« the » traduction en finnois

EN

« the » en finnois

volume_up
the {art.}

EN the
volume_up
{article}

the (aussi: this)
It will affect the environment, it will affect health and it will affect groundwater.
Se vaikuttaa ympäristöön, se vaikuttaa terveyteen, ja se vaikuttaa pohjaveteen.
It has not been in the right place, it has been weak, it has failed to act as a body.
Se merkitsee poissaoloa; se merkitsee heikkoutta; se merkitsee hajaannusta.
This is the official dogma, the one that we all take to be true, and it's all false.
Tämä on se virallinen totuus, se, jota me kaikki pidämme totena, ja se on väärin.
the (aussi: that)
If they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.
Jos ne täyttävät vaatimukset, ne voivat todellakin auttaa tilapäisessä tarpeessa.
All will be able to join once they have fulfilled the conditions.
Ne kaikki voivat liittyä heti, kun ne täyttävät liittymisen edellytykset.
They can be built into the system unit or connected with cables.
Ne voivat sisältyä keskusyksikköön tai ne voidaan liittää tietokoneeseen kaapeleilla.
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: SI/Mura, Slovenia (
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: SI/Mura, Slovenia (
Help keep your PC up to date with the latest free service packs for your version of Windows.
Pidä PC:si päivitettynä Windowsin uusilla ilmaisilla Service Pack -päivityksillä.
Get the tools and resources you need to help protect your PC.
Voit hankkia työkaluja ja resursseja, joita tarvitset PC:si suojaamiseen.
The applicant countries are expected to adopt our acquis communautaire .
Hakijamaiden odotetaan omaksuvan meidän acquis communautaire mme.
These are new arguments to justify our CAP and the European agricultural model within the WTO.
Nämä ovat uusia perusteita YMP: mme ja eurooppalaisen maatalousmallimme puolustamiseksi WTO: ssa.
Thirdly, the accession of these countries must not be used as an excuse for challenging our CAP.
Kolmanneksi Itä-Euroopan maiden liittymistä ei saa käyttää tekosyynä YMP: mme kyseenalaistamiseksi.
(Hälinää NI- ja IND/DEM-puolueiden taholta)
(Jälleen hälinää NI- ja IND/DEM-ryhmien taholta.)
Mitä PC:ni sovelluksille on tapahtunut?

Exemples d'usage pour « the » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI wish you continued success and congratulate you on all that you have achieved.
Toivon teille jatkuvaa menestystä ja onnittelen teitä kaikista saavutuksistanne.
EnglishI have half a dozen letters like that, which I shall not force you to listen to.
Minulla on puoli tusinaa tällaista kirjettä, joita en pakota teitä kuuntelemaan.
EnglishFinally, we need to make sure that we have a strong country-of-origin principle.
Lopuksi totean, että meidän on varmistettava alkuperämaaperiaatteen vahva asema.
EnglishI come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Olen kotoisin Tirolin alueelta, jossa autojen päästöjen vaikutukset ovat suuria.
EnglishI hope we have a successful start for our new procedure for the new budget year.
Toivottavasti uutta varainhoitovuotta koskeva uusi menettelymme alkaa mainiosti.
EnglishWe have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
Neuvosto ei ole ilmoittanut meille, että Coreper olisi hyväksynyt tämän paketin.
EnglishI am most grateful to the President, Hans Gert Poettering, for this opportunity.
Olen erittäin kiitollinen puhemies Hans Gert Poetteringille tästä tilaisuudesta.
EnglishI should like to hear from Commissioner Frattini how he will avert this problem.
Haluaisin kuulla komission jäseneltä Frattinilta, miten vältämme tämän ongelman.
EnglishThe Commission's report presents the economic situation in the Eurozone in 2007.
Komission kertomuksessa esitellään euroalueen taloudellinen tilanne vuonna 2007.
EnglishI agree with Mr Mitchell, who said that Parliament is responsible for oversight.
Yhdyn jäsen Mitchellin toteamukseen siitä, että valvontavastuu on parlamentilla.
EnglishMr President, a judicial investigation is currently being conducted in Portugal.
Arvoisa puhemies, Portugalissa suoritetaan parhaillaan oikeudellista tutkimusta.
EnglishParliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
Parlamentin pitäisi lähettää Burmaan valtuuskunta arvioidakseen tilannetta itse.
EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Meidän on esimerkiksi varmistettava, että vertaisarviointijärjestelmä turvataan.
EnglishLook, it is your right to act as you choose, but it is also your responsibility.
Teillä on oikeus toimia valintanne mukaan, mutta joudutte siitä myös vastuuseen.
EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Lopuksi haluan vielä kerran esittää vilpittömät kiitokset Kyösti Virrankoskelle.
EnglishMr President, I would like to congratulate the rapporteurs, as others have done.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijöitä, kuten muutkin ovat tehneet.
EnglishIs it not time to stop pussyfooting around and start naming these Member States?
Eikö olisi aika lakata hyssyttelemästä ja mainita nimeltä kyseiset jäsenvaltiot?
EnglishAt the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
Julkistamme myös uuden audiovisuaalialaa koskevan strategian ensi vuoden alussa.
EnglishIt did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
Niin ei tapahtunut, ja sen vuoksi asiat vaikeutuvat tulevaisuudessa entisestään.
EnglishRegrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
Valitettavasti ajatus ei saanut enemmistön tukea parlamentissa eikä neuvostossa.