« schedule » traduction en finnois

EN

« schedule » en finnois

volume_up
schedule {substantif}

EN schedule
volume_up
{substantif}

schedule (aussi: calendar, timetable)
volume_up
aikataulu {substantif}
We know that this is a very tight schedule, but we hope to be able to keep to it.
Tiedämme, että aikataulu on varsin kireä, mutta toivomme voivamme pysyä siinä.
It is hoped that the Summit will draw up a schedule for this.
Toivottavasti huippukokouksessa laaditaan sitä varten aikataulu.
In any case, this emerges from the favourable schedule we decided upon.
Tätä suosii sitä paitsi päättämämme aikataulu.

Synonymes anglais de « schedule »

schedule

Exemples d'usage pour « schedule » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYou can change the schedule and you can manually create a backup at any time.
Voit muuttaa ajoitusta sekä luoda varmuuskopioita manuaalisesti milloin tahansa.
EnglishOur current work schedule does not allow Parliament to properly prepare an opinion.
Parlamentin ei ole mahdollista laatia kunnolla lausuntoa nykyisessä työaikataulussa.
EnglishThe Calendar app helps you stay organized and in control of your busy schedule.
Kalenteri-sovelluksen avulla voit pitää asiat järjestyksessä ja hallita aikataulujasi.
EnglishWe are already thinking about a schedule, events and setting up an advisory committee.
Me pohdimme jo aikataulua, tapahtumia ja neuvoa-antavan komitean perustamista.
EnglishWhat is your schedule, how long will it take you to produce a positive list?
Mikä on aikataulunne, miten nopeasti saatte laadittua sallittujen rehujen luettelon?
EnglishAnd has the report by Mr Gahrton, not been put back to a later date in the schedule?
Eikö myös kollegamme Per Gahrtonin mietinnön käsittelyä lykätty myöhempään ajankohtaan?
EnglishThe freeing up of energy markets and postal services is way behind schedule.
Energiamarkkinoiden ja postipalvelujen vapauttaminen on jäänyt reilusti aikataulustaan.
EnglishThe alternative would have been to schedule a Conference of Presidents open to all Members.
Vaihtoehtona olisi ollut järjestää kaikille jäsenille avoin puheenjohtajakokous.
EnglishYou can schedule Sync Center to sync your partnerships as often as you want.
Voit ajoittaa Synkronointikeskuksen synkronoimaan kumppanuutesi niin usein kuin haluat.
EnglishI should be willing to sacrifice a few slots on my electioneering schedule to that end.
Olisin mielihyvin valmis uhraamaan asialle aikaa vaalikampanjatilaisuuksien lomassa.
EnglishI have in mind a schedule of events that is more than the body can stand and education.
Tarkoitan ruumiillisesti liian raskasta tapahtuma-aikataulua ja koulutusta.
EnglishWe are already well behind schedule: it is time to act and to restructure these sectors.
Olemme jo nyt selvästi myöhässä: on aika toimia ja kehittää näiden alojen rakennetta.
EnglishYou have acted, the information systems are behind schedule, and you know it.
Olette toteuttaneet toimia, tietokonejärjestelmän osalta olette jäljessä, tunnustatte sen.
EnglishIt is important to maintain the schedule of this work and its smooth progress.
On tärkeää noudattaa toimille asetettua aikataulua ja ylläpitää niiden sujuvaa edistymistä.
EnglishIn this case it seems that the schedule is dictated more by the Council' s timetable.
Tältä osin etusijalle näytetään asetettavan neuvoston ajankäyttöön liittyvät vaatimukset.
EnglishThe last 500 km of this transport would, according to the transport schedule, take 2.5 hours.
Viimeiset 500 kilometriä oli kuljetusaikataulun mukaan määrä ajaa 2,5 tunnissa.
EnglishI suggest that what we decide upon should take place according to a timed schedule.
Ehdotan, että päätöksiemme olisi toteuduttava tietyssä aikataulussa.
EnglishJudging from the schedule, a great deal of work will need to be done this year.
Tälle vuodelle tehtyjen suunnitelmien perusteella siellä pitää tehdä työtä vielä aika tavalla.
EnglishWe are pleased that the European Union is still on schedule concerning enlargement.
Olemme tyytyväisiä siihen, että Euroopan unioni on edelleen pysynyt laajentumisen aikataulussa.
EnglishYou can even schedule recordings of new episodes of your favorite TV series.
Voit jopa ajastaa suosikkisarjojesi uusien jaksojen tallennuksen.