EN assistant
volume_up
{substantif}

assistant (aussi: deputy, lieutenant, proxy, stand-in)
volume_up
helyettes {substantif}
Like an assistant secretary of state, Kimura had access to everything.
Helyettes államtitkárként Kimura mindenhez hozzáfért.
kérdezte a helyettes külügyi államtitkár.
He contacted another of our operatives, the assistant said.
- Egy másik ügynökünkkel vette föl a kapcsolatot - mondta a helyettes.
assistant (aussi: adjunct, surgeon's mate)
volume_up
asszisztens {substantif}
Remek csodálkozott ezúttal az asszisztens.
Egon watched as another assistant entered the playroom with an adorable cocker spaniel puppy.
Egon figyelte, amint az asszisztens egy csodás cocker spániel kölyökkel a karján belép a játékszobába.
Kérlek, asszisztens, ne játssz a szeméttel....
assistant (aussi: auxiliary, mate, servant, aide)
volume_up
segéd {substantif}
Fitchnek egy újabb segéd ásványvizes poharat nyújtott át, jég nélkül.
The assistant bartender was stunned speechless at the notion.
A segéd elnémult, amikor belegondolt a dologba.
At the sight of the name on it, a little extra empressment came into the assistant's manner.
A rajta levő név láttán a segéd modora sokkal szívélyesebbé változott.
assistant (aussi: professor's assistant)
volume_up
tanársegéd {substantif}
Since I'm an assistant professor at Wilmer, I come a little higher than a new resident.
Mivel tanársegéd vagyok a Wilmerben, valamivel magasabb a díjam, mint egy rezidensnek.
Why an assistant professor of ophthalmology insisted on cooking dinner herself like a truck driver's wife baffled her husband, but he didn't object-she was good at it.
Jack sohasem értette, miért ragaszkodik egy szemész tanársegéd ahhoz, hogy maga főzzön akár egy kamionsofőr felesége , de nem tiltakozott: Cathy jól csinálta.

Synonymes anglais de « assistant »

assistant

Exemples d'usage pour « assistant » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishPost office box in lower Manhattan, the Assistant Director told his counterpart.
Egy postafiók Alsó-Manhattanben - magyarázta az igazgatóhelyettes, kollégájának.
EnglishIt was a cubbyhole, really, but larger than those of her secretary and assistant.
Kis egérlyuk volt, de még mindig nagyobb, mint az asszisztenséé és a titkárnőjéé.
EnglishSo I said to my assistant, "Invite the other women permanent representatives."
Szóval azt mondtam az asszisztensemnek, "Hívd meg a többi női állandó képviselőt."
EnglishAnd you're saying you were framed by General Marks and his special assistant.
És most azt mondja, hogy Marks tábornok és az ők szárnysegédje hamisan megvádolta.
English- Because, you was born, all the people in your family were assistant pimps.
- Mert te olyan családba születtél, ahol mindig mindenki csak segédstrici volt.
EnglishBut, my dear fellow, the mans crazy, said the Assistant Commissioner impatiently.
Tanácskozásra ültünk össze megint, a rendőrfőnök, Crome felügyelő, Poirot és jómagam.
EnglishHe said that a Mr Cheeseman, a bookseller in Lambeth, was looking for an assistant.
Közölte, hogy egy bizonyos Mr. Cheeseman, egy lambethi könyvkereskedő segédet keres.
EnglishI'm the assistant night manager, and I demand to know what you're doing here.
- Az étterem vezetőhelyettese vagyok, és szeretném tudni, mit csinálnak itt.
EnglishI'm Gray Grantham with the Washington Post, and this is my assistant, Sara Jacobs.
Gray Grantham vagyok a Washington Posttól, ő pedig a kollégám, Sara Jacobs.
EnglishI went home to Saxe-Coburg Square, and I took the advice of my assistant.
Még írnom kell azonban két levelet, amelyek teljesen tisztázni fogják a dolgot.
EnglishWhat a hell of a way to put it, the Assistant Special Agent in Charge thought.
Hülye egy megfogalmazás, de végül is igen, gondolta a területi irodavezető helyettese.
EnglishDespite this his assistant, or secretary, voted here with Mr Becali's MEP card.
Ezzel ellentétben az ő asszisztense, titkára az ő képviselői kártyájával itt szavazott.
EnglishWeve come to no decision about the publicity business, said the Assistant Commissioner.
Még nem döntöttük el, hogy nyilvánosságra hozzuk-e a dolgot mondta a rendőrfőnök.
EnglishI get to hand my camera to my assistant, and I'm looking up at him, and I'm going, "Woo.
Át kell adnom a fényképezőgépemet az asszisztensemnek, felnézek rá és aztán "Woo.
EnglishI couldn't get Van Ruys at all, so you're talking to Assistant Commissioner Anderson.'
Van Ruysszal nem sikerült beszélnem, úgyhogy a helyettese, Anderson lesz a vonalban.
EnglishYou have an assistant, a member of your privy council, who believes in robots.
Van valaki a tanácsnokai között, aki szintén hisz a robotok létezésében.
EnglishBut I will put it in writing, and after me, comes the Manager and the Assistant Manager.
De följegyzem, és rajtam kívül itt van még az igazgató és az igazgatóhelyettes is.
EnglishMakanee's assistant looked up at the tank in which the captain lay suspended.
Makanee asszisztense felpillantott a tartályra, amiben a kapitány feküdt.
EnglishI imagine my assistant and Tehol are at the local establishment, breaking their fast.
Asszisztensem és Tehol bizonyára a helyi étkezdében vannak, és reggeliznek.
English`Sheffield's law assistant overheard part of your little discussion in Old St Pat's.
Sheffield törvénysegéde hallott egy apró részletet a beszélgetésükből a St. Patrickben.