« actual » traduction en hongrois

EN

« actual » en hongrois

EN actual
volume_up
{adjectif}

As regards the actual distribution, there will be no major change.
Ami a tárcák tényleges felosztását illeti, nem lesznek lényegi változások.
(NL) Greece only recently gave an insight into the actual extent of its debts.
(NL) Görögország csak a közelmúltban fedte fel adósságai tényleges mértékét.
They need to provide a real insight into the actual scope of irregularities and fraud.
Valódi képet kell adniuk a szabálytalanságok és csalások tényleges szintjéről.
actual (aussi: genuine, intrinsic, proper, real)
The examination of an actual neutron star could be of tremendous importance.
Egy valódi neutroncsillag tanulmányozásának hatalmas jelentősége lehetne.
They need to provide a real insight into the actual scope of irregularities and fraud.
Valódi képet kell adniuk a szabálytalanságok és csalások tényleges szintjéről.
The actual and political will to implement them in practice is rather under-developed.
A gyakorlati megvalósításukhoz szükséges valódi és politikai akarat meglehetősen gyenge.
He was now beginning to feel it as an actual weight dragging him earthwards.
Már-már az az érzése támadt, hogy valóságos súly húzza le a nyakát.
Each one bore the name of an actual prisoner of war, his rank, and the date of his capture.
Mindegyiken egy valóságos hadifogoly neve, rendfokozata és fogságba esésének dátuma állt.
How many of these are portraits of actual people? she said.
Ezek közül a portrék közül hány ábrázol valóságos személyt? kérdezte.
actual (aussi: ongoing)

Synonymes anglais de « actual »

actual

Exemples d'usage pour « actual » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn actual fact the landing of fish is now being utilised for local consumption.
A valóságban azonban a partra vitt halat most helyi fogyasztásra használják fel.
EnglishMiss Blacklock obeyed, and then Miss Marple was shown the actual bullet holes.
Miss Blacklock szót fogadott, aztán megmutatták Miss Marple-nak a golyók nyomát.
EnglishSuperintendent Harper said slowly, But in actual fact a shock didn't kill him.
De ebben a mostani esetben mondta Harper főfelügyelő lassan a sokk nem ölte meg.
EnglishTherefore, we are asking in this resolution for there to be an actual ceasefire.
Ezért azt kérjük ebben az állásfoglalásban, hogy ténylegesen kössenek tűzszünetet.
EnglishEven now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.
Még ma sincsenek olyan áldozatok, akik a fukusimai sugárzás miatt haltak volna meg.
EnglishI, too, would like to separate my comments on the process from the actual contents.
Én is elválasztanám a tartalmi részt és a folyamatra vonatkozó hozzászólásomat.
EnglishLet us therefore negotiate openly and honestly on the actual needs for 2008.
Így tehát nyíltan és tisztességesen tárgyaljunk az aktuális 2008-as igényeinkről.
EnglishIs it your overall view, Commissioner, that the system is in actual fact failsafe?
Az az ön általános véleménye biztos úr, hogy a rendszer valóban meghibásodásbiztos?
EnglishBy pressing this button you can delete the actual view, which you have added before.
A gomb megnyomásakor az aktuális nézet törlődik (amelyet éppen most hozott létre).
EnglishWe hope, in actual fact, that there will be a very strong turnout at the elections.
Reméljük, hogy ténylegesen nagyon magas lesz a választásokon való részvételi arány.
EnglishI could not go into Jerusalem and see the actual Christ carrying His Cross.
Nem bírok odamenni Jeruzsálembe, és megbámulni a keresztjét hordozó Krisztust.
EnglishSo one day -- this is an actual report -- this came in: "Opossum in my trashcan.
Szóval egy nap ez érkezett -- ez egy valós megkeresés --: "Egy oposszum van a kukámban.
EnglishThe real difficulty facing us is distance and space, not actual military opposi­tion.
Az igazi nehézséget nem is az ellenállás jelenti, hanem a távolság és a terep.
EnglishThe actual ambassador at that time was Frederic Courtland Penfield of Connecticut.
Holott a connecticuti Frederic Courtland Penfield volt az akkori nagykövet.
EnglishThe Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.
A zöld könyv vitát nyit a jövőről, de figyelmen kívül hagyja a valóságot.
EnglishI understand that the aim of this report is, in actual fact, to extend the time period.
Megértem, hogy a mostani jelentés voltaképpeni célja az időszak meghosszabbítása.
EnglishIn actual fact, much has changed in recent times as a result of market deregulation.
Tény, hogy a közelmúltban sok minden megváltozott a piaci dereguláció eredményeként.
EnglishThe actual infrastructure was in a bad state and it was used very little.
A meglévő infrastruktúra nagyon rossz állapotban volt és csak kevesen használták.
EnglishI don't mean to make it sound like this is an actual exact science, it's not.
Nem szeretném úgy beállítani, mintha ez egy pontos tudomány lenne, nem az.
EnglishThe raids were cleverly planned by someone who took no part in the actual operation.
Valaki nagyon okosan megtervezte az akciókat, de sohasem vett részt bennük.