« to blacken » traduction en hongrois

EN

« to blacken » en hongrois

EN to blacken
volume_up
[blackened|blackened] {verbe}

to blacken (aussi: to black)
Dorman nézte, ahogy bőre felhólyagosodik, megfeketedik.
to blacken
volume_up
befeketít {v} (átvitt is)

Exemples d'usage pour « to blacken » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHer name means 'the Dark One,' the one whose wings blacken the sky before a storm.
- A neve azt jelenti, A Sötét", a szárnyai elsötétítik az eget vihar előtt.
EnglishEvery fighting Reich would blacken my face with contempt.
Családom harcban edzett tagjai megvetően fordultak volna el tőlem.
EnglishThe gleaming white paint had begun to blacken and peel.
A ragyogó, fehér vakolat már feketedett és felhólyagosodott.
EnglishThis would give too easy an argument for everybody who wants to diminish and blacken EU climate policy.
Ez túlságosan könnyű érvet szolgáltatna mindazok számára, akik kisebbíteni vagy befeketíteni akarják az EU klímapolitikáját.
EnglishThe acrid scent of burning flesh filled the air as the wrinkled skin around the wound began to blacken and curl away.
A levegőben égő hús maró illata terjengett, amint a seb körül a ráncos bőr lassan elfeketedett, fölpattogzott.
EnglishAll Meryton seemed striving to blacken the man who, but three months before, had been almost an angel of light.
Egész Meryton azon igyekezett most, hogy befeketítsék azt az embert, akit három hónappal előbb szinte földre szállt angyalként ünnepeltek.
EnglishThe motorway was closed with the two car smashes, and there were enough police constables about to blacken the landscape with their uniforms, plus the SAS and Rainbow people.
Az autópályát a két összetört kocsi miatt lezárták, és annyi rendőr nyüzsgött mindenfelé, hogy egyenruháikkal szinte feketévé varázsolták a tájat.
EnglishThe importance of the meeting is highlighted by the fact that, as it approaches, the publicity game has even been enough to blacken the reputations of climate researchers.
A találkozó fontosságát az is jól jelzi, hogy közeledtével a médiajátszmáknak köszönhetően még az éghajlatkutatók hírnevét is sikeresen bemocskolták.
EnglishHis captors carried him up the slope of Molk Mountain to Goatskull Gap, down and across Blacken Moor, through Kaugh Forest and so across Lammon's Meadow to Three Pines House.
Foglyul ejtői magukkal hurcolták a Molk-hegyen, a Kecskekoponya-szoroson, a Blacken-lápon, a Kaugh erdőn és a Lammon Réten keresztül a Három Fenyő Házba.