Synonymes anglais de « appointed »

appointed
appointment
appointment book

Exemples d'usage pour « to appoint » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd he made you swear to say nothing about your appoint- ment with Sir Charles?
És persze megfogadtatta önnel, hogy szót se szóljon a tervezett találkozóról senkinek.
EnglishThe first thing we'll do is immediately appoint two nature lovers to the Court.
Először is, nyomban két természetvédő beállítottságú bírót jelölünk a Legfelsőbb Bíróságra.
EnglishYou have not received your parchment yet but I appoint you Super Honorary Secretary.
A kutyabőrt még nem kapta meg, de így is kinevezem Tiszteletbeli Legeslegfőbb Titkárnak.
EnglishThese authorities appoint officials to implement democratic decisions.
Ez a hatalom a demokratikus döntések végrehajtására tisztviselőket nevez ki.
EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Ebből a szempontból is felhívnám a Bizottság figyelmét arra, hogy végre nevezzenek ki valakit.
EnglishWe also urge the Council to appoint an EU Special Envoy for Tibet at last.
Ezenfelül sürgetjük a Tanácsot, hogy végre nevezze ki az EU különleges tibeti képviselőjét.
EnglishI think the proposal to appoint an EU consumer ombudsman is highly dubious.
Úgy vélem, az uniós fogyasztóvédelmi ombudsman kinevezésére vonatkozó javaslat erősen vitatható.
EnglishI now appoint you the Honourable Hydelos, Chairman of the Council.
- Ezennel kinevezem önt, tiszteletreméltó Hydelos, a Bizottság elnökévé.
EnglishGiven that we do, we should appoint the best people to lead them.
Ha már így alakult, a legalkalmasabb embereket kell kineveznünk az élére.
EnglishMember States shall appoint as members of the Committee one member and one alternate for each country.
A tagállamok országonként egy tagot és egy póttagot neveznek ki bizottsági tagnak.
EnglishThat is why the PPE Group will vote to appoint the Commission.
A PPE képviselőcsoport ezért fog a Bizottság kinevezése mellett szavazni.
EnglishParliament is free to appoint either external figures or MEPs.
A Parlament külső személyeket vagy parlamenti képviselőket is jelölhet.
EnglishWe are gaining the opportunity to appoint three experts to the board.
Lehetőségünk lesz három szakértőt nevezni az igazgatótanácsba.
EnglishSo why did we so overwhelmingly vote to appoint these nominees?
Akkor mégis miért szavaztuk meg olyan elsöprő többséggel ezeknek a jelölteknek a kinevezését?
EnglishAppoint a committee to see what is and what is not promotion of homosexuality?
Nevezzünk ki egy bizottságot, amelyik majd eldönti, mi számít a homoszexualitás népszerűsítésének, és mi nem?
EnglishAppoint yourself the only one who can open chests, and then hide them in obvious places.
Nevezd ki magad az egyetlen személynek, aki felnyithatja a ládákat, majd rejtsd el őket megfelelő helyen.
EnglishThe governor will appoint a successor who'll serve until the next regular election.
A kormányzó hamarosan kijelöli majd az utódját, aki egészen a következő választásokig tölti majd be a posztot.
EnglishThe ALDE's core amendment has been to appoint a European Patients Ombudsman.
Az ALDE Képviselőcsoport által javasolt központi módosítás egy európai betegjogi ombudsman kinevezését célozta.
EnglishIt is he who the administration will appoint to carry out this task within the new Commission.
Az új Bizottságban őt jelölnénk ki e feladat elvégzésére.
EnglishHe is unfit for public office and I urge the Council not to appoint him.
Blair úr nem megfelelő személy közfeladat ellátására, és nyomatékosan kérem a Tanácsot, hogy ne nevezze ki őt.