EN sign
volume_up
{substantif}

sign (aussi: badge, character, digit, emblem)
volume_up
merkki {substantif}
As a tangible sign recognised around the world, the euro is a measure of stability.
Tämä todellinen merkki tunnustetaan ympäri maailman, euro on vakauden mitta.
As I see it, this is a sign of integration and proof that attitudes change.
Tämä on käsittääkseni merkki kotoutumisesta, ja se vastaa mentaliteetin kehittymistä.
To me that is not a sign of progress, but a sign of madness.
Minun mielestäni se ole merkki edistyksestä vaan järjettömyydestä.
The Islamic headscarf is a sign of oppression of women, a sign of male superiority.
Islamilainen huivi on osoitus naisten sortamisesta ja miesten ylemmyydestä.
It is a sign of confidence that corresponds to the development of your institution.
Se on luottamuksen osoitus, joka vastaa toimielimenne kehitystä.
That was a sign which was interpreted by my own constituents as being cowardly.
Oman vaalipiirini äänestäjien mielestä tämä oli osoitus pelkuruudesta.
sign (aussi: sign language)
volume_up
viittomakieli {substantif}
Viittomakieli ei ole kainalosauva tai pyörätuoli.
This law states that not only is sign language our mother tongue, but that our cultural minority rights are protected by it.
Kyseisen lain mukaan viittomakieli on äidinkielemme, ja lisäksi siinä suojataan vähemmistömme kulttuuriset oikeudet.
To them, sign language is an essential means of communication, so I am pleased that this component has been included in the present report.
Heille viittomakieli on tärkeä viestintäväline, joten olen tyytyväinen siihen, että viittomakieli on sisällytetty mietintöön.
sign (aussi: shield)
volume_up
kyltti {substantif}
It has a sign to that effect outside and the two vehicles I referred to have Commission logos on them.
Sen ulkopuolella on tähän viittaava kyltti, ja kahdessa mainitsemassani ajoneuvossa on komission logo.
I was there a month ago, and I saw a sign in a field that said 'ECHO is building a hospital here'.
Aukiolla oli kyltti, jossa sanottiin: ECHO rakentaa tänne sairaalan.
In other words, a sign will be put on the euro area club door, saying: 'The club is closed for major refurbishment'.
Toisin sanoen euroalueen klubin ovelle laitetaan kyltti, jossa lukee: "Klubi suljettu suurten kunnostustöiden vuoksi."
sign (aussi: gesticulation, gesture)
volume_up
ele {substantif}
It was a first, and it was also an extremely positive sign.
Se oli ensimmäinen ja erittäin merkittävä ele.
Against that background, timely action by President Yeltsin in signing into law the Russian draft legislation on money laundering would be reassuring to the international community.
Tätä taustaa vasten presidentti Jeltsinin oikea-aikainen Venäjän rahanpesua koskevan lakiehdotuksen vahvistaminen laiksi olisi kansainvälisen yhteisön kannalta rohkaiseva ele.
volume_up
enne {substantif}
It seems that President Wahid travels more safely abroad than in his own archipelago - a fateful sign!
Se on paha enne!
sign (aussi: auspice, prodigy)
volume_up
ennusmerkki {substantif}
sign (aussi: shell, shield, target, buckler)
volume_up
kilpi {substantif}
sign
volume_up
viittoma {substantif}
sign (aussi: traffic sign)
volume_up
liikennemerkki {substantif}

Exemples d'usage pour « sign » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Union must give a sign that the problem of major crime is now being tackled.
Unionin täytyy antaa signaali siitä, että suurrikollisuuteen aiotaan nyt puuttua.
EnglishSometimes, it is a sign of courage.
Joskus pasifismi tasoittaa tietä kauheudelle ja joskus se on rohkeuden symboli!
EnglishI am therefore hoping and praying that the European Union will sign this protocol.
Toivonkin hartaasti, että Euroopan unioni allekirjoittaisi kyseisen pöytäkirjan.
EnglishIn Hollywood, some film stars sign pre-nuptial agreements over 100 pages long.
Hollywoodissa elokuvatähtien välillä tehdään yli satasivuisia avioehtosopimuksia.
EnglishAt a late stage, the Czech President came with new conditions before he would sign.
Tšekin presidentti esitti myöhäisessä vaiheessa lisäehtoja allekirjoitukselleen.
EnglishWhen you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud.
Kun kirjaudut Microsoft-tilisi avulla, tietokoneesi yhdistetään pilvipalveluun.
EnglishWhen you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud and:
Kun kirjaudut Microsoft-tilisi avulla, tietokoneesi yhdistetään pilvipalveluihin ja
EnglishThis button appears on the timeline toolbar as a magnifying glass with a plus sign.
Tämä painike näkyy aikajanan työkalurivillä suurennuslasina, jossa on plusmerkki.
EnglishAfter very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
Pitkien neuvottelujen jälkeen meillä on sopimus, jonka ryhmäni voi hyväksyä.
EnglishNavigate to your domain registrar's Web portal, and then sign in to your account.
Siirry toimialueen rekisteröintipalvelun WWW-portaaliin ja kirjaudu sisään tiliisi.
EnglishI came down to sign in about 8.30 p.m. only to find that the session was over.
Tulin paikalle kirjautuakseni noin 20.30, mutta huomasin, että istunto oli jo ohi.
EnglishAs you are aware, he was not provided with sign language interpretation at his trial.
Kuten te tiedätte, hänelle ei hankittu oikeudenkäyntiin viittomakielitulkkausta.
EnglishIn Europe, we still have to convince Poland, Finland and Latvia to sign up to it.
Euroopassa meidän on vielä saatava Puola, Suomi ja Latvia allekirjoittamaan sopimus.
EnglishYou might need to sign in with your Microsoft account user name and password.
Saatat joutua kirjautumaan sisään Microsoft-tilisi käyttäjänimellä ja salasanalla.
EnglishSign out and then sign in with the account you want to import contacts into.
Kirjaudu ulos ja kirjaudu sitten sisään tilillä, johon haluat tuoda yhteystiedot.
EnglishIt is important that we sign a final agreement with the countries in this region.
On tärkeää, että allekirjoitamme lopullisen sopimuksen alueen maiden kanssa.
EnglishI myself have spoken in favour of greater attention being given to sign language.
Itse olen pyytänyt, että viittomakieleen kiinnitettäisiin nykyistä enemmän huomiota.
EnglishIt is not enough, however, for us merely to sign up to conventions of this nature.
Se, että vain allekirjoitamme tällaisia yleissopimuksia, ei kuitenkaan riitä.
EnglishHis refusal to sign in this case is on moral rather than political grounds.
Tällä kertaa hän kieltäytyi pikemminkin moraalisista kuin poliittisista syistä.
EnglishWe should not see this as a sign of weakness, but rather as one of strength.
Tätä ei pidä nähdä merkkinä heikkoudesta vaan pikemminkin osoituksena vahvuudesta.