« west » traduction en finnois

EN

« west » en finnois

volume_up
west {substantif}
FI

EN west
volume_up
{substantif}

west
volume_up
länsi {substantif}
The north-west, the west and the Shannon regions are displaying the weakest growth.
Kasvu on heikointa Luoteis- ja Länsi-Irlannissa sekä Shannonin alueella.
Anna Politkovskaya once said that the West can do so much, but the West does so little.
Anna Politkovskaja sanoi eläessään, että länsi voi tehdä niin paljon, mutta länsi tekee niin vähän.
The West must not throw its own principles, such as the rule of law, overboard.
Länsi ei saa heittää laidan yli omia periaatteitaan, kuten oikeusvaltioperiaatetta.

Synonymes anglais de « west »

west

Exemples d'usage pour « west » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt will be seen for what it surely will be: a crusade by the West against Islam.
Sitten nähdään, mistä oikeasti on kysymys: lännen ristiretkestä islamia vastaan.
EnglishIn this way it will gain a public mandate and public legitimacy in the free West.
Tällä tavoin sille saadaan julkinen legitimiteetti koko vapaassa länsimaailmassa.
EnglishThe problem is that here in the West, I see a strange thing, on the one hand ...
Ongelmana on, että täällä länsimaissa olen havainnut oudon asian. Toisaalta...
EnglishAt the same time, however, the country is the West's main ally against terrorism.
Samalla Pakistan on kuitenkin lännen tärkein liittolainen terrorismin torjunnassa.
EnglishIn my area, the West Midlands, many SMEs are looking for this kind of information.
Kotialueellani West Midlandsissa, monet pk-yritykset etsivät tällaista tietoa.
EnglishAristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
Aristoteles on menestynyt paremmin länsimaissa kuin Averroes islamilaisissa maissa.
English(NL) Europe has often interfered with North West Africa in a negative way.
(NL) Eurooppa on usein sekaantunut kielteisellä tavalla Luoteis-Afrikan asioihin.
EnglishTraffickers demand astronomical amounts to smuggle their customers to the West.
Kuljettajat pyytävät tähtitieteellisiä summia asiakkaidensa kuljettamisesta länteen.
EnglishI believe that is important because Ukraine is tied very closely to the West.
Se on mielestäni tärkeää, koska Ukraina on hyvin tiiviisti sidoksissa länteen.
EnglishInstead, my colleague answered the question about jobs in the West Midlands.
Sen sijaan kollegani vastasi kysymykseen työpaikoista West Midlandsin alueella.
EnglishSo if you have a couple of hours I will take you on a journey to the West Midlands.
Joten jos teillä on pari tuntia aikaa, vien teidät matkalle West Midlandsiin.
EnglishHow is Indonesia going to address the problems of Aceh, the Moluccas and West Papua?
Kuinka Indonesia aikoo hoitaa Acehin, Molukkien saarten ja Papuan kysymykset?
EnglishThere are coastal mountains to the west, rising to over 1 000m in places.
Lännessä ovat rannikkovuoret, jotka kohoavat paikoin yli 1 000 metrin korkeuteen.
EnglishThey are also exploited by being exported like products to the rich West.
Heitä käytetään hyväksi myös viemällä heitä rikkaaseen länteen kuin kauppatavaraa.
EnglishGood agreements are needed to prevent trade becoming a Wild West story.
Tarvitaan hyviä sopimuksia, jottei kauppaa ryhdytä käymään Villin lännen tapaan.
EnglishThis is of particular importance in my region in the north west of Ireland.
Tämä on erityisen tärkeä näkökohta omalla kotiseudullani Luoteis-Irlannissa.
EnglishFirst there was the Iran/Iraq war; a war sponsored by the West in the main.
Ensin oli Iranin ja Irakin välinen sota, jota länsimaat rahoittivat pääasiallisesti.
English(DE) Mr President, the United States and Europe are the West's companions in fate.
(DE) Arvoisa puhemies, Yhdysvallat ja Eurooppa ovat läntisen maailman kohtalotovereita.
EnglishKhartoum has denounced this transfer by speaking of a plot devised by the West.
Sudanin hallitus on arvostellut tätä siirtoa kutsumalla sitä lännen laatimaksi juoneksi.
EnglishThe West Midlands' industries will welcome the Think Small First principle.
West Midlandin yritykset pitävät "pienet ensin" -periaatetta hyvänä asiana.