« to prove » traduction en finnois

EN

« to prove » en finnois

EN to prove
volume_up
[proved|proved] {verbe}

Managing natural disasters is an opportunity for Europe to prove its added value.
Luonnonkatastrofien hallinta on tilaisuus Euroopalle todistaa lisäarvoaan.
How will we ever be able to prove that there is not a single illegal weapon in Iraq?
Miten voidaan koskaan todistaa, ettei Irakissa ole ainoatakaan laitonta asetta?
The Commission's Directorate-General IV needs to prove itself a reliable authority.
Komission IV pääosaston tulee todistaa olevansa kuin luotettava valtiovalta.
It may prove appropriate for all requests for information to be recorded.
Kaikkien tietopyyntöjen kirjaaminen saattaa osoittautua tarpeelliseksi.
It might prove necessary to consider other possibilities. This is what I stated.
Muiden vaihtoehtojen harkitseminen saattaa osoittautua tarpeelliseksi.
Yesterday's discussion should prove most helpful in this regard.
Eilisten keskustelujen pitäisi osoittautua tässä suhteessa erittäin hyödyllisiksi.
This is because it is difficult to prove that the service rendered was of poor quality.
Tämä johtuu siitä, että on vaikea näyttää toteen, että palvelu oli heikkolaatuista.
That type of discrimination, which usually operates against women, is difficult to prove.
Tätä yleensä naisiin kohdistuvaa epäsuoraa syrjintää on usein kuitenkin vaikea näyttää toteen.
The derogation for closed systems has been deleted, as it is scarcely possible to prove that these are sealed.
Suljettuja järjestelmiä koskeva poikkeus on poistettu, sillä järjestelmien tiiviys voidaan vain harvoin näyttää toteen.
Cases dealt with through arbitration within the WTO framework can last for years and prove very costly.
WTO:n puitteissa toteutetut sovittelutapaukset voivat kestää vuosia ja paljastua erittäin kalliiksi.

Exemples d'usage pour « to prove » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFrankly, I expect the Berlusconi term of office will prove to be a total disaster.
Suoraan sanottuna odotan, että Berlusconin virkakaudesta tulee täysi katastrofi.
EnglishHow will they travel and how will they prove that they belong to a Member State?
Kuinka nämä ihmiset liikkuvat ja osoittavat kuuluvansa johonkin jäsenvaltioon?
English'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.
"Todisteita" laiminlyönnistä on huomattavasti vaikeampi osoittaa kuin "syy uskoa".
EnglishParliament and the Committee on Development prove this every day in their work.
Parlamentti ja kehitysyhteistyövaliokunta todistavat tämän joka päivä työssään.
EnglishThis would prove to be catastrophic for the European Union within a few weeks.
Sen seuraukset olisivat muutamassa viikossa Euroopan unionille katastrofaaliset.
EnglishThis will prove that the newcomers are able not only to follow, but also to lead.
Tämä osoittaa, että uudet tulokkaat kykenevät paitsi seuraamaan myös johtamaan.
EnglishThe liberalisation of trade will also prove to be a catalyst to economic reform.
Myös kaupan vapauttaminen osoittautuu vielä talousuudistusta edistäväksi tekijäksi.
EnglishAll these figures prove that it is now necessary to introduce binding measures.
Kaikki nämä luvut osoittavat, että nyt on otettava käyttöön sitovia toimenpiteitä.
EnglishIt can prove in practice that States that do not participate are in the wrong.
Tämä voi osoittaa käytännössä, että ne maat ovat väärässä, jotka eivät ole mukana.
EnglishHow do you prove that it was not material protected by copyright that you sent?
Miten todistat, että lähettämäsi materiaali ei kuulu tekijänoikeuden piiriin?
EnglishLet us hope that we prove capable of transforming difficulties into opportunities.
Toivokaamme, että osoitamme pystyvämme kääntämään vaikeudet mahdollisuuksiksi.
EnglishMaybe a visit to the Committee on International Trade would prove appropriate.
Ehkäpä vierailu kansainvälisen kaupan valiokuntaan olisi tarkoituksenmukaista.
EnglishThis would prove their concrete determination to make progress on this issue.
Se osoittaisi heidän konkreettisesti päättäneen edetä tämän asian hoitamisessa.
EnglishI firmly believe that only with such a budget will the scheme prove to be effective.
Uskon vakaasti, että vain tällaisen budjetin turvin järjestelmä voi olla tehokas.
EnglishWe feel this could prove a good monitoring tool, but only a complementary one.
Meidän mielestämme se voi olla hyvä valvontatyökalu, mutta vain täydentävänä.
EnglishIt should prove most useful to all who have the pleasure of reading and studying it.
Se on varmasti oikein hyödyllinen kaikille, joilla on ilo lukea ja tutkia sitä.
EnglishAll that is necessary is to prove compliance with existing European legal provisions.
Sen yhteydessä on vain todistettava, että eurooppalaisia määräyksiä noudatetaan.
EnglishIf you now claim that the concerns of my group are unfounded, then prove it.
Jos nyt väitätte, että ryhmäni huolestuneisuus on perusteetonta, todistakaa se.
EnglishSo, AAL should prove to be a real boost to this sort of activity in three domains.
Siispä AAL-ohjelman pitäisi todella vauhdittaa tällaista toimintaa kolmella alalla.
EnglishWe assume that accession to the WTO will prove possible before the end of this year.
Oletamme, että liittyminen WTO:hon on mahdollista vielä tämän vuoden puolella.