« slight » traduction en finnois

EN

« slight » en finnois

EN slight
volume_up
{adjectif}

slight (aussi: diminutive, faint, fine, indifferent)
The risk of being convicted for a false declaration is too slight.
Riski tulla rangaistuksi väärien tietojen antamisesta on liian vähäinen.
Growth is slight, and outgoings and income are clearly below the limits of members' costs.
Kasvu on vähäinen ja menot ja tulot alittavat selvästi jäsenmaksujen katon.
At present our influence is slight: it is mainly Moscow, Beijing and Washington that are doing business there.
Tällä hetkellä vaikutusvaltamme on vähäinen, lähinnä siellä harjoittavat liiketoimintaa Moskova, Peking ja Washington.

Synonymes anglais de « slight »

slight

Exemples d'usage pour « slight » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI say this with a slight undertone of warning, I do not say threat, but warning.
Sanon tämän vain varoittavassa mielessä, en siis uhatakseni, vaan varoittaakseni.
EnglishI am at a slight loss to understand why Mr Tomlinson is taking such a strong line.
Minun on hiukan vaikea ymmärtää, miksi Tomlinson suhtautuu asiaan niin vakavasti.
EnglishIn this context therefore we accept Amendments Nos 5 and 7 after slight rewording.
Näillä edellytyksin hyväksymme pienen muokkaamisen jälkeen tarkistukset 5 ja 7.
EnglishThe amendment will therefore be accepted with a slight alteration in the wording.
Tarkistus hyväksytään siis sen sanamuotoon tehtävän pienen muutoksen jälkeen.
EnglishWe are moving in this direction but are only making slight progress for the moment.
Kehitystä siihen suuntaan tapahtuu, toistaiseksi kuitenkin vain pienin askelin.
EnglishThe Comfort Curve keyboard is designed with a slight 6-degree angle in the keyset.
Luonnollinen ranneasentoComfort Curve -näppäimistössä on loiva 6 asteen kulma.
EnglishWe can all see that we are having slight problems with the economy at the moment.
Me kaikki näemme, että meillä on tällä hetkellä lieviä ongelmia taloudessa.
EnglishIt's much, much too much sadness, much too much grief at far too slight a cause.
Se on aivan liian paljon apeutta, ihan liian paljon surua aivan liian pienestä syystä.
EnglishAmendments 2 and 7 are related and I can agree to them with a slight change.
Tarkistukset 2 ja 7 liittyvät toisiinsa ja olen samaa mieltä niistä pienin muutoksin.
EnglishColleagues should also note that there has been a slight change in the approach.
Kollegojen pitäisi myös panna merkille, että lähestymistavassa on tapahtunut pieni muutos.
EnglishThis is after all only a slight nuance, which does not change my intention as rapporteur.
Kyseessähän on vain pieni vivahde-ero, joka ei muuta aikomuksiani esittelijänä.
EnglishTherefore, there is a slight discrepancy between your assertions and reality.
Niinpä teidän väitteidenne ja todellisuuden välillä on pieni ristiriita.
EnglishWhile I broadly support Mr Escudero's report, I have some slight reservations.
Vaikka tuenkin laajalta osin Escuderon mietintöä, minulla on joitain hienoisia varauksia.
EnglishFollowing the doubling of petroleum prices, a slight upsurge has been observed in inflation.
Inflaatio on lähtenyt hienoiseen nousuun öljynhinnan kaksinkertaistumisen takia.
EnglishBut there are some slight differences concerning the date of withdrawal of authorisations.
Lupien peruuttamisen ajankohdan osalta meillä on vielä joitain vähäisiä näkemyseroja.
EnglishI would like to highlight the same point as Ms McKenna, but with a slight correction.
Haluaisin korostaa sitä, mitä rouva McKenna aiemmin korosti, korjaten sitä kuitenkin hiukan.
EnglishI have only one slight reservation and that is the position of Cyprus.
Suhtaudun hieman varautuneesti ainoastaan yhteen asiaan, ja se on Kypros.
EnglishIt will therefore be accepted with a slight alteration to the wording.
Se tullaan siis hyväksymään pienen sanamuotoa koskevan muutoksen jälkeen.
EnglishThe Commission has slight difficulties in accepting just two proposals.
Komissiolla on pieniä vaikeuksia vain kahden ehdotuksen hyväksymisessä.
EnglishThey only offer a relatively slight improvement on the current situation.
Ne tarjoavat vain suhteellisen vähäistä parannusta nykytilanteeseen.