« thank you » traduction en finnois

EN

« thank you » en finnois

FI

EN thank you
volume_up
{interjection}

thank you (aussi: thanks)
volume_up
kiitos {interj.}
Thank you Mr President, thank you ladies and gentlemen, thank you Mr Arias Cañete.
Kiitos arvoisa puhemies, kiitos arvoisat parlamentin jäsenet, kiitos Arias Cañete.
Thank you, Commissioner, and thank you for dealing with that last question.
(EN) Kiitos, arvoisa komission jäsen, ja kiitos viimeisen kysymyksen käsittelystä.
. - Thank you, Madam President, and thank you for that reminder.
. - Kiitos, arvoisa puhemies, ja kiitos muistutuksestanne.

Traductions similaires pour « thank you » en finnois

to thank verbe
Finnish
you pronom
you
Finnish

Exemples d'usage pour « thank you » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMr President, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, suuret kiitokset tarkkaavaisuudestanne.
English   Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.
   Jäsen in 't Veld, suuret kiitokset huomautuksistanne, jotka panemme merkille.
EnglishThank you very much for your answer, Mr Commissioner, which indeed was very full.
Paljon kiitoksia vastauksestanne, arvoisa komission jäsen, se oli hyvin kattava.
EnglishI thank you for your excellent report and shall now listen to Parliament's debate.
Kiitän teitä erinomaisesta mietinnöstä ja kuuntelen nyt parlamentin keskustelua.
EnglishI also thank you for having today appointed Giscard d' Estaing as its Chairman.
Kiitän myös siitä, että kutsuitte siihen tänään presidentti Giscard d' Estaingin.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I should like to thank you for your attention.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne.
English   Commissioner, I would like to thank you for the robustness of your response.
   Arvoisa komission jäsen, haluan kiittää teitä määrätietoisesta vastauksesta.
EnglishThank you for your understanding and I will ensure that it never happens again.
Kiitän teitä ymmärtäväisyydestänne ja tulen huolehtimaan, että tämä ei toistu.
English   President Uribe, I should like to thank you for your address to the House.
   Arvoisa presidentti Uribe, haluaisin kiittää teitä puheestanne parlamentille.
EnglishThank you, Mr President, I should like to fully endorse Mrs Schroedter's view.
Arvoisa puhemies, kiitoksia, haluan yhtyä täysin kollegani Schroedterin sanoihin.
English. – Ladies and gentlemen, I would like to thank you all for your speeches.
   . Hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä kaikkia puheenvuoroistanne.
EnglishThank you for your work and we are pleased that we have a constructive proposal.
Kiitän teitä työstänne. Olemme mielissämme siitä, että meillä on rakentava ehdotus.
EnglishYou are quite right and I thank you for drawing our attention to this matter.
Olette aivan oikeassa, ja kiitän siitä, että kiinnititte huomiomme tähän asiaan.
English(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
(ES) Paljon kiitoksia tekemästänne erittäin ankarasta mutta tarpeellisesta työstä.
EnglishWe thank you all, collectively and bilaterally, for the support provided so far.
Kiitämme teitä kaikkia yhdessä ja erikseen tähän mennessä saamastamme tuesta.
EnglishI thank you for responding so rapidly and for sending out the right message.
Kiitän teitä siitä, että reagoitte tapaukseen niin nopeasti ja oikealla tavalla.
EnglishI thank you for this debate and I am sure we shall continue it at a later date.
Kiitän teitä keskustelusta ja olen varma, että jatkamme sitä tulevaisuudessa.
EnglishOne thing, for sure, is that I have not been short of advice, for which I thank you.
Ainakin on varmaa, että olen saanut riittävästi neuvoja, ja kiitän teitä niistä.
EnglishThank you, Mrs McAvan, for having pointed out to us this one example, among others.
Kiitän jäsen McAvania siitä, että hän otti esiin tämän esimerkin monien joukosta.
EnglishFinally, President Barroso, no EU taxes, thank you; we already have enough taxes.
Ja arvoisa puheenjohtaja Barroso, ei EU-veroa, meillä on jo tarpeeksi veroja.