« rim » traduction en finnois

EN

« rim » en finnois

volume_up
rim {substantif}

EN rim
volume_up
{substantif}

rim (aussi: border, brim, brow, edge)
volume_up
reuna {substantif}
It is a good principle, one which could eventually be applied at points on the Atlantic rim, such as the coast of Portugal, for example.
Se on hyvä periaate, jota voitaisiin mahdollisesti soveltaa tietyillä Atlantin reuna-alueilla, kuten Portugalin rannikolla.
rim
volume_up
aluvanne {substantif}

Synonymes anglais de « rim »

rim

Exemples d'usage pour « rim » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishGDP in the Pacific Rim is miles ahead of the GDP in the Union.
Tyynenmeren rannoilla BKT on kaukana edellä Euroopan unionin BKT:sta.
EnglishOver the last few days the situation in Tunisia and other countries on the southern Mediterranean rim has come to a head.
Viime päivinä tilanne Tunisiassa ja muissa Välimeren etelärannan maissa on kärjistynyt.
EnglishAs I have said, on Wednesday of next week we will present this communication to all the countries of the Mediterranean Rim.
Kuten sanoin, esittelemme tämän tiedonannon ensi viikon keskiviikkona kaikille Välimeren rannikkovaltioille.
EnglishI must stress that the countries around the southern rim of the Mediterranean also have an important role to play in the supply of gas to Europe.
Haluan korostaa, että Välimeren eteläpuolen valtioilla on myös tärkeä tehtävä kaasun toimittamisessa EU:hun.
EnglishI feel that this was also correctly reflected at the meeting of APEC trade ministers (Pacific-rim countries) that took place last week.
Se näkyi mielestäni myös APEC-maiden (Aasian ja Tyynenmeren alueen maiden) kauppaministerien kokouksessa viime viikolla.
EnglishWhat it does not need are new points of conflict, because we are facing a multiplication of points of conflict from Afghanistan to the Mediterranean rim.
Maa ei sen sijaan tarvitse uusia konfliktinaiheita, joita esiintyy yhä enemmän Afganistanista Välimeren rannikolle asti ulottuvalla alueella.
EnglishWhile pointing out the aims and objectives that we have in common, I do not ignore the specific problems that affect a large part of the Mediterranean’s southern rim.
Vaikka tuonkin esiin yhteiset tavoitteemme ja päämäärämme, otan huomioon myös ne erityisongelmat, jotka vaivaavat suurta osaa Välimeren eteläpuolista aluetta.
EnglishDevices that can access Exchange Online and SharePoint Online include: Windows Mobile devices Exchange ActiveSync® devices RIM BlackBerry® devices.
Exchange Online- ja SharePoint Online -palveluja voi käyttää esimerkiksi seuraavilla laitteilla: Windows Mobile -laitteet Exchange ActiveSync® -laitteet RIM BlackBerry® -laitteet
English(EL) Mr President, the recent popular uprisings and all the others which are looming on the African rim of the Mediterranean should be a deep cause for concern to us.
(EL) Arvoisa puhemies, Välimeren etelärannan viimeaikaiset kansannousut ja mahdollisesti vasta kytemässä olevat kumoukset antavat meille aihetta syvään huoleen.
EnglishBut in this arc of instability on our rim, while the EU is spending EUR 700 million plus in MEDA funds, only EUR 7 million of that is being spent on democracy.
Euroopan unioni käyttää Meda-varoja yli 700 miljoonaa euroa, joista vain 7 miljoonaa euroa käytetään demokratian edistämiseen, vaikka ympärillämme on paljon epävakautta.
EnglishMoreover, for every vine that we grub up, a new one will be planted on the Pacific Rim; and when China develops a taste for wine we are likely to find ourselves with a worldwide shortage.
Kaiken kukkuraksi Tyynenmeren valtiot istuttavat sitä mukaan kuin me raivaamme. Ja kun Kiina ihastuu viiniin, viinistä on pian maailmanlaajuinen pula.
EnglishLeaving a tiny country like Malta and other countries along our southern rim to their own devices and then pointing an accusing finger at them is not the way to act.
Se, että Maltan kaltainen pieni maa ja Euroopan muut eteläiset rantavaltiot jätetään ensin oman onnensa nojaan ja sitten niitä osoitetaan syyttävästi sormella, ei ole oikea toimintatapa.
EnglishWe should not forget the increasing weight of the Pacific rim, including China, in world affairs, and the current inactivity of the Atlantic rim, of which Europe is partly the cause.
Emme saa unohtaa Tyynenmeren alueen, Kiina mukaan luettuna, kasvavaa painoa maailmankaupassa emmekä Atlantin nykyisenlaista liikkumattomuutta, johon Eurooppakin on osasyyllinen.