« sequel » traduction en finnois

EN

« sequel » en finnois

volume_up
sequel {substantif}

EN sequel
volume_up
{substantif}

sequel
volume_up
jatko-osa {substantif}
Now you must write a sequel, and this is what will happen ..." (Laughter) And she went on to tell me what to write in the sequel.
Sinun pitää kirjoittaa jatko-osa, ja siinä tulee käymään näin..." (Naurua) Ja hän kertoi, mitä minun pitäisi kirjoittaa jatko-osaan.
So basically, what we're getting here is the sequel to "An Inconvenient Truth," in about two minutes, and that actually brings up an interesting point about games.
Mitä me tässä näemme on kahteen minuuttiin tiivistetty Epämiellyttävän totuuden jatko-osa, ja tämä tuokin peleistä kiinnostavan yksityiskohdan esille.

Synonymes anglais de « sequel »

sequel

Exemples d'usage pour « sequel » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHowever, despite this consensus, the sequel is less stirring.
Tästä yksimielisyydestä huolimatta jatko on vähemmän sävähdyttävä.
EnglishThese proposals would represent a natural sequel to the work undertaken by the Commission in 2000-2002.
Nämä ehdotukset olisivat luonnollinen jatke työlle, jota komissio on tehnyt vuosina 2000–2002.
EnglishIncidentally, if Parliament is to do a sequel to Troubled Waters, maybe next time it should also feature our Commissioner.
Jos parlamentti muuten haluaa tehdä jatko-osan Myrkkyjoen salaisuudelle, kenties myös komission jäsen voisi esiintyä siinä.
EnglishShe had not only read the book, but she had taken ownership of it and felt justified in telling me what to write in the sequel.
Hän ei ollut ainoastaan lukenut kirjaa, vaan ottanut sen omakseen, ja tunsi oikeudekseen kertoa minulle, mitä kirjoittaa jatko-osaan.
EnglishParliament has noted that the recommendation is a logical sequel to the Commission's communication presented on blood safety and selfsufficiency.
Parlamentti on huomauttanut, että suositus on johdonmukainen jatko komission tiedonannolle veren turvallisuudesta ja omavaraisuudesta.
EnglishAfter this, how can we expect the signatories to comply with a new agreement, that is, if there will be a sequel to Kyoto in Copenhagen?
Kuinka me tämän jälkeen voimme odottaa uuden sopimuksen allekirjoittajien noudattavan sitä, siis jos Kööpenhaminassa saadaan aikaan jatkoa Kiotolle?
EnglishIn my view, the European Summit and the Laeken Declaration proved, in fact, to be a fitting sequel to the Belgian Presidency.
Mielestäni Eurooppa-neuvoston huippukokous Laekenin julistuksineen oli oikeastaan erittäin luonteva jatke Belgian kuusi kuukautta kestäneelle puheenjohtajakaudelle.
EnglishIt now requires a sequel, namely our aid to the candidate countries, to enable them to join the European Union and, in that way, actually return to Europe.
Tämä vaatii jatkoa ja apuamme ehdokasvaltioille, jotta ne voisivat liittyä Euroopan unionin jäseniksi ja siten todellakin palata Eurooppaan.
EnglishCloser to us, the war in former Yugoslavia, which is also a sequel to a Marxist regime, has demonstrated the need to prepare for any eventuality.
Lähempänä meidän aikaamme entisen Jugoslavian sota, joka sekin on seurausta marxilaisesta hallinnosta, on osoittanut meille, että on välttämätöntä varautua kaikkeen mahdolliseen.
EnglishMel Gibson did the sequel. You may have seen it: "Nativity II." But James got the part of Joseph, which we were thrilled about.
Mel Gibson teki jatko-osan. Olette ehkä nähneet sen: "Joulunäytelmä II." James sai Joosefin roolin, ja me olimme innoissamme. Meistä se oli yksi pääosista.
EnglishThere is also a sequel to this: now Mugabe is using hunger and misery as a weapon against his own people, and is feeding nationalism and blaming colonialism to conceal his own crimes.
Ja jatkoa on seurannut: nyt Mugabe käyttää nälkää ja kurjuutta aseena omaa kansaansa vastaan sekä ruokkii nationalismia ja syyttää kolonialismia peittääkseen omat rikoksensa.