EN bare
volume_up
{substantif}

Exemples d'usage pour « bare » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishKim choked as bare-headed Father Victor sailed down upon them from the veranda.
- Itt a páter! - szólt Kim fuldokolva, Victor atya a verandáról feléjük tartott.
EnglishAnd how delicious to be so physically drawn to her, so laid bare by her presence.
Micsoda kéjes élvezet, hogy ennyire vonzza a nő, így lecsupaszítja a jelenléte!
EnglishThe bony white crepe myrtle trees were still bare, but that was to be expected.
A keszeg selyemmirtusz fák még kopaszak voltak, de hát erre számítani lehetett.
EnglishDeck and I don't work in squalor, but the offices are small and virtually bare.
Ugyan nem élünk mocsokban Deckkel, de az irodák kicsik és gyakorlatilag csupaszok.
EnglishI heard the bare beginning of an alarm, but I was already reaching for my helmet.
Éppen csak meghallottam a vészjelzés kezdetét, és már nyúltam is a sisakomért.
EnglishYay Meristinoux, also bare-headed, stood looking at him and shaking her head.
Yay Meristinoux állt mellette már ő is levette a sisakját , és csóválta a fejét.
EnglishThe ignition wires were hanging down, their copper cores bare and slightly kinked.
Az indítómotor huzaljai lefelé csüngtek, a rézdrótok vége enyhén meg volt tekerve.
EnglishHer feet, the toenails painted a bright shiny violet to match the dress, were bare.
Nem viselt cipőt, lábujjainak festett körmei a ruha ibolyalilájában csillogtak.
EnglishThe voice behind him said, “Bare the edge of the hatchet and cut the hinges!
- Csomagold ki a bárdot és vágd el a pántokat! - mondta a hang a háta mögött.
EnglishThe crisis has ruthlessly laid bare the weaknesses of the common currency system.
A válság kíméletlenül rávilágított a közös valutarendszer gyenge pontjaira.
EnglishAll the Thorazine had oozed out of the crushed plastic vial onto the bare boards.
Az összes Thorazine kifolyt az összenyomott műanyag ampullából a padlóra.
EnglishKrat acknowledged with a bare fick of her tongue, but secretly she was happy.
Krat ezt csak a nyelve egy futó csapásával nyugtázta, de titokban nagyon boldog volt.
EnglishYou must let them be laid bare, exposed for what they are, and confronted.
Hagynod kell, hogy föltárulkozzanak, megmutassák, mi vagy, és te szembesülj velük.
EnglishBoots, sandals, and bare feet thumped at him as he did his best to protect himself.
Bakancsok, saruk és mezítelen talpak tapodtak rajta, ő pedig igyekezett megóvni magát.
EnglishA matching black halter top barely covered her breasts, leaving her entire back bare.
Hozzáillő, fekete melltartó takarta némiképp kebleit hátát teljesen szabadon hagyva.
EnglishLikewise, behind every single thought there is the bare consciousness, pure awareness.
Ugyanígy, minden egyes gondolat mögött ott rejlik maga a tudat, a tiszta tudatosság.
EnglishHe felt the claws tear at his jacket to bare the good flesh of his chest.
Érezte, ahogy a karmok beletépnek a dzsekijébe, hogy hozzáférjenek a húsához.
EnglishNow there was a soft sound, as of a bare foot dragging across the floor.
Utána halk zajt lehetett hallani, mintha valaki mezítláb suhanna át a padlón.
EnglishIf you must see my face, then leave it bare, but cover the rest of me.
Ha látnotok kell az arcomat, azt hagyjátok szabadon, de a többit takarjátok el!
EnglishThe woman puts her new scarf up over her hair and glances at Pete, who's bare-headed.
A nő a hajára teríti új kendőjét, és Pete-re pillant, aki hajadonfőtt lépked mellette.