« babble » traduction en hongrois

EN

« babble » en hongrois

volume_up
babble {substantif}
EN

babble {substantif}

volume_up
1. général
babble (aussi: chatter, clack, clash, gab)
Ooh-ooh-- Someone was moaning outside and a babble of voices rose.
Valaki hangosan jajgatott odakint, izgatott fecsegés hallatszott.
babble (aussi: chirp, chirping, crow, crowing)
babble (aussi: chirp, chirping, crow, crowing)
2. "water"
babble (aussi: gurgle)

Synonymes anglais de « babble »

babble

Exemples d'usage pour « babble » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHe continued to shriek and plead, but his words had become inarticulate babble.
Ordított, könyörgött tovább, de szavai most már tagolatlanul mosódtak egymásba.
English'What was the upshot of last night's babble?' said the lama, after his orisons
- Mi lett a vége a múlt esti fecsegésnek? - szólt a láma, imáját bevégezvén.
EnglishRobbie Delray, smiling, raised his hands, and the babble quieted almost at once.
Robbie Delray mosolyogva felemelte mindkét kezét, s a terefere szinte mindjárt megszűnt.
EnglishBefore he killed this one, the cliff-ghast let it talk, and laughed at its silly babble.
A szirti rém ölés előtt még elszórakozott, hogy mit össze nem hord az áldozata.
EnglishHe didn't get really tough until I began to babble about invisible writing.
Addig nemigen gerjedt be, míg nem kezdtem a láthatatlan írásról pusmogni.
EnglishTommy-Ray had started to speak again, his monologue now deteriorated to a ragged babble.
Tommy-Ray ismét beszélni kezdett, monológja immár értelmetlen gagyogássá olvadt szét.
EnglishAs the babble of voices began to die out, Emban raised one pudgy hand.
Ahogy a moraj csendesedni kezdett, Emban a magasba emelte húsos kezét.
EnglishThe raucous babble of the galactic riffraff that crowded Jabba's audience chamber was deafening.
Fülsüketítő volt a galaktikus csőcselék karattyolása Jabba fogadótermében.
EnglishThere was no sound save the babble of the Dart hurrying over the rocks of the river bed.
Semmi nesz, csak a sziklás folyómederben száguldó Dart csobogása.
EnglishHow can I do anything if you bukh [babble] all round the shop?'
Hogy tehetnék valamit, ha úgy kerülgeti, mint macska a forró kását?
EnglishThe voices were a senseless and deafening babble, the thoughts of so many minds a chaotic hubbub.
A hangok fülsiketítő, zagyva zsinatolásba, a gondolatok zűrzavaros fortyogásba folytak össze.
EnglishLord Yeschant said sharply, after a few moments of babble.
- Csendet kérek! - szólt Yeschant Nagyúr néhány percnyi zűrzavar után.
EnglishI heard some of your psychprop babble: 'Earth has few capital crimes in these enlightened days.'
A pszichoprop állandóan azt hajtogatja, hogy "Felvilágosult korunkban ritkaság a halálbüntetés".
EnglishIt took thirty seconds, almost like clockwork, until Gurik began to babble, trying to make excuses.
Harminc másodpercbe is beletelt, mire Gurik magyarázkodni kezdett.
EnglishThe babble of voices did not include that of Dr Carelli, who remained seated, with a thoughtful expression on his face.
Dr. Carelli nem vett részt a hangzavarban, némán ült, tűnődő kifejezéssel az arcán.
EnglishHe began to sweat and babble that he was just kidding me.
Izzadni kezdett, és azt dadogta, hogy csak tréfált velem.
EnglishThat's when Tom Quillan came on and started to babble about the whole town going up in flames and no water.
Akkor jött oda Tom Quillan, és elkezdett handabandázni, hogy leég az egész város, és nincs víz sehol.
EnglishThe babble of the voice on the other end was apologetic.
A vonal túlsó végéről mentegetőző dadogás hallatszott.
EnglishFrom far away, the bus driver's shaken babble: ' .
Távolról a buszvezető tétova dadogása jutott el a füléig:
EnglishHis voice rolled over the general babble, which died away.
A hangja mennydörgés gyanánt hasított a levegőbe.