« prominent » traduction en finnois

EN

« prominent » en finnois

EN prominent
volume_up
{adjectif}

We have a prominent immigrant politician of Syrian origin.
Tanskassa on Syyriasta lähtöisin oleva huomattava maahanmuuttajapoliitikko.
These realities give Europe an important and prominent role in the future of peace.
Euroopalla on siten tärkeä ja huomattava rooli rauhan saavuttamisessa.
A prominent African leader made a very pertinent comment.
Eräs huomattava afrikkalainen johtaja teki hyvin osuvan huomautuksen.
prominent (aussi: consequential, focal, great, important)
The media has a prominent role in the equal opportunity society.
Tiedotusvälineillä on merkittävä tehtävä yhdenvertaisten mahdollisuuksien yhteiskunnassa.
strategy, which assigns a prominent role to the analysis of monetary developments.
pilaria, jossa annetaan merkittävä asema rahan määrän
Kuinka merkittävä sen pitäisi olla aluepolitiikassa?
prominent (aussi: glaring, striking)
prominent

Synonymes anglais de « prominent »

prominent

Exemples d'usage pour « prominent » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Englishbe applied to systems of prominent importance. Other retail payment systems will
muiden sovellettavissa olevien standardien mukaisesti (esimerkiksi elektronisen
EnglishLech Wałęsa is the most prominent personification of Solidarity and its success.
Lech Wałęsa on merkittävin Solidaarisuuden ja sen menestyksen henkilöitymä.
EnglishThese two groups are very prominent and are rightly given special attention.
Nämä kaksi ryhmää ovat vahvasti esillä ja ne saavat oikeutetusti erityistä huomiota.
EnglishWe in Parliament, however, can play a far more prominent role in this process.
Meillä parlamentissa voi kuitenkin olla huomattavasti suurempi asema tässä prosessissa.
EnglishThe promotion of mobility is another prominent feature of the programme's aims.
Liikkuvuuden edistäminen on toinen ohjelman tavoitteiden näkyvä piirre.
EnglishThe issue is about the most prominent and influential women in technology.
Tässä numerossa kerrottiin vaikutusvaltaisimmista naisista tekniikan alalla.
Englishretail payment systems, retail systems of prominent importance and other retail
mukaisesti, kun taas merkittävien maksujärjestelmien on toimittava kuuden perusperiaatteen
EnglishFreedom of speech and religious freedom are rightly given a prominent place in our text.
Sananvapaus ja uskonnonvapaus ovat oikeutetusti tärkeällä sijalla tekstissä.
EnglishIt is quite clear that regional elements are going to play a more prominent role.
On aivan selvää, että alueelliset elementit saavat tärkeämmän roolin.
EnglishTwo offices have played a prominent role in dealing with the aftermath of the Eurostat case.
Kahdella virastolla on ollut keskeinen asema Eurostatin tapauksen jälkipuinnissa.
EnglishIt is very important that the Government follows up the most prominent high-profile cases.
On hyvin tärkeää, että hallitus tutkii kaikkein näkyvimmät ja selkeimmät tapaukset.
EnglishOur two visitors are prominent leaders in the democratic opposition movement in Belarus.
Vierailijamme ovat Valko-Venäjän demokraattisen oppositioliikkeen nimekkäitä johtajia.
EnglishWithin our monetary policy strategy, the first pillar assigns a prominent role to money.
Rahapoliittisessa strategiassamme ensimmäinen pilari antaa rahalle merkittävän aseman.
EnglishProminent among them was the desire for food to be as natural as possible.
Niistä vallitseva oli halu saada mahdollisimman luonnonmukaista ruokaa.
EnglishThe Member States are, of course, particularly prominent on the list of those responsible.
Myös jäsenvaltiot on luonnollisesti ja erityisesti otettava mukaan jakamaan vastuuta.
EnglishMountainous areas were given an especially prominent position within that framework.
Tässä kehyksessä annettiin erityisesti vuoristoalueille tärkeä asema.
EnglishThe seriousness of the issue demands that we give it a prominent position on the agenda.
Mielestäni tämä aihe on niin vakava, että annamme sille keskeisen sijan esityslistalla.
EnglishThose factors rightly have prominent reference in this resolution before the House.
Näihin tekijöihin on viitattu oikeutetusti parlamentin nyt tarkastelemassa päätöslauselmassa.
EnglishIt is very important that the Government follows up on the most prominent high-profile cases.
On hyvin tärkeää, että hallitus tutkii kaikkein näkyvimmät ja selkeimmät tapaukset.
EnglishI believe in fact that the whole of Parliament would like to give this a more prominent position.
Uskon oikeastaan, että koko parlamentti haluaisi kovasti ottaa nämä asiat esille.