« blare » traduction en hongrois

EN

« blare » en hongrois

volume_up
blare {substantif}

EN blare
volume_up
{substantif}

blare (aussi: bluster, clamour, cry, din)
volume_up
lárma {substantif}
blare (aussi: ringing, toot)
volume_up
harsogás {substantif}
blare
volume_up
rezes hang {substantif}
The hunt, as it was called, started with a blare of trumpets and the distant howling of the troshae.
A vadászatot, ahogy ők hívták, trombitaszó nyitotta meg, és a trosik távoli üvöltése.
blare
volume_up
trombitahang {substantif}

Synonymes anglais de « blare »

blare

Exemples d'usage pour « blare » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishLow down on the north face, the glare and blare of the club quarter was awakening.
Az északi oldal legalsó felén a klubnegyed fényei és hangjai ébredezni kezdtek.
EnglishHe felt even more afraid when an organ began to blare, its eerie chords filling the church.
Még jobban megijedt, amikor megzendült az orgona, és kísérteties akkordokkal árasztotta el a templomot.
EnglishA blare of Western jazz could be heard, which muted when the door closed.
A nyitás utáni másodpercben nyugati jazz-zene hallatszott, amelyet aztán a becsukódó ajtó ismét elhalkított.
EnglishWendy screamed aloud, the sound of her cry insignificant against the blare issuing from those brazen lungs.
Wendy hangosan felsikoltott, de a hangja elveszett a rezes tüdőkből kiáradó hangorkánban.
EnglishOver the blare of the stall-warn horn Ormack shouted to him that they had stalled and to get the nose down ..
A szirénaüvöltésen keresztül is meghallotta Ormack hangját, hogy vigye lejjebb a gép orrát...
EnglishEven as they spoke there came a blare of trumpets.
EnglishIn back, the blare of the street was muffled.
EnglishHorns began to blare in the night.
EnglishOutside, a car horn began to blare.
EnglishTrumpets blare, and here come the Chevaliers Beinfaisants de la Cite Sainte with the Moor's head bristling on their pike.
Trombiták harsannak, megjöttek a lovagok, a Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte, a pikájuk hegyén levágott mórfej, a Rebis, a Rebis!
EnglishHe could not stop thinking about the blare of words that had seared through him, loud as a bomb blast and bright as a blast-furnace fire.
A Dakota & Dakota emberei valamilyen formában kapcsolatban állnak Frankkel, tehát mindent tudnak az ő titkos képességeiről.
EnglishSuddenly emergency sirens began to blare and Greedo saw Corellian firefighting scows plunging down the flight shaft, red strobes flashing.
Hirtelen vész-szirénák vijjogtak fel; és Greedo koréliai tűzoltó hajókat látott vörös villogással leereszkedni az aknában.
EnglishOne wild-eyed Angus bull stood his ground, but the Saab's horn was stuck; perhaps the steady blare kept the bull from charging.
Egy véreres szemű fekete marha nem tágított - de nem rohamozott mégsem, talán, mert a Saab beragadt dudája megfagyasztotta benne a vért.
EnglishFrom down the corridor he heard the blare of jazz as a door opened, the sudden ending of the music, and voices, two voices, raised in anger.
A folyosóról hallotta ismét a jazzt, amint az ajtó kinyílt, aztán a zene elhallgatott hirtelen, és két dühös kiabáló hangot hallott.
EnglishMatt Babicki's radio was an endless blare of static with a few voices sticking out of it like the feet or fingers of buried men.
Matt Babicki rádiójából szünet nélkül bőgött a statikus ricsaj, amelyből néha kinyomultak hangok, mint a földből az eltemetettek ujjai vagy lába.
EnglishHe could not stop thinking about the blare of words that had seared through him, loud as a bomb blast and bright as a blast-furnace fire.
Egyszerűen képtelen volt másra gondolni, mint azokra a szavakra, amelyek egy bomba erejével és egy villám élességével csapódtak be a tudatába.
EnglishBehind her, she heard a car-horn blare, and glanced back to see that Tommy-Ray had not taken the wheel of the car, which was blocking access for several other vehicles.
A háta mögött felharsant egy kocsi kürtje, és hátranézve látta, hogy Tommy-Ray nem is próbálta átvenni a kocsi volánját, mely egy sor másik autó elől elzárta az utat.
EnglishSo, when he had done, they raised a mighty shout, so that 'twas as if trumpets did blare, and caught up their arms, and smiting the water with their oars, overhauled the ship.
Amint tehát szavait befejezte, nagy hangosan ordítani kezdtek, hogy így legyen, és a kürtök megharsantak, és fegyvert ragadtak, vízbe merítették az evezőket, és nekivágtak ama hajónak.