« to alleviate » traduction en hongrois

EN

« to alleviate » en hongrois

EN to alleviate
volume_up
[alleviated|alleviated] {verbe}

to alleviate (aussi: to ease, to relieve, to ease down)
In reality, however, the mobilisation of this fund only alleviates some of the serious consequences of the economic and financial crisis.
Valójában azonban ennek az alapnak a mobilizációja csak könnyít valamelyest a gazdasági és pénzügyi válság súlyos következményein.
to alleviate
volume_up
csillapít {v} (fájdalmat)
to alleviate
volume_up
enyhít {v} (fádalmat)
There is an atmosphere of panic in the room, an air of confusion that's not alleviated in the least by Dru's incessant bawling.
Páni hangulat van a tárgyalóban, a zavarodottság érződik mindenkin, és ezen egy cseppet sem enyhít Dru állandó jajveszékelése.

Exemples d'usage pour « to alleviate » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Ezzel egyidejűleg ez a tejpiacon fennálló egyenlőtlenségeket is enyhítheti majd.
EnglishThere is now a need for a major regeneration to alleviate these terrible situations.
Szükség van most egy jelentős helyreállításra e szörnyű helyzetek enyhítésére.
English. - (SV) It is important that we combat and alleviate starvation.
írásban. - (SV) Fontos, hogy szembeszálljunk az éhezéssel, és mérsékeljük azt.
EnglishThe EU financial support will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
Az EU pénzügyi támogatása enyhíteni fogja a litván munkavállalók nehézségeit.
EnglishMany people have pushed the Commission to alleviate the very tight dairy situation.
Sokan nyomást gyakoroltak a Bizottságra, hogy enyhítsen a nagyon feszes tejhelyzeten.
EnglishShe was exercising now only because the movement seemed to alleviate the cramps a little.
Most már csak azért tornázott, mert a mozgás valamelyest enyhített a görcsökön.
EnglishAdditional action is required to alleviate this problem in the short term.
További lépésekre van szükség ennek a problémának a rövid távú enyhítésére.
EnglishWE WOULD HOPE THAT FURTHER EXPANSION OF THIS AGREEMENT WILL ALLEVIATE THESE CONCERNS .
Reméljük, hogy e megállapodás további kiterjesztése eloszlatja ezeket az aggodalmakat.
EnglishSo if I understood the chemistry of trustworthiness, I might help alleviate poverty.
Ha tehát megérthetném a megbízhatóság kémiáját, képes lehetek csökkenteni a szegénységet!
EnglishThanks to this simple procedure... we can now permanently alleviate the poor girl's suffering.
Hála ennek az egyszerű módszernek... enyhíteni tudunk szegény lány szenvedésein.
EnglishHowever, these measures can only alleviate the crisis, but cannot end it altogether.
Ezek az intézkedések azonban csak enyhíthetnek a válságon, megszüntetni azonban nem tudják.
EnglishWhat could she possibly tell him that would alleviate his des-pair?
De mi olyat mondhatott volna neki a nő, amivel szétoszlatja a kétségbeesését?
EnglishWe are attempting to alleviate the suffering of people with Alzheimer's disease at an EU level.
Európai szinten az Alzheimer-kórral küzdők szenvedéseinek enyhítésére törekszünk.
EnglishNow we need to steer interest rates downwards to alleviate recession.
Most már a recesszió mérséklése érdekében csökkentenünk kell a kamatokat.
EnglishThese investments were able to alleviate the crisis significantly.
Ezek a beruházások képesek voltak számottevően mérsékelni a válság hatását.
EnglishThe Council has also repeatedly explained that it is necessary to alleviate women's poverty.
A Tanács ismételten kifejtette, hogy szükség van a nőket érintő szegénység enyhítésére.
EnglishI would guess that death is no longer sufficient to alleviate its boredom.
Gyanítom, hogy a halál már nem elég ahhoz, hogy elűzze az unalmát.
EnglishI said to the House that handouts will not simply alleviate poverty.
Azt mondtam a Háznak, hogy az alamizsnák egyszerűen nem fogják enyhíteni a szegénységet.
EnglishShe felt only misery, a deep, sick misery that not even the gorgeous doll could alleviate.
S ezt a sötét nyomorúságot még a bámulatos baba sem enyhíthette meg.
EnglishSupport to rural development will help to alleviate poverty and to improve infrastructure.
A vidékfejlesztési támogatás segít a szegénység enyhítésében és a infrastruktúra javításában.