« sledgehammer » traduction en finnois

EN

« sledgehammer » en finnois

volume_up
sledgehammer {substantif}
FI

EN sledgehammer
volume_up
{substantif}

sledgehammer (aussi: sledge, maul)
volume_up
leka {substantif}

Synonymes anglais de « sledgehammer »

sledgehammer
English

Exemples d'usage pour « sledgehammer » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis directive, therefore, is like taking a sledgehammer to crack a nut!
Sen vuoksi tämän direktiivin antaminen on kuin pähkinän särkemistä moukarilla!
EnglishThe one thing it will not do is solve the problem - it is a massive sledgehammer to miss a nut.
Se nimenomaan ei ratkaise ongelmaa - se ampuu hyttystä valtavalla tykillä eikä osu.
EnglishWould it not be prudent to see how it works before we use a sledgehammer to crack a nut?
Eikö olisi järkevää odottaa ja katsoa, miten se toimii, ennen kuin ammumme tykillä hyttysiä?
EnglishInstead, I suspect the European Parliament is once again using a sledgehammer to miss the nut.
Epäilenpä, että jälleen kerran Euroopan parlamentti ampuu tykillä hyttystä ja vielä ohi.
EnglishWe need to recognize the positive side as well from time to time, not always take a sledge-hammer to the Americans.
Asia pitää nähdä myös myönteisessä valossa eikä olla aina lyömässä amerikkalaisia lyttyyn.
EnglishThese two amendments are the sledgehammer approach.
Nämä kaksi tarkistusta edustavat liian radikaaleja keinoja.
English. - Using CCCTB to combat double taxation is like using a sledgehammer to crack a nut.
Yhteisen yhtenäistetyn yhtiöveropohjan käyttäminen kaksoisverotuksen torjumiseen on kuin moukarin käyttäminen pähkinän särkemiseen.
EnglishUsing a sledgehammer is only one of them.
Liian radikaalien keinojen käyttö on vain yksi tapa.
EnglishMeasures taken must be proportional to the chosen level of protection - that is, we do not use the sledgehammer to crack a nut.
Toimien on oltava oikeassa suhteessa haluttuun suojan tasoon - toisin sanoen emme ammu hyttysiä tykillä.
EnglishTalk about using a sledgehammer to crack a nut!
EnglishThis proposal is a sledgehammer to crack a nut and, just like the port services directive, it should be disposed of into the waste bin.
Tämä ehdotus on suhteettoman järeä keino, ja se pitäisi heittää romukoppaan aivan kuten satamadirektiivikin.
English. - This legislation has the EU written all over it - a classic case of using a sledgehammer to crack a nut.
kirjallinen. - (EN) Tässä lainsäädännössä EU on kaikkialla, se on perinteinen tapaus moukarin käyttämisestä pähkinän särkemiseen.
EnglishWe also want to set clear priorities: deal with important matters first, and quickly, and do not use a sledgehammer to break a nut.
Haluamme myös selvät ensisijaiset tavoitteet: ensin on käsiteltävä tärkeät asiat nopeasti, eikä pähkinän särkemiseen tarvita lekaa.
EnglishMr President, in the Netherlands, we have a saying which, roughly translated, means that you should not crack a walnut with a sledgehammer.
   . – Arvoisa puhemies, meillä on Alankomaissa sanonta, joka karkeasti käännettynä tarkoittaa, ettei pähkinää pidä murskata moukarilla.
EnglishAt the moment it is like taking a sledgehammer to crack a whole series of very different nuts, with what I would guess would be very limited success.
Se vaikuttaisi tällä hetkellä hyvin erilaisten kärpästen ampumiselta tykillä, mikä ei käsittääkseni olisi kovin onnistunut ratkaisu.
EnglishWe need to diagnose the true state of the stocks precisely and accurately, because otherwise we could be using a sledgehammer to crack a nut.
On tarpeen diagnosoida kalavarojen todellinen tila tarkasti ja täsmällisesti, koska muuten saatamme hoitaa nilkannyrjähdystä kemoterapialla.
EnglishHaving said this, however, I believe that here also we must apply a cost-benefit analysis and not try to use a sledgehammer to crack nuts.
Tästä huolimatta katson, että meidän on tehtävä myös asiaa koskeva kustannustehokkuusanalyysi, eikä meidän pidä käyttää lekaa pähkinän särkemiseen.
EnglishIt is, therefore, conceivable that the European Union will soon be taking a sledgehammer to crack a nut and that the rights of the citizen will vanish in the dust.
Ei ole siis poissuljettua, että Euroopan unioni ryhtyy ampumaan hyttysiä tykeillä ja että kansalaisten oikeudet häipyvät ruudinsavuun.
EnglishAll those who are calling for a second Irish 'no' are hoping that Ireland can be used as a sledgehammer to begin the destruction of the European Union.
Kaikki ne, jotka kehottavat irlantilaisia äänestämään uudelleen "ei", toivovat, että Irlantia voidaan käyttää lyömäaseena, jolla aloitetaan Euroopan unionin tuhoaminen.
EnglishMr President, the Commission has submitted a proposal on the common fisheries policy and, once again, we find ourselves using a sledgehammer to crack a nut.
Arvoisa puhemies, komissio tekee ehdotuksen yhteisestä kalastuspolitiikasta, ja strategia on jälleen kerran sellainen, että päänsärky halutaan parantaa hakkaamalla pää irti.