« vitality » traduction en finnois

EN

« vitality » en finnois

volume_up
vitality {substantif}

EN vitality
volume_up
{substantif}

vitality
volume_up
elinvoima {substantif}
"The opposite of depression is not happiness, but vitality, and it was vitality that seemed to seep away from me in that moment."
Masennuksen vastakohta ei ole onnellisuus, vaan elinvoimaisuus, ja tuolloin elinvoimani tuntui hiipuvan.
"The opposite of depression is not happiness, but vitality, and it was vitality that seemed to seep away from me in that moment."
"Masennuksen vastakohta ei ole onnellisuus, vaan elinvoimaisuus, ja sillä hetkellä elinvoimani tuntui ehtyvän."
Their importance is underlined by the fact that about a quarter of our forests are showing reduced vitality and half-a-million hectares are devastated by fire each particular year.
Niiden tärkeyttä korostaa se, että elinvoima on vähentynyt noin neljänneksessä metsistämme ja että tuli tuhoaa joka vuosi puoli miljoonaa hehtaaria metsää.
vitality
volume_up
vireys {substantif}
The involvement of women has also been extraordinary and exceptional vitality came from women’s organisations, which really must be given assistance.
Myös naisten osallistuminen oli tavattoman runsasta ja naisjärjestöjen vireys poikkeuksellista.
In fact, rural areas represent approximately 80 % of the Community territory, and a balanced regional planning policy depends on their vitality.
Itse asiassa maaseutualueet muodostavat noin 80 % yhteisön alueesta ja niiden vireys on puolestaan riippuvainen tasapainoisesta aluesuunnittelusta.
vitality (aussi: esprit)
volume_up
eloisuus {substantif}
vitality (aussi: zing, zip, go, pep)
volume_up
puhti {substantif}

Synonymes anglais de « vitality »

vitality
vital

Exemples d'usage pour « vitality » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSpecial action is therefore needed to restore the vitality of the countryside.
Tämän vuoksi tarvitaan erityisiä toimia maaseudun elintoimintojen elvyttämiseksi.
EnglishThe economic vitality of youth is replaced by the recreation of the elderly.
Nuorten taloudellisen aktiivisuuden korvaa vanhempien ihmisten harrastustoiminta.
EnglishWe believe, too, that social health and economic vitality are both important.
Mielestämme sosiaalinen terveys ja taloudellinen elinvoimaisuus ovat myös tärkeitä.
EnglishDirect payments will continue to play an important role in maintaining regional vitality.
Suorilla tuilla on edelleen merkittävä asema alueellisen elinvoimaisuuden ylläpitämisessä.
EnglishIf rail is to have real vitality, then rail is going to have to change.
Jos rautateiden on tarkoitus saada todellista elinvoimaisuutta, on rautateiden muututtava.
EnglishThis shows the dynamism and vitality of society in Belarus.
Tämä on osoitus Valko-Venäjän yhteiskunnan dynaamisuudesta ja elinvoimasta.
EnglishI want this Parliament to be the place where the vitality of the enlargement debate plays itself out.
Haluan parlamentista paikan, jossa käydään vilkasta laajentumiskeskustelua.
English- There will always be differing opinions, this is the essence and vitality of democracy.
. Demokratian perusolemukseen ja elinvoimaan kuuluu, että asioista tullaan aina olemaan eri mieltä.
EnglishThis gives Parliament the vitality which you spoke of, Mr President, in your speech at the beginning today.
Arvoisa puhemies, tämä tuo parlamenttiin eloa, josta puhuitte tänään aikaisemmin.
EnglishIn other words, we want more vitality in how we manage our affairs.
Toisin sanoen haluamme enemmän tarmoa tapaamme hoitaa asioita.
EnglishCultural diversity is indeed the essence of Europe, the source of its vitality.
Kulttuurinen monimuotoisuus kuuluu todellakin Euroopan unionin sisimpään olemukseen ja on sen elinvoiman lähde.
EnglishI know you will be touched by its beauty, humour, vitality and calm.
Olen varma, että sen kauneus, huumori, elinvoimaisuus ja rauhallisuus tekee teihin kaikkiin suuren vaikutuksen.
EnglishIn the economic sphere, the new Member States bring vitality and experience of the need for economic reform.
Talouden saralla uudet jäsenvaltiot tuovat elinvoimaa ja kokemusta talousuudistuksen tarpeesta.
EnglishThese individual efforts are in themselves a sign of political vitality; it is very exciting.
Nämä ponnistukset itsensä voittamiseksi ovat itsessään poliittisen elinvoimaisuuden merkkejä, mikä on piristävää.
EnglishThe second issue involves adding vitality to the election campaign.
EnglishAll over Europe we are seeing rural areas getting poorer and losing vitality and urban areas getting richer.
Kaikkialla Euroopassa maaseutu köyhtyy ja kadottaa elinvoimaansa, kun taas kaupunkialueet rikastuvat.
EnglishThere has been no sign of anything in Hong Kong other than the continuing vitality of the Christian churches.
Hongkongissa ei ole ollut merkkejä mistään muusta kuin kristillisten kirkkojen jatkuvasta vireydestä.
EnglishThe vitality of the European model will also depend on the ability to mobilise new forces within our countries.
Eurooppa-mallin elinvoimaisuus on riippuvainen myös kyvystämme saada liikkeelle uusia voimia maissamme.
EnglishThe issues relating to labour migration are relevant to the competitiveness and vitality of economies.
Työperäiseen maahanmuuttoon liittyvillä asioilla on merkitystä kilpailukyvyn ja talouden elinvoimaisuuden kannalta.
EnglishI hope and indeed I am confident that the vitality of this debate will also infect this House.
Toivon sitä ja olen luottavainen sen suhteen, että tämän keskustelun synnyttämä innostus siirtyy myös omaan parlamenttiimme.