« splendid » traduction en finnois

EN

« splendid » en finnois

EN splendid
volume_up
{adjectif}

splendid (aussi: beautiful, brilliant, classic, excellent)
There is a splendid English expression for this: ‘gold plating’.
Tälle on loistava englanninkielinen ilmaisu: "gold plating".
Reducing tax and red tape would be a splendid start.
Verojen alentaminen ja byrokratian vähentäminen olisivat loistava aloitus.
I think it is a splendid idea to continue working hard on biogas.
Mielestäni on loistava idea jatkaa kovaa työtä biokaasun hyväksi.

Synonymes anglais de « splendid »

splendid

Exemples d'usage pour « splendid » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English. – Mr President, I congratulate the rapporteur on her splendid and bold work.
   . – Arvoisa puhemies, onnittelen esittelijää loistavasta ja urheasta työstä.
EnglishMadam President, I would like to begin by thanking Mrs Jöns for her splendid work.
Arvoisa puhemies, aivan aluksi haluan kiittää rouva Jönsiä erinomaisesta työstä.
EnglishThis evening, in the splendid Carnero González report, we have part of the answer.
Tänä iltana saamme osan ratkaisua Carnero Gonzálezin erinomaisesta mietinnöstä.
EnglishThere are splendid opportunities for money-making in the development of Natura 2000.
Natura 2000 -ohjelman kehittämiseen liittyy loistavia rahantekomahdollisuuksia.
EnglishIt was a splendid reply and very positive from the Portuguese point of view.
Se oli erinomainen ja Portugalin näkökulmasta äärimmäisen positiivinen vastaus.
EnglishHe has done a splendid job and it has rightly been recognised by Parliament.
Hän on tehnyt erinomaista työtä, ja parlamentti on aivan oikein tunnustanut tämän.
EnglishBut what is the use of splendid ideas if they do not serve the general good?
Mutta mitä hyödyttävät parhaimmatkaan ideat, jos ne eivät koidu kaikkien hyödyksi?
EnglishMr President, I wish to begin by congratulating Mr Menrad on his splendid report.
Arvoisa puhemies, aloittaisin onnittelemalla Menradia hänen loistavasta mietinnöstään.
English. – Mr President, many thanks to the rapporteur for this splendid report.
   . – Arvoisa puhemies, suurkiitokset esittelijälle tästä loistavasta mietinnöstä.
English   – Mr President, congratulations to Mr Oostlander on his splendid report.
   – Arvoisa puhemies, onnittelen jäsen Oostlanderia loistavasta mietinnöstä.
English(LT) I would like to congratulate the rapporteurs for their splendid work.
- (LT) Haluan kiittää mietintöjen esittelijöitä heidän erinomaisesta työstään.
EnglishThe splendid cooperation Mrs Moreau spoke of just now could be an example of this.
Yhteistyölle perustuva liitto, josta rouva Moreau juuri puhui, voisi toimia esimerkkinä.
EnglishI congratulate Mr Casa, the rapporteur, for doing a splendid, outstanding job.
Onnittelen esittelijää David Casaa loistavasta ja merkittävästä työstä.
EnglishMrs Ainardi, Mr Jarzembowski, Mr Sterckx and Mr Savary have all done splendid work.
Esittelijät Ainardi, Jarzembowski, Sterckx ja Savary ovat kaikki tehneet loistavaa työtä.
EnglishThe single currency offers a splendid environment for the promotion of employment.
Yhteinen raha tarjoaa loistavan ympäristön työllisyyden edistämiselle.
EnglishIt is high time splendid analyses were translated into still more splendid policy action.
On korkea aika siirtyä hienoista analyyseista vielä hienompiin poliittisiin toimiin.
EnglishThis splendid work has led the majority to recommend giving discharge.
Tämä suuri työ on saanut enemmistön päätymään siihen, että vastuuvapaus myönnetään.
EnglishMadam President, thanks are due to Mr Haarder for a basically splendid piece of work.
Arvoisa puhemies, kiitos esittelijä Haarderille uraauurtavasta, erittäin hyvästä työstä.
EnglishI know splendid arguments can be advanced about the correct priorities in politics.
Tiedän, että politiikan ensisijaisista tavoitteista voidaan kiistellä.
EnglishEven if she is not wholly satisfied with it, I think she has done a splendid job.
Vaikkei hän itse olekaan siihen täysin tyytyväinen, hän on mielestäni tehnyt loistavaa työtä.