« blueprint » traduction en hongrois

EN

« blueprint » en hongrois

volume_up
blueprint {substantif}

EN blueprint
volume_up
{substantif}

blueprint (aussi: delineation, draft, layout, plan)
volume_up
tervrajz {substantif}
This point-to-point blueprint of life had served him very well.
Ez a ponttól pontig készített tervrajz eddig hibátlanul szolgálta a pályáját.
- Kellene tervrajz is a kastélyról, hogy mi hol van.

Synonymes anglais de « blueprint »

blueprint

Exemples d'usage pour « blueprint » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNo- body ever noticed because nobody ever took a genetic blueprint of Rowan.
Senkinek sem tűnt föl, mert senki sem készített Rowanról géntérképet.
EnglishThe Roman alphabet itself was the end product of a long sequence of blueprint copying.
Maga a római ábécé is modellmásolások hosszú sorának végterméke volt.
EnglishI believe it is a blueprint for the future in terms of how this House views agriculture.
Szerintem ez egy tervezet a jövő számára arról, hogy e Ház miként tekint a mezőgazdaságra.
EnglishI voted against the report because it is a blueprint for substantial political problems.
A jelentés ellen szavaztam, mert ez jelentős politikai problémák előidézésének pontos tervrajza.
EnglishI believe God worked backwards from the blueprint of Himself.
- Azt hiszem, Isten önmaga tervrajzát vette alapul, de a fordított irányból indult el.
EnglishWithin that blueprint, there will be three topics which we want to address.
E tervezeten belül három kérdéssel szeretnénk foglalkozni.
EnglishYou are therefore creating the blueprint, so to speak.
Az ezután következő elnökségek az Önök példáját fogják követni, Önök tehát példát állítanak.
EnglishWe have to make sure that such a blueprint is available by the time decisions are made.
Biztosítanunk kell, hogy mire megszületnek a határozatok, rendelkezésünkre álljon egy ilyen követendő minta.
EnglishWe have taken note of the blueprint drawn up by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Tudomásul vettük a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormánya által kidolgozott tervet.
EnglishIt seems that some sort of design error has crept into our financial blueprint and we need to rectify that.
Úgy tűnik, hogy egyfajta tervezési hiba csúszott pénzügyi tervünkbe, és ezt ki kell javítanunk.
EnglishOne of these letters had included a crude blueprint.
Az egyik levélhez még vázlatos tervrajzot is mellékeltek.
EnglishBut we must have a Stockholm blueprint in the first place.
Először azonban szükség van egy stockholmi tervre.
EnglishAt the one end lies blueprint copying, when you copy or modify an available detailed blueprint.
Ennek egyik végén a modellmásolást" találjuk, amikor lemásolunk vagy módosítunk egy rendelkezésre álló, kidolgozott modellt.
EnglishLet's now examine how blueprint copying and idea diffusion contributed to the spread of writing systems.
Vizsgáljuk meg most, hogy a modellmásolás és a gondolatátvétel miképp járult hozzá az írásos rendszerek terjedéséhez.
EnglishI think that we can see this negotiation as a contribution to the ASEAN blueprint for an economic community.
Szerintem tekinthetjük úgy, hogy ez a tárgyalás hozzájárul az ASEAN gazdasági közösséggel kapcsolatos tervrajzához.
EnglishFinally, I would mention that in 2012, we want to produce a blueprint on waters and their management.
Végül szeretném megemlíteni, hogy 2012-ben szeretnék kialakítani egy, a vizekre és a vízgazdálkodásra vonatkozó tervezetet.
EnglishTo get your video blueprint of the interior.
EnglishSomewhere, someone plots it all, and produces a working blueprint of Operation Mailbag or Operation Payroll.
Valahol valaki kiagyalja az egészet, és elkészíti a Postazsákakció, vagy a Fizetésnap-akció részletes hadműveleti tervét.
EnglishI believe, I have a deep conviction, that there is a European model, that there is a European blueprint for society.
Hiszem, mély meggyőződésem, hogy létezik egy európai modell, hogy van egy európai elképzelés a társadalom milyenségét illetően.
EnglishToday, professional linguists design writing systems for unwritten languages by the method of blueprint copying.
Napjainkban hivatásos nyelvészek foglalkoznak azzal, hogy modellmásolás útján írásos rendszereket tervezzenek le nem írt nyelvekhez.