« squabble » traduction en finnois

EN

« squabble » en finnois

volume_up
squabble {substantif}

EN squabble
volume_up
{substantif}

squabble (aussi: bickering)
volume_up
kinastelu {substantif}
Commissioner, I think - and this is not because I am French - that we must put this Franco-British squabble behind us.
Arvoisa komission jäsen, mielestäni - eikä tämä johdu siitä, että olen ranskalainen - meidän on lopetettava tämä ranskalais-brittiläinen " kinastelu" .
My colleague Mr Hudacký, who like myself is from Slovakia, spoke of how a political squabble has been escalated to the Chamber of the European Parliament.
Hän puhui siitä, miten poliittinen kinastelu on laajentunut Euroopan parlamentin istuntosaliin.
Madam President, just how serious the issue of energy supplies is can be seen from the recent imperialist invasion in Iraq and the squabbling both before and after over how to divide up the spoils.
Arvoisa puhemies, energiahuoltoa koskevan kysymyksen vakavuudesta kertovat äskeinen imperialistinen tunkeutuminen Irakiin ja kinastelu sotasaaliista sodan aikana ja sen jälkeen.

Synonymes anglais de « squabble »

squabble

Exemples d'usage pour « squabble » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis indicates that the affair cannot be dismissed as an internal political squabble.
Tämä osoittaa, ettei asiaa voida sivuuttaa sisäisenä poliittisena kiistana.
EnglishThis is not some family squabble between Britain and Zimbabwe.
Tämä ei ole mikään perheriita Ison-Britannian ja Zimbabwen välillä.
EnglishThis is an internal British squabble.
Kyseessä on Yhdistyneen kuningaskunnan sisäinen kiista.
EnglishOnce more, we are witnessing here a squabble between emerging countries, on the one hand, and least developed countries, on the other.
Jälleen kerran me todistamme täällä toisaalta nousevan talouden maiden ja toisaalta vähiten kehittyneiden maiden välistä kinastelua.
EnglishIn the mean time, Spain, Greece and the Netherlands squabble about distribution criteria: migratory pressure, kilometres of borders or the number of entries by air.
Tällä aikaa Espanja, Kreikka ja Alankomaat kiistelevät jakoperusteista, joita ovat muuttopaine, ulkorajan pituus tai lentokoneella saapuvien maahanmuuttajien määrä.
EnglishIt is important that we discuss this issue and address the fundamental problems without getting into a party-political squabble over who is to blame for the crisis.
On tärkeää, että keskustelemme asiasta ja nostamme esiin perustavaa laatua olevat ongelmat ilman puoluekohtaista poliittista kinaa siitä, ketä kriisistä on syyttäminen.
EnglishThey can squabble afterwards - and we can be grateful that in Hungary we have a language that no one else understands, so no one knows what is being said there anyway!
Jälkeenpäin he voivat kyllä parjata toinen toisiaan - ja luojan kiitos, meillä on Unkarissa kieli, jota muut eivät ymmärrä, niin että kukaan ei saa tietää, mitä tuolloin sanotaan.