« that is to say » traduction en finnois

EN

« that is to say » en finnois

EN that is to say
volume_up
{adverbe}

that is to say (aussi: in other words)
That is to say, there are many quarters where religious values are not respected.
Toisin sanoen on monia tahoja, jotka eivät kunnioita uskonnollisia arvoja.
That is to say, their adoption should be left to the discretion of the parties.
Toisin sanoen niiden hyväksyminen olisi jätettävä osapuolten harkintaan.
That is to say, to find the underlying causes of war and to work to resolve them.
Toisin sanoen on pureuduttava sotien syihin ja ponnisteltava niiden ratkaisemiseksi.

Synonymes anglais de « that is to say »

that is to say

Traductions similaires pour « that is to say » en finnois

that conjonction
that pronom
that
Finnish
to be verbe
to préposition
Finnish
say substantif
to say verbe

Exemples d'usage pour « that is to say » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMadam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.
(EN) Arvoisa puhemies, uskon, että monia ihmisiä kiinnostaa se, mitä aion sanoa.
EnglishPrevious progress reports have, unfortunately, had not a word to say about this.
Määräaikaiskertomuksissa ei valitettavasti ole vielä mainittu niitä sanallakaan.
EnglishOne could say that the original ambitious objective has been partially achieved.
Voidaan sanoa, että alkuperäinen kunnianhimoinen tavoite on saavutettu osittain.
EnglishIt is not good enough for one man to say 'but I for one am not usually violent'.
Ei riitä, että mies kuin mies väittää: " Mutta enhän minä turvaudu väkivaltaan."
EnglishWe may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
Emme ehkä ole aina samaa mieltä kanssanne, mutta teitä kannattaa aina kuunnella.
EnglishAnd then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
Sitten ojennamme kansalle koko sopimuksen ja kysymme: "Mitä mieltä olette tästä?"
EnglishI say 'finally' because Parliament had waited for more than one and a half years.
Sanon "vihdoinkin", koska parlamentti oli odottanut tätä yli puolitoista vuotta.
EnglishWe might say that the enlarged EU is starting to work to an established routine.
Voidaan sanoa, että laajentunut EU pääsee toiminnassaan vakiintuneisiin uomiin.
EnglishIt is all very well to say that we must announce the role of the United Nations.
On hienoa sanoa, että meidän on tunnustettava Yhdistyneiden Kansakuntien asema.
EnglishFirst of all, I should like to say that I, too, concur with what Mr Walter said.
Ensinnäkin haluan todeta, että minäkin olen samaa mieltä jäsen Walterin kanssa.
EnglishI will not say any more, Mr President, in order to allow my colleagues to speak.
Arvoisa puhemies, en aio sanoa enempää, jotta kolleganikin saisivat puheenvuoron.
EnglishI would say it is slightly misleading.
Mietinnön otsikko ei ole mielestäni täsmällinen vaan jopa hieman harhaanjohtava.
EnglishWe no longer trust ministers to deliver what they say when they come to Brussels.
Emme enää luota siihen, että ministerit pitävät Brysselissä antamansa lupaukset.
EnglishI would say there is a role for the bureaucrats here as well as the shareholders.
Mielestäni sekä byrokraateilla että osakkeenomistajilla on tässä oma tehtävänsä.
EnglishI say this in the light of my visit to the United States over the last two days.
Sanon tämän nimenomaan parin viime päivän Yhdysvaltain-vierailuni taustaa vasten.
EnglishIt is interesting to hear the Commission say that they should not get involved.
On mielenkiintoista kuulla, että komission mukaan sen ei pitäisi puuttua asiaan.
EnglishJust for the record, I would say that she might well also have mentioned Denmark.
Haluaisin ihan vain tiedoksi todeta, että hän olisi voinut mainita myös Tanskan.
EnglishPeople will again say that my efforts are being put to things other than my work.
Minulle sanotaan jälleen, että uhraan ponnisteluni johonkin muuhun kuin työhöni.
EnglishIt is very important to say, from the outset, what Parliament can and cannot do.
On hyvin tärkeää sanoa heti aluksi, mitä parlamentti voi ja mitä se ei voi tehdä.
EnglishThen we will be able to say at the end of it that you fulfilled your priorities.
Silloin voimme sen päättyessä sanoa, että saavutitte ensisijaiset tavoitteenne.