« reasoning » traduction en finnois

EN

« reasoning » en finnois

volume_up
reasoning {substantif}
volume_up
reason {substantif}

EN reasoning
volume_up
{substantif}

reasoning (aussi: ratiocination, rationalization, reason)
volume_up
järkeily {substantif}
Tällainen taloudellinen järkeily vaikuttaa minusta tolkuttomalta.
A cycle orchestrated by European reasoning and in a European spirit of structural reforms of the labour market and the welfare state.
Sitä ohjaavat eurooppalainen järkeily ja eurooppalainen työmarkkinoiden ja hyvinvointivaltion rakenteiden uudistushenki.
Aesthetic judgments, rather than abstract reasoning, guide and shape the process by which we all come to know what we know.
Ennemmin esteettinen arviointi kuin abstrakti järkeily ohjaa ja muokkaa prosessia, jonka kautta saamme ja muodostamme tietoa.
The naive reasoning in this report would be disastrous to the global economy.
Tämän mietinnön naiivi päättely olisi tuhoisaa maailmantaloudelle.
If both sides are critical of the compromise, then the reasoning underpinning our actions is probably sound.
Jos molemmat puolet arvostelevat kompromissia, sitten toimiemme taustalla oleva päättely on luultavasti vakaata.
volume_up
pohdinta {substantif}
This line of reasoning would also apply to the Framework Decision that was overturned by the Court already referred to.
Tämä pohdinta koskee myös mainittua tuomioistuimen kumoamaa puitepäätöstä.
reasoning (aussi: a train of thought)
volume_up
ajatuksenjuoksu {substantif} [fig.]
Unfortunately the Commission's reasoning seems to be precisely the opposite.
Valitettavasti komission ajatuksenjuoksu näyttää olevan täysin päinvastainen.

Exemples d'usage pour « reasoning » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI would like to oppose such reasoning which has no foundations in the real world.
Haluan vastustaa tuollaista yhdistämistä, jolla ei ole perustaa todellisuudessa.
EnglishWe must not deviate from the initial reasoning proposed by the European Commission.
Emme saa poiketa Euroopan komission ehdottamista alkuperäisistä perusteluista.
EnglishThis line of reasoning seems to be sound, but it falls short on two important counts.
Tämä perustelu vaikuttaa pitävältä, mutta se ontuu kahdessa tärkeässä kohdassa.
EnglishThis is a reasoning which could, of course, be taken to extremes, bordering the absurd.
Se on absurdeista lähtökohdista johdettua järkeilyä, joka johtaakin absurdiuteen.
EnglishHowever, this reasoning does not apply to the academic preliminary draft.
Edellä mainittua ei kuitenkaan voida soveltaa alustavaan akateemiseen luonnokseen.
EnglishI think that the same line of reasoning is applied to the Commission's civil service.
Luulen, että samalla tavalla ajatellaan myös komission virkamieskoneistosta.
EnglishThis discourages the sort of reasoning citizenship it seems to me that we want to have.
Tämä ei kannusta kansalaisia sellaiseen järjen käyttöön, mitä nähdäkseni haluamme.
EnglishIt is to be welcomed that the rapporteur has taken this line of reasoning into account.
On hyvä, että esittelijä on ottanut mietinnössään huomioon tämän ajatuskulun.
EnglishI wish to protest at this and would like to ask about the reasoning behind it.
Tästä haluaisin esittää vastalauseeni, ja kysyisin, mikä tähän on syynä.
EnglishIf we applied the same reasoning to other areas, Europe would be on the road to ruin.
Jos samaa logiikkaa sovellettaisiin muilla aloilla, EU olisi matkalla kohti perikatoa.
EnglishThis is the reasoning behind a great many of the amendments to this report.
Tähän ajatukseen perustuu suuri osa mietintöön esitetyistä tarkistuksista.
EnglishThis reasoning may be superficially plausible but I find it specious.
Tämä perustelu voi vaikuttaa uskottavalta, mutta minusta se on harhaan johtava.
EnglishI will start with the reasoning behind the proposal: is there really a problem?
Ensinnäkin ehdotuksen perustelut: onko itse asiassa mitään ongelmaa?
EnglishThis is the reasoning behind our Amendment No 40. I invite you to support it.
Tämä on tarkoituksena tarkistuksessa 40, jota varten pyydän tukeanne.
EnglishI am sympathetic to her reasoning, although I do not think we can make such a statement.
Kannatan hänen perustelujaan, vaikka en pidäkään tällaista luonnehdintaa mahdollisena.
EnglishLet me briefly restate the Commission's reasoning for publishing the Green Paper last year.
Toistan lyhyesti komission perusteet vihreän kirjan julkaisulle viime vuonna.
EnglishWhen that sentiment is based on reasoning, I can respect it, even if I do not agree.
Voin kunnioittaa tällaista näkemystä silloin, kun se perustellaan, vaikka en siihen yhdykään.
EnglishThis was the reasoning behind our amendment, which was unfortunately rejected.
Tämän takia esitimme ehdotuksemme, joka valitettavasti hylättiin.
EnglishAnd when it comes to planets and their distances, this clearly is the right kind of reasoning.
Planeettojen ja niiden etäisyyksien suhteen tämä on juuri oikea ajattelutapa.
EnglishSo I must ask you to keep an open mind on the Commission's reasoning.
Minun on pyydettävä, että olisitte avoimia myös komission argumenteille.