« wide-ranging » traduction en finnois

EN

« wide-ranging » en finnois

EN wide-ranging
volume_up
{adjectif}

wide-ranging (aussi: broad-ranging, all-round)
It is certainly wide-ranging - too wide-ranging in terms of the issues addressed.
Mietintö on todellakin laaja-alainen - liian laaja-alainen ottaen huomioon siinä käsitellyt kysymykset.
The wide-ranging nature of concentrations merits particular attention.
Tiedotusvälineiden keskittymien laaja-alainen luonne ansaitsee erityistä huomiota.
A wide-ranging approach to the financing of development is also required.
Laaja-alainen näkökulma on tarpeen myös kehityksen rahoittamiseksi.
wide-ranging (aussi: broad, comprehensive, extensive, sweeping)
volume_up
laaja {adj.}
It is certainly wide-ranging - too wide-ranging in terms of the issues addressed.
Mietintö on todellakin laaja-alainen - liian laaja-alainen ottaen huomioon siinä käsitellyt kysymykset.
The wide-ranging nature of concentrations merits particular attention.
Tiedotusvälineiden keskittymien laaja-alainen luonne ansaitsee erityistä huomiota.
A wide-ranging approach to the financing of development is also required.
Laaja-alainen näkökulma on tarpeen myös kehityksen rahoittamiseksi.
wide-ranging (aussi: widescale)
Following the adoption of the regulation on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions, a wide-ranging security review took place.
Kun EU:n toimielimet olivat hyväksyneet asetuksen yksilöiden suojelemisesta yhteisön toimielinten henkilötietojen käsittelyssä, suoritettiin laajamittainen turvallisuustarkastus.

Synonymes anglais de « wide-ranging »

wide-ranging
English

Traductions similaires pour « wide-ranging » en finnois

wide adjectif
wide adverbe
ranging adjectif
Finnish
to range verbe

Exemples d'usage pour « wide-ranging » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMr President, I appreciate that wide-ranging coverage of the issues by Mr Corrie.
Arvoisa puhemies, arvostan sitä, miten laajalti jäsen Corrie käsitteli kysymyksiä.
EnglishRomania offers ethnic minorities wide-ranging instruction in their mother tongue.
Romania tarjoaa etnisille vähemmistöille laajaa opetusta niiden äidinkielellä.
English(FI) Mr President, firstly may I say thank you for this wide-ranging debate.
(FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin kiitoksia tästä moni-ilmeisestä keskustelusta.
EnglishHowever, European services, public services, are much more wide-ranging than that.
Eurooppalaiset julkiset palvelut ovat kuitenkin tätä paljon laajempi käsite.
EnglishFor prevention purposes, suitable education and wide-ranging information are required.
Ennaltaehkäisyä varten tarvitaan sopivaa koulutusta ja monipuolista tiedotusta.
EnglishWe need to have a wide-ranging , democratic debate on this historic project.
Me tarvitsemme laajaa demokraattista keskustelua tästä historiallisesta hankkeesta.
English   Thank you, Commissioner, for a comprehensive and wide-ranging answer.
   Arvoisa komission jäsen, kiitos perusteellisesta ja kattavasta vastauksestanne.
EnglishI have also ordered wide-ranging reports on the implementation of the directive.
Olen myös tilannut kattavia raportteja direktiivin toteuttamisesta.
EnglishIn my view, the activities we have under way are, then, particularly wide-ranging.
Näkemykseni on, että toiminta, joka meillä on käynnissä, on lisäksi erityisen monipuolista.
EnglishMr President-in-Office, thank you for that very wide-ranging answer.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitos tuosta hyvin monipuolisesta vastauksesta.
EnglishIt began this year with a wide-ranging consultation with the industry.
Tänä vuonna on erittäin laajalti tiedusteltu asiantuntijoiden mielipidettä aiheesta.
EnglishHe has really tried to make a reality of the wide-ranging citizens' debate of which he speaks.
Hän on todellakin yrittänyt toteuttaa mainitsemansa laajan kansalaiskeskustelun.
EnglishWide-ranging measures are required to deal with this dramatic situation.
Kun otetaan huomioon tämä järkyttävä tilanne, laajat toimenpiteet ovat välttämättömiä.
EnglishThe gaps are currently very wide, ranging from 3.2 % in Austria to 6.4 % in Ireland.
Erot ovat nykyään hyvin suuret, ne vaihtelevat Itävallan 3, 2 %: sta Irlannin 6, 4 %: iin.
EnglishIn June 1995 the Council of Ministers adopted wide-ranging rules on the transport of animals.
Ministerineuvosto hyväksyi kesäkuussa 1995 kattavat säännöt eläinkuljetuksista.
EnglishThey have a wide-ranging agenda in Johannesburg, just as we have here.
Johannesburgin asialista on monipuolinen kuten myös meidänkin asialistamme.
EnglishI thank Ms Hall for her wide-ranging report and I commend it to colleagues.
Kiitän esittelijä Hallia hänen kattavasta mietinnöstään ja suosittelen sitä kollegoilleni.
EnglishIn my opinion, the debate we have just held was an exceptionally wide-ranging one.
   . Mielestäni juuri käymämme keskustelu oli poikkeuksellisen kattava.
EnglishThis assessment will be based on the wide-ranging market investigation currently under way.
Tämä arviointi perustuu parhaillaan tehtävään laajaan markkinatutkimukseen.
EnglishI am, however, pinning my hopes on the list having a more wide-ranging impact.
Toivon kuitenkin, että luettelolla on vielä laajempikin vaikutus.