« very » traduction en finnois

EN

« very » en finnois

EN

very {adverbe}

volume_up
very (aussi: OK, ably, alright, well)
Expect only very few, but very clear and very important benchmarks.
Odottakaa hyvin harvoja mutta hyvin selkeitä ja hyvin tärkeitä viitearvoja.
7:38 Actually, the first results were very, very, very disappointing.
7:38 Ensimmäiset tulokset olivat itse asiassa hyvin, hyvin, hyvin masentavia.
It is very important for me to hear your views on this very important matter.
Pidän hyvin tärkeänä kuulla teidän mielipiteenne tästä hyvin tärkeästä asiasta.
These are very complicated, very interesting and very important questions.
Nämä ovat erittäin monimutkaisia, erittäin kiinnostavia, erittäin tärkeitä kysymyksiä.
There are no two ways about it: the negotiations will be very, very difficult.
Siitä ei ole epäilystäkään, että neuvotteluista tulee erittäin, erittäin vaikeat.
A second very delicate and very important issue relates to adoption.
Toinen erittäin arkaluonteinen ja erittäin tärkeä kysymys liittyy adoptointiin.
I am very uneasy, of course, about the very slow progress of the Commission.
Olen tietenkin kovin vaivaantunut kovin hitaasta edistymisestä komissiossa.
Mikään tästä ei ollut kovin tärkeää eikä kovin mielenkiintoista.
In addition, the arguments relating to WTO negotiations are not very relevant.
Myöskään WTO:n neuvotteluihin liittyvät perustelut eivät ole kovin relevantteja.

Synonymes anglais de « very »

very

Exemples d'usage pour « very » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Olen kotoisin Tirolin alueelta, jossa autojen päästöjen vaikutukset ovat suuria.
EnglishWe are at the very beginning of an explosion of this industry on this continent.
Olemme aivan alkuvaiheessa tämän alan lähtiessä maanosassamme valtavaan kasvuun.
EnglishIn fact, a debate is currently being held at that very level on missile defence.
Itse asiassa tällä tasolla käydään parhaillaan keskustelua ohjuspuolustuksesta.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, suuret kiitokset tarkkaavaisuudestanne.
EnglishI will give a very brief response and then Mrs Schreyer will go into the details.
Vastaan lyhyesti, minkä jälkeen komission jäsen Schreyer puhuu yksityiskohdista.
EnglishFirst of all there is a very firm commitment to ensuring transition in the East.
Ensinnäkin EBRD on vahvasti sitoutunut takaamaan itää koskevan siirtymäprosessin.
EnglishIt is all very well to say that we must announce the role of the United Nations.
On hienoa sanoa, että meidän on tunnustettava Yhdistyneiden Kansakuntien asema.
EnglishIt is approximately 30 metres deep on average and conditions are very difficult.
Se on noin 30 metriä syvä keskisyväykseltään ja olosuhteet ovat sangen vaikeat.
EnglishIt is evident from the responses to it that it enjoys very widespread approval.
Mietinnön saamasta vastakaiusta käy selvästi ilmi, että se hyväksytään laajalti.
EnglishIn my opinion the rejected draft Constitutional Treaty offers this very prospect.
Hylätty perustuslakisopimusluonnos tarjosi juuri tällaisen tulevaisuudennäkymän.
English   Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.
   Jäsen in 't Veld, suuret kiitokset huomautuksistanne, jotka panemme merkille.
EnglishFine words from our government are all very well, but what we now need is action.
Kaikki hallituksemme hienot sanat ovat mainioita, mutta nyt tarvitaan toimintaa.
EnglishIf we do not take action now, we turn our back on the very future of the planet.
Jos emme ryhdy toimiin nyt, olemme piittaamattomia maapallomme tulevaisuudesta.
EnglishWe achieve more, and we are at our very best, as 'Europeans – Working Together'.
Yhteistyötä tekevät eurooppalaiset saavuttavat enemmän ja ovat parhaimmillansa.
EnglishI very much hope that more members of the EPP/ED Group will support this report.
Toivon hartaasti, että useammat PPE-DE-ryhmän jäsenet tukisivat tätä mietintöä.
EnglishOver time, though, it has developed into a very good organisation, in my opinion.
UCLAF on kuitenkin kehittynyt mielestäni vähitellen todella hyväksi järjestöksi.
EnglishI have supported this idea right from the very beginning of my mandate as an MEP.
Olen tukenut tätä ajatusta aivan Euroopan parlamentin jäsenyyteni alusta saakka.
EnglishSo there are very real and practical implications and this is just one of them.
Vaikutukset ovat siis todellisia ja käytännöllisiä, ja tämä on vain yksi niistä.
EnglishIt is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
On sangen selvää, että jäsenvaltiot eivät halua yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa.
EnglishWe will pay very close attention to the correct application of this legislation.
Aiomme kiinnittää todella tarkkaa huomiota tämän säädöksen oikeaan soveltamiseen.