« tag » traduction en finnois

EN

« tag » en finnois

volume_up
tag {substantif}
FI

« tag » en anglais

volume_up
tag {substantif}
EN

EN tag
volume_up
{substantif}

1. général

tag
volume_up
tag {substantif}
A tag is another name for a media information attribute.
A tag is another name for a media information attribute.
Click the Library tab, double-click an album or artist category, click a song, right-click the title, and then click Advanced Tag Editor.
Click the Library tab, double-click an album or artist category, click a song, right-click the title, and then click Advanced Tag Editor.
tag (aussi: decorum, etiquette, label, docket)
volume_up
etiketti {substantif}
tag (aussi: tag)
volume_up
hippa {substantif}
tag
tag (aussi: chit)
volume_up
lappu {substantif}
tag
volume_up
tagi {substantif}
tag
volume_up
tägi {substantif}

2. "game"

tag (aussi: tag)
volume_up
hippa {substantif}

Exemples d'usage pour « tag » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn some cases, they tag the fish first, contributing to conservation programmes.
Joissakin tapauksissa he merkitsevät kalat ensin ja edistävät siten suojeluohjelmia.
EnglishAt the same time, we shall tag a training programme for bank managers on to it.
Liitämme aloitteeseen samalla pankinjohtajille suunnatun koulutusohjelman.
EnglishAdvanced Tag Editor isn't included in this version of Windows Media Player.
Tietojen muokkaus -toiminto ei sisälly tähän Windows Media Playerin versioon.
EnglishWhen you're importing your pictures, you can tag them with descriptive words.
Kun olet tuomassa kuviasi, voit lisätä niihin merkinnöiksi kuvaavia sanoja.
EnglishYou can define a slide show group by folder, by date taken, or by tag.
Voit määrittää diaesitysryhmän kansion, kuvauspäivän tai tunnisteen perusteella.
EnglishYou can make a search easier to find by adding a tag when you save it.
Voit helpottaa haun löytämistä lisäämällä siihen tallennusvaiheessa tunnisteen.
EnglishEasily upload a photo that you can edit, tag and share with friends and family.
Tuottaa pehmeän, yksityiskohdat sisältävän videokuvan jopa hämärässä.
EnglishIf you want to find pictures that are tagged with one tag or another, you can use OR.
Jos haluat etsiä kuvia, joissa on jompikumpi tunniste, kirjoita tunnisteiden väliin TAI.
EnglishAfter adding a tag to a picture, the tag will be displayed in the Navigation pane.
Kun olet lisännyt tunnisteen kuvaan, tunniste näkyy siirtymäruudussa.
EnglishThen, when the pictures appear in Photo Gallery, each picture will contain that tag.
Tämän jälkeen kun kuvat ilmestyvät valokuvavalikoimaan, kaikilla kuvilla on tuo tunniste.
EnglishEasily upload a photo that you can edit, tag and share with friends and family.
Suunniteltu toimimaan Microsoftin yrityskäyttöön kehitetyn Lync®-viestintäympäristön kanssa.
EnglishProvided that the holding number is on the tag, that is all that is needed.
Tämä kuitenkin edellyttää, että tunnusmerkistä selviää tilan numero.
EnglishQuality has a price, but pollution could well have a much higher price tag in future.
Laadulla on hintansa, mutta saastuminen voi osoittautua paljon kalliimmaksi tulevaisuudessa.
EnglishArrange your documents by folder, author, tag, or another property
Järjestä tiedostot kansion, tekijän, tunnisteen tai muun ominaisuuden mukaan.
EnglishOn the Home tab, in the Organize group, click Batch people tag.
Valitse Aloitus-välilehden Järjestä-ryhmässä Henkilöiden merkintä erätoimintona.
EnglishUntil then, importers of British beef will be allowed not to tag.
Siihen asti brittiläisten lihan viejien ei tarvitse käyttää päällysmerkintöjä.
EnglishIn the Info pane, click Add Tags, type a tag name, and then press ENTER.
Valitse tietoruudusta Lisää tunnisteet, kirjoita tunnisteen nimi ja paina ENTER-näppäintä.
EnglishType any tag to see a list of files to which that tag has been applied.
Kun kirjoitat jonkin tunnisteen, saat näkyviin tiedostot, joista kyseinen tunniste löytyy.
EnglishInstead, we have to continue to tag along with our proposals and ideas.
Ehdotuksemme ja ajatuksemme ovat edelleenkin toisarvoisessa asemassa.
EnglishIf the Family tag does not already exist, it will be created automatically.
Jos määrittämääsi tunnistetta ei ole, se luodaan automaattisesti.