« to suffice » traduction en finnois

EN

« to suffice » en finnois

EN to suffice
volume_up
{verbe}

to suffice (aussi: to do, to go, to hold out, to cut it)
The two readings in each institution suffice to reach agreement.
Kaksi käsittelyä jokaisessa toimielimessä riittää sopimuksen saavuttamiseksi.
A simple answer of yes or no to that question will suffice.
Kysymykseen riittää vastaukseksi yksinkertaisesti kyllä tai ei.
I think that a definition of their mandate by the UN Secretary-General would suffice.
Mielestäni riittää, kun YK:n pääsihteeri määrittelee heidän tehtävänsä.
to suffice
to suffice (aussi: to do, to be good enough)
to suffice

Exemples d'usage pour « to suffice » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWill a majority of eight votes suffice or will a different majority be needed?
Riittääkö siihen kahdeksan äänen enemmistö vai tarvitaanko muunlaisia enemmistöjä?
EnglishSuffice it to say that in 2006 economic development in Azerbaijan exceeded 35%.
Riittänee, kun totean, että vuonna 2006 Azerbaidžanin talous kasvoi yli 35 prosenttia.
EnglishI have one further comment to make: prevention alone will not suffice.
Haluan esittää vielä yhden huomautuksen: torjuntatoimet yksistään eivät riitä.
EnglishSuffice to say that this directive fully simplifies all the current formalities.
Riittänee, kun sanon, että direktiivissä yksinkertaistetaan kaikkia nykyisiä muodollisuuksia.
EnglishSuffice to think of the possible fulfilment of Turkey's European aspirations.
Tarvitsee vain miettiä Turkin EU-pyrkimysten mahdollista toteutumista.
EnglishIt is now clear that measures by developed countries alone will not suffice.
Nyt on selvää, etteivät yksinomaan teollisuusmaiden toimenpiteet riitä.
EnglishI have already remarked that the efforts of individual states will not suffice.
Kuten olen jo huomauttanut, yksittäisten valtioiden panos ei riitä.
EnglishThe bureaucratic resolutions of the Council of Ministers alone do not suffice.
Ministerineuvoston byrokraattiset päätöslauselmat eivät yksin riitä.
EnglishIn other words, the single currency will not suffice without reform of the financial market.
Tarkoitan, että yhteinen raha ei riitä, jos rahoitusmarkkinoita ei uudisteta.
EnglishWhat is more, who would support it given that EU support alone would not suffice?
Ketkä sitä tukevat? Euroopan unionin tuki ei selvästikään riitä.
EnglishA directive alone will not suffice to bring this about, but it is a precondition.
Yksi direktiivi ei riitä samaan aikaan kaikkia näitä muutoksia, mutta se on muutosten edellytys.
EnglishWe hope that that will suffice for a coherent health protection policy.
Toivomme tämän riittävän yhtenäisen terveydenhoitopolitiikan luomiseksi.
EnglishInspections at facilities providing sexual services will not suffice.
Seksipalveluja tarjoavissa laitoksissa tehtävät tarkastukset eivät riitä.
EnglishCurrent allowances barely suffice to offset storage costs and interest.
Nykyiset korvaukset kattavat tuskin varastointikustannuksia ja korkoa.
EnglishNumerous efforts have, of course, been made, but I do not think that they suffice.
Monenlaista on toki jo tehty, mutta mielestäni se ei riitä.
EnglishSuffice it to remind the House that the deaths of 650 000 people a year are smoking related.
Muistuttaisin parlamenttia siitä, että tupakointi johtaa vuosittain 650 000 hengen kuolemaan.
EnglishDo you believe that this commitment on the part of the Commission will suffice?
Onko komissio mielestänne sitoutunut asiaan riittävästi?
EnglishA simple prohibition will not suffice, as it is not known what will then become of the stuff.
Pelkkä kielto ei riitä, koska ei tiedetä, mihin jäte silloin joutuu.
EnglishThere can be no doubt that overhauling and modernising pension schemes will not in itself suffice.
On selvää, etteivät eläkejärjestelmien muuttaminen ja nykyaikaistaminen yksistään riitä.
EnglishToo much has happened for an assessment of the proposed Commission’s capabilities to suffice.
Liian paljon on tapahtunut, jotta pelkästään ehdotetun komission kykyjen arviointi riittäisi.