« western » traduction en finnois

EN

« western » en finnois

volume_up
western {substantif}

EN western
volume_up
{substantif}

western
volume_up
lännenfilmi {substantif}
Mr President, this banal issue is turning into a western entitled 'Once Upon a Time in the West - of Europe'.
Arvoisa puhemies, tämä banaali aihe on itse asiassa lännenfilmi: " Olipa kerran Euroopan lännessä" .

Synonymes anglais de « western »

western

Exemples d'usage pour « western » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBarbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.
Barbaariset islamilaiset voimat käyvät suursotaa läntistä sivilisaatiota vastaan.
EnglishThe costs of medicines produced by Western companies are also prohibitively high.
Länsimaisten lääkeyhtiöiden lääkkeiden hinnat ovat myös kohtuuttoman korkeita.
EnglishThis forms the core of what NATO and the Western allies are currently fighting for.
Tällainen on NATOn, läntisen sotilasliiton tämänhetkisten ponnistelujen tavoite.
EnglishThat the devastation is perpetuated by a supposedly western nation is unfathomable.
On käsittämätöntä, että länsimaisena pidetty kansa syyllistyy tällaiseen tuhoon.
EnglishSome particularly vulnerable refugees need to be transferred to Western countries.
Osa erityisen heikossa asemassa olevista pakolaisista on siirrettävä länsimaihin.
EnglishI mentioned organised crime and the trafficking of babies towards Western countries.
Mainitsin järjestäytyneen rikollisuuden ja vauvojen salakuljetuksen länsimaihin.
EnglishSome seem to forget that it is not the western democracies that are the problem.
Jotkut näyttävät unohtaneen, että länsimaiset demokratiat eivät ole ongelma.
EnglishBurma/Myanmar is partly isolated from the Western world and partly isolating itself.
Burma/Myanmar on osittain eristetty länsimaista, ja se eristäytyy osittain itse.
EnglishWe thought we had eradicated it in western Europe, but it is re-emerging now.
Luulimme hävittäneemme sen läntisestä maailmasta, mutta nyt se on taas leviämässä.
EnglishThese power stations cannot be upgraded, even with the very best western technology.
Niitä pidetään mahdottomina kunnostaa jopa parhaalla länsimaisella teknologialla.
EnglishThe Western fear of Russia, even though it is often hidden, is perfectly real.
Länsimaiden Venäjän pelko, vaikka se usein salataankin, on täysin todellinen.
EnglishThe reason is that it has become much more vulnerable than the western part of Europe.
Syy on se, että siitä on tullut paljon haavoittuvampi kuin Euroopan länsiosasta.
EnglishThe western intellectual tradition often forgets that there were two Romes.
Länsimaisessa kouluhistorian perinteessä unohdetaan usein, että oli kaksi Roomaa.
EnglishCommissioner Kinnock will be familiar with Caledonian McBrayne and Western Ferries.
Komissaari Kinnock tietänee yritykset Caledonian McBrayne ja Western Ferries.
EnglishIt is estimated that one woman is beaten every ten seconds in western countries.
Arvioidaan, että länsimaissa pahoinpidellään nainen joka kymmenes sekunti.
EnglishIn many Western countries the media has presented an image of Russia as the attacker.
Media on antanut monissa länsimaissa sellaisen kuvan, että Venäjä olisi hyökännyt.
EnglishNext, I referred to the endless references to our values and to Western values.
Viittasin iänikuisiin muistutuksiin arvoistamme ja länsimaisista arvoista.
EnglishThe Euratom loan scheme has served us Western Europeans for very many years.
Euratom-lainajärjestelmä on palvellut meitä länsieurooppalaisia hyvin monet vuodet.
EnglishThis enlargement will heal a rift between Western, Central and Eastern Europe.
Tällä laajentumisella poistetaan läntisen, keskisen ja itäisen Euroopan välinen juopa.
EnglishHere in the Western world, we are addicted to eating meat: a massive waste of resources.
Länsimaalaiset ovat riippuvaisia lihasta, mikä on valtavaa resurssien tuhlausta.