« blood » traduction en hongrois

EN

« blood » en hongrois

volume_up
blood {substantif}

EN blood
volume_up
{substantif}

1. général

blood (aussi: lifeblood)
volume_up
vér {substantif}
Royal blood is royal blood, and yours is royal, from the Pendragon and from Avalon.
A királyi vér királyi vér, és a tiéd királyi, a pendragon és Avalon vonalán egyaránt.
There was blood on the furniture, blood on the walls, blood even on the ceiling.
Egy merő vér az egész lakás, a bútorok, a falak, még a plafon is.
To hear her moaning out 'The Blood... he blood' was really something.
Amikor azt nyögte, hogy A vér, a vér, hát, az valóban döbbenetes volt.
blood (aussi: consanguinity, propinquity)
volume_up
vérrokonság {substantif}
Liz had said, 'I'm not sure that being blood kin would cut much ice, either.
Én meg nem hiszem, hogy ilyen esetben sokat számítana nála a vérrokonság felelte Liz.
We've all the advantages of cousinship without the disadvantages of blood relationship.
Élvezzük a rokoni kapcsolat minden előnyét, anélkül, hogy a vérrokonság hátrányaitól szenvednénk.
Could it be that a blood relationship with one of our three visitors is what you're seeing?
Nem lehet, hogy a vérrokonság a kiszemelt áldozat és valamelyik megbízónk között van?

2. figuré

volume_up
származás {substantif}
- Az utolsó, akinek származás szerint legjogosabb az igénye.
blood (aussi: temper, temperament)
volume_up
vérmérséklet {substantif}

Synonymes anglais de « blood »

blood

Exemples d'usage pour « blood » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHomer gagged, and blood came out of his mouth, and from the wound in his throat.
Homer elnémult; a száján és felhasított torkán keresztül ömleni kezdett a vére.
EnglishHe shuddered in perfect silence as if swallowing everything-blood, noise, pain.
Néma csendben rázkódott, mintha most nyelne vissza mindent: vért, hangot, kínt.
EnglishSparhawk,' Sephrenia said calmly, 'your blood is red because it has iron in it.'
Sparhawk mondta nyugodtan Sephrenia , a véred azért vörös, mert vas van benne.
EnglishIs the Warlock King aware of the blood-ties you have bound with Binadas Sengar?
Tisztában van a máguskirály azzal, hogy vérszövetséget kötöttél egy Szengárral?
EnglishBut I was young then and new to the Blood and stupid, expecting further miracles.
De akkor még fiatal és ostoba voltam, újonc a Vérben, aki új és új csodákra várt.
EnglishAnd there is never any need for him to suffer, or for blood actually to be spilt.
Nem szükséges, hogy szenvedjen, vagy hogy a szó szoros értelmében vérét ontsad.
EnglishThe blood on his mouth was where a tooth was knocked out, but it was loose anyway.
A szája attól véres, hogy kiverte az egyik fogát bár az amúgy is kiesett volna.
EnglishOther blood drinkers go to their rest in this strange darkness just as we do.
A többi vérivó ugyanúgy nyugovóra tér most ebben az idegen sötétségben, mint mi.
EnglishYou wanted its blood, and it had you, and so its poison should have infected you.
A vérét akartad, és el is kapott, vagyis a mérge meg kellett volna hogy fertőzzön.
English'I hate to bring it up, but I'd like to get blood samples from you and Melanie.'
- Utálok ezzel előhozakodni, de szeretném, ha vért vennének magától és Melanie-tól.
EnglishHe chased facts instead of culprits, pursued a trail of paper rather than blood.
Bűnösök helyett tényeket hajkurászott, inkább papír-, mint vércsapákon cserkészett.
EnglishHe delights in perversion and in blood and in the agonies of sacrificial victims.
Élvezetét leli a perverzióban, a vérben és a feláldozott ártatlanok szenvedésében.
EnglishAlcohol in his blood-surrogate, was Fanny's explanation of every eccentricity.
Alkohol van a vérkivonatában ezzel magyarázta Fanny a férfi minden különcségét.
EnglishThe sun was now behind the peaks, its blood-red glow reflecting off a purple sky.
A Nap már a látóhatár mögé bukott, csak visszfénye látszott a bíborszínű égen.
EnglishWas I asking permission of Akasha and Enkil to make this child a blood drinker?
Kértem engedélyt Akasától és Enkiltől, hogy vámpírrá változtassam ezt a gyermeket?
EnglishShe said if one more person used the words 'Blood Child' to her she would sue.
Azt mondta, ha még egyszer meghallja a vérgyermek szót valakitől, perelni fog.
EnglishArching and snuffling, the transformed wizard writhed on blood-spattered rocks.
Az átváltozott varázsló zihálva hánykolódni és vonaglani kezdett a véres sziklákon.
EnglishLet there be music and dancing and an end to the shedding of neighborly blood.
Szóljon a zene, és táncoljanak, s ezzel érjen véget a szomszédok közötti vérontás!
EnglishYou have a body like marble, you're a blood drinker, but like a god, but not evil!
Tested, akár a márvány, vérivó vagy, de olyan, akár egy isten; te nem vagy gonosz!
EnglishOrvie Garrett's wife got blood poisoning in her foot and lost a couple of toes.
Orvie Garrett felesége vérmérgezést kapott, és le kellett vágni két lábujját.