« peculiar » traduction en finnois

EN

« peculiar » en finnois

EN peculiar
volume_up
{adjectif}

I have a very peculiar background, attitude and approach to the real world because I am a conjurer.
Minulla on erikoinen tausta, asenne ja lähestymistapa tähän maailmaan, koska olen silmänkääntäjä.
On syntynyt erikoinen tilanne.
If it was the answer then the question must have been a particularly peculiar one in the first place.
Jos se olisi vastaus, kysymyksen olisi ensinnäkin pitänyt olla hyvin erikoinen.
peculiar (aussi: extraordinary, funny, odd, outlandish)
(FI) Madam President, Secretary of State, this is a peculiar system, which has no democratic supervision.
(FI) Arvoisa puhemies, arvoisa valtiosihteeri, tämä on kummallinen järjestelmä, jolla ei ole demokraattista valvontaa.
You can dismiss governments or put pressure on them, but the Commission is a peculiar hybrid of a legislative and administrative body.
Hallituksen voi erottaa ja sitä voidaan painostaa, mutta komissio on kummallinen sekoitus hallitusta ja hallinnollista elintä.
As to the inaction and peculiar apathy demonstrated by the European Commission, I simply cannot come to terms with that at all.
Euroopan komission toimettomuutta ja kummallista apatiaa en pysty ymmärtämään lainkaan.
peculiar (aussi: singular)
On tämä merkillinen yhdistelmä!
Tilanteenne on itse asiassa merkillinen.
At the same time, however, the Commission has fallen into a peculiar kind of vicious circle.
Samanaikaisesti komissio on kuitenkin pudonnut merkilliseen noidankehään.
peculiar (aussi: alien, eerie, fey, foreign)
volume_up
outo {adj.}
Tämä on todellakin outo toteamus.
I should also like to say to the Italian Presidency that a very peculiar procedure has taken place.
Haluan myös kertoa puheenjohtajavaltio Italialle, että menettely on ollut hyvin poikkeuksellinen.

Synonymes anglais de « peculiar »

peculiar

Exemples d'usage pour « peculiar » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAt the same time, Mr President, we would like to point out a peculiar paradox.
Samalla haluaisimme, arvoisa puhemies, tuoda esiin kummallisen ristiriidan.
EnglishAgeing is, however, no longer essentially a problem peculiar to developing countries.
Ikääntyminen ei kuitenkaan ole enää erityisesti kehittyneiden maiden ongelma.
EnglishWhat is peculiar to Brussels is the way in which allegations of malpractice are dealt with.
Brysselille on erikoista kuitenkin se tapa, jolla menettelyvirheitä käsitellään.
EnglishThe Commission has redrafted its paper and has now come up with a very peculiar idea.
Komissio on laatinut asiakirjansa ja päätynyt aivan erityiseen ratkaisuun.
EnglishIs this not a case of split personality and a peculiar schizophrenia?
Eikö tässä ole kyse jakautuneesta persoonallisuudesta ja oudosta skitsofreniasta?
EnglishMy fear is that we will then end up with this peculiar ‘rendezvous clause’.
Pelkään, että päädymme ottamaan käyttöön tämän erikoisen uudelleentarkastelulausekkeen.
EnglishMoreover, we wish to abolish the peculiar tobacco derogation granted to Greece.
Haluamme lisäksi poistaa omituisen Kreikkaa koskevan poikkeuksen.
EnglishAdministrative confusion is clearly peculiar to the European Union.
On paljastunut, että Euroopan unionille on ominaista hallinnollinen sekavuus.
EnglishThis committee that I sit on is a peculiar committee of Parliament.
Tämä valiokunta, jonka jäsen olen, on hyvin erityinen parlamentin valiokunta.
EnglishI find this duplicated work peculiar and difficult to understand.
Mielestäni tällainen kaksinkertainen työ on merkillistä ja vaikeasti ymmärrettävää.
EnglishAt the same time, however, the Commission has fallen into a peculiar kind of vicious circle.
Samanaikaisesti komissio on kuitenkin pudonnut merkilliseen noidankehään.
EnglishThere are also endogenous reasons, peculiar to these two countries, especially in the case of Chad.
Osa syistä on sisäsyntyisiä, näille maille ominaisia, etenkin Tšadin tapauksessa.
EnglishWhat is peculiar about this issue is the erratic nature of the Commission’s proposals.
Omituista tässä asiassa on komission ehdotusten oikullinen luonne.
EnglishI must highlight here today the peculiar situation that this man is in.
Haluan täällä huomauttaa tämän miehen eriskummallisesta tilanteesta.
EnglishI, for one, have never come across a situation so peculiar to itself.
Minä puolestani en ole koskaan törmännyt yhtä erikoiseen tilanteeseen.
EnglishThis item on its order of business is characteristic of what makes the European Parliament peculiar.
Tämä käsittelyjärjestyksen kohta ilmentää Euroopan parlamentin erikoislaatuisuutta.
EnglishOur information is so peculiar in detail, so that cannot be searched as others can be searched.
Tietomme on niin erilaista yksityiskohdiltaan, ettei sitä voi hakea kuten muita tietoja.
EnglishThis is highly peculiar, for those European parties hardly exist.
Tämä on kummallista, koska eurooppalaisia puolueita on tuskin olemassa.
English   We live in a very peculiar time in the history of the united Europe.
   Elämme yhdistyneen Euroopan historiassa kovin erikoista aikaa.
EnglishThis House suffers from a peculiar syndrome known as the patent-for-life syndrome.
Hyvät kollegat, parlamentti kärsii erityisestä oireyhtymästä, nimittäin patentti elämälle -oireyhtymästä.