EN adaptation
volume_up
{substantif}

It will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
Ezáltal az alkalmazkodás és asszimilálódás ellenkezőjét fogjuk elérni.
We need major projects, innovation, research, infrastructure, sustainable adaptation.
Nagyszabású projektek kellenek, innováció, kutatás, infrastruktúra, fenntartható alkalmazkodás.
There was significant progress with regard to technology, forests and adaptation.
Komoly haladást értünk el a technológia, az erdőkkel való foglalkozás és az alkalmazkodás terén.
adaptation (aussi: accommodation)
adaptation (aussi: employ, enforcement, engagement, hire)
volume_up
alkalmazás {substantif}
adaptation (aussi: reconstruction, revision, re-make)
volume_up
átdolgozás {substantif}
Let me list in shorthand just a few means to this end: adaptation of working hours, flexitime, distance-learning programmes and informal learning paths.
Szeretnék röviden felsorolni ezek közül egy párat: munkaidő átdolgozás, flexitime (rugalmas időbeosztás), távoktatási programok és informális tanulási utak.
adaptation
adaptation
volume_up
hozzárendezés {substantif}

Synonymes anglais de « adaptation »

adaptation

Exemples d'usage pour « adaptation » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.
Ha sikert akarunk elérni Koppenhágában, létre kell hozni az adaptációs alapot.
EnglishFirstly, the policy of adaptation should be added to all Community policies.
Először is az alkalmazkodási politikát be kell emelni a közösségi politikák közé.
EnglishIn that sense it might affect the adaptation, i.e. adjustment, of certain positions.
Ebben az értelemben érintheti bizonyos álláspontok elfogadását, azaz kiigazítását.
EnglishAdaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty (
Az Európai Parlament eljárási szabályzatának hozzáigazítása a Lisszaboni Szerződéshez (
EnglishCould it mean more time being offered for such adaptation Europe-wide, as it were?
Azt jelentené-e ez, hogy Európa-szerte több időt kínálnának az említett alkalmazkodáshoz?
EnglishThis all exacerbates the problems we face while we sit here and argue over adaptation.
Mindez tovább növeli a problémákat, miközben itt ülünk, és az alkalmazkodásról vitázunk.
EnglishIt is crucial that we do not end up with a series of stand-alone adaptation projects.
Kulcsfontosságú, hogy végül ne különálló alkalmazkodási projektek egész sorához jussunk el.
EnglishMiramax is starting production this Friday... on their adaptation of underground comic fave...
"Belső hír szerint pénteken kezdik a Bunkóman és Gyökér képregény alapján."
EnglishThis does have some consequences in terms of the adaptation of our industry.
Ez bizonyos az iparunk átalakítását illető következményekkel jár.
EnglishIn other words, full adaptation is required for full integration.
Más szóval a teljes körű integrációhoz teljes körű kiigazításra van szükség.
EnglishWhen we talk about adaptation measures then we are also talking about funding.
Amikor az alkalmazkodási intézkedésekről beszélünk, akkor egyben a finanszírozásról is beszélünk.
EnglishAdaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty (debate)
Az Európai Parlament eljárási szabályzatának hozzáigazítása a Lisszaboni Szerződéshez (vita)
EnglishHowever, mitigation and adaptation measures must not be separate.
A mérséklési és alkalmazkodási intézkedéseknek azonban nem szabad elkülönültnek lenniük.
English· adaptation of the Third and Fourth Community Support Framework programmes to repair the damage;
· a 3. és 4. közösségi támogatási keretprogram kármentés céljából történő kiigazítása;
EnglishAdaptation to the regulatory procedure with scrutiny - Part Five (
Hozzáigazítás az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz - Ötödik rész (
EnglishThe adoption of a regulation of this type actually means adaptation to technical progress.
Az ilyen jellegű rendeletek elfogadása valójában a műszaki haladáshoz való igazodást jelenti.
EnglishThe Green Paper/White Paper process now deals primarily with adaptation inside the Union.
A zöld könyv/fehér könyv folyamat most elsősorban az Unión belüli alkalmazkodással foglalkozik.
EnglishThe right to water must become a top priority for adaptation policies.
A vízellátáshoz való jog a legfőbb prioritás kell, hogy legyen az alkalmazkodási politikákban.
EnglishThe GCCA represents the external dimension of our adaptation efforts.
A GCCA jelenti az alkalmazkodási erőfeszítéseink külső dimenzióját.
EnglishWe must initiate adaptation measures now, and in many policy fields.
Azonnal és számos politikában kezdeményeznünk kell az alkalmazkodást elősegítő intézkedéseket.