« secretariat » traduction en finnois

EN

« secretariat » en finnois

FI
EN

secretariat {substantif}

volume_up
secretariat

Synonymes anglais de « secretariat »

secretariat

Exemples d'usage pour « secretariat » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAn employee at the Green Group secretariat has spread this false information.
Virheellistä tietoa on levittänyt eräs vihreän ryhmän sihteeristön työntekijä.
EnglishI think that thanks are also due to the Commission and our committee secretariat.
Mielestäni myös komissio ja valiokuntamme sihteeristö ansaitsevat kiitokset.
EnglishPerhaps we could ask the secretariat to have the system adjusted or set differently.
Ehkä hallintoa voisi pyytää korjaamaan asiaa, säätämään sen jotenkin eri tavalla.
EnglishIn the short term, we have increased financial support to the network's secretariat.
Olemme lyhyellä aikavälillä lisänneet taloudellista tukea verkoston sihteeristölle.
EnglishCould we ask you to press the secretariat of the Council to get on with it?
Voisimmeko pyytää teiltä, että vaatisitte neuvoston sihteeristöä etenemään asiassa?
EnglishCongratulations are also due to the rapporteurs, the secretariat and others involved.
Onnittelut myös esittelijöille, pääsihteeristölle ja muille osallistujille.
EnglishThat is not a fault of the parliamentary secretariat; unfortunately it is my mistake.
Se ei ole parlamentin sihteeristön vika; se on valitettavasti oma virheeni.
EnglishStaff will be recruited from the Commission, the Council Secretariat and the Member States.
Henkilöstö rekrytoidaan komissiota, neuvoston sihteeristöstä ja jäsenvaltioista.
EnglishThe secretariat, which will be located in Barcelona, will promote the projects.
Hankkeiden edistämisestä vastaa Barcelonaan sijoitettava sihteeristö.
EnglishI would cite the letter sent by Mr Brunmayr, Director-General of the Council Secretariat.
Haluaisin lainata neuvoston pääsihteeristön johtajan Brunmayrin lähettämää kirjettä.
EnglishTo that end the Schengen secretariat must be brought under the European Union's wing.
Schengenin sihteeristö pitää sitä varten ottaa osaksi Euroopan unionia.
EnglishI am grateful to our excellent secretariat for the accuracy of this complex data.
Olen kiitollinen erinomaiselle sihteeristöllemme näiden monimutkaisten tietojen tarkkuudesta.
EnglishI should also like to thank the secretariat as a whole, my staff and my fellow workers.
Haluaisin kiittää myös koko sihteeristöä, henkilökuntaa ja kollegoitani.
EnglishThe other one is the quality-support group which will have its secretariat in DG Development.
Toinen on laatutukiryhmä, jonka pääsihteeristö toimii kehityksen pääosastossa.
EnglishIt will have to be at the discretion of myself and of the secretariat.
Puheenvuorot jaetaan oman harkintani ja sihteeristön harkinnan perusteella.
EnglishThe third point that concerns me is in fact the Council's secretariat.
Kolmas seikka, joka minua kiinnostaa, on oikeastaan neuvoston sihteeristö.
EnglishI will submit a copy of the full text of the joint statement to the Secretariat.
Toimitan yhteisen kannanoton täydellisen tekstin sihteeristölle.
EnglishThe Commission's position on all the amendments may be obtained from the secretariat.
Komission kanta kaikista tarkistuksista on saatavilla sihteeristöstä.
EnglishSo I should like to finish by once again paying tribute to all members of the secretariat.
Haluankin päättää puheenvuoroni kiittämällä vielä kerran kaikkia sihteeristön jäseniä.
EnglishWe should also reflect on the role of the Secretariat of the Economic and Social Committee.
Meidän pitäisi pohtia myös talous- ja sosiaalikomitean sihteeristön roolia.