« assertion » traduction en hongrois

EN

« assertion » en hongrois

volume_up
assertion {substantif}
EN

assertion {substantif}

volume_up
First of all, the assertion that the number of cases of eavesdropping has doubled.
Először is itt van az az állítás, amely szerint kétszeresére nőtt a lehallgatások szám.
That is a more general assertion with which I agree, because it would be a mistake for us to discriminate against one group of countries in favour of another.
Ez egy általánosabb állítás, amellyel egyetértek, mert hiba lenne, ha egy országcsoportot egy másikkal szemben megkülönböztetnénk.

Synonymes anglais de « assertion »

assertion

Exemples d'usage pour « assertion » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTo Caroline's assertion of her brother's being partial to Miss Darcy she paid no credit.
Caroline állítását, hogy öccsének Miss Darcy tetszik, nem volt hajlandó elhinni.
EnglishI reject Mr Martin's assertion and, in my opinion, he should withdraw it.
Visszautasítom Martin úr állításait, amiket szerintem vissza kellene vonnia.
EnglishWrong never lies in unequal rights; it lies in the assertion of equal rights.
S megvolt, ráadásul, a jó és kifinomult viselkedni tudás és ízlés!
EnglishShe simply refused to accept Aillas' assertion that she was now herself a slave.
Egyszerűen nem volt hajlandó elfogadni Aillas kijelentését, miszerint most már az ő rabszolgája.
EnglishThe assertion made by both Mr Belet and Mrs Van Brempt thus does not fit in with the timeline.
Belet úr és Van Brempt asszony feltételezése tehát időben nem illik a képbe.
EnglishThis time Biron Maserd smiled, not bothering to refute Hari's assertion.
Biron Maserd elmosolyodott, meg sem próbálta cáfolni Hari állításait.
EnglishThe second was her assertion that she hadn't talked to Claire in four years.
Swanson és Fitch azt feltételezte, hogy mindkét esetben őszinte.
EnglishDo not repeat that assertion anywhere if you have the slightest respect for my family's survival.
Ha azt akarod, hogy a családom tagjai életben maradjanak, erről soha, sehol ne beszélj!
EnglishI also reject the assertion that the European Parliament has not proposed a flexible model.
Visszautasítom azt a kijelentést is, hogy az Európai Parlament nem javasolt rugalmas modellt.
EnglishBorisov was mollified, although puzzled by Karpovs assertion of ignorance.
Boriszov kissé lecsillapodott, bár Karpov tagadása meglepte.
EnglishYet you're going to ignore the evidence in favor of the assertion.'
Ennek ellenére maga mégis hajlandó eldobni a bizonyítékokat, hogy hihessen ennek az állításnak.
EnglishBut there was a palpability in the tall conjuration standing before her, an assertion of physical insistence.
Az előtte álló magas jelenés azonban szinte élőnek, kézzel foghatónak tűnt.
EnglishA vein of national self-assertion can certainly be detected here.
Felfedezhető persze itt egy nemzeti önérvényesítési törekvés.
EnglishI therefore ask it again: on what do you base this assertion?
Ezért ismételten felteszem: mire alapozza ezt az állítást?
EnglishThough, of course, the assertion that it would not reappear at all would have been hazardous, to say the least.
Igaz, hogy nagyon merész dolog lenne ebből azt a következtetést levonni, hogy végleg eltűnt.
EnglishKern told himself that the elf s assertion was unlikely.
Kern magában azt mondogatta, hogy a tünde valószínűleg téved.
EnglishDespite all of this, you refuse to even consider my assertion that Stark is somehow alive.
És mindennek ellenére maga még csak végiggondolni sem hajlandó azt az állításomat, hogy Komor valahogy életre kelt.
EnglishI also support the rapporteur in his assertion that none of this should hold back railway expansion.
Támogatom előadónk azon kijelentését is, miszerint ezek egyike sem foghatja vissza a vasút terjeszkedését.
EnglishThe word 'rules' makes the meaning a bombastic assertion.
Az 'uralja' szó teszi a jelentést dagályos kijelentéssé.
English( ii) The alleged Fascist plot rests on bare assertion and all the evidence points in the other direction.
(2) A fasiszta összeesküvés vádja puszta állításokon alapul, és a bizonyítékok egészen másra vallanak.