EN bore
volume_up
{substantif}

1. général

bore (aussi: borehole, caliber, mortice, mortise)
volume_up
furat {substantif}
Furat, löket, hengerűrtartalom
He could have stared happily at the immaculate spiral of the rifling for hours, dreaming of the happy land whose round gate he saw at the other end of the bore.
Boldogan bámulta volna órákig is a huzagolás szeplőtelen spirálisát, elábrándozva a boldog országról, amelynek kerek kapuját a furat túlsó végén megpillantotta.
bore (aussi: inside diameter, calibre)
bore (aussi: drag)
volume_up
unalmas dolog {substantif}
You know what a bore it is and how much time can be wasted looking for the right materials.
Tudod, milyen unalmas dolog és mennyi időt lehet arra elpocsékolni, hogy az ember megtalálja a megfelelő anyagot.
bore (aussi: drip, zombie, drag, coldfish)
volume_up
unalmas ember {substantif}
Aldy is unalmas ember, jól megfelel a feladatának.

2. Anglais australien

bore (aussi: artesian well)
volume_up
artézi kút {substantif}

3. Militaire, Anglais britannique

bore
volume_up
kaliber {substantif}

Exemples d'usage pour « bore » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe policeman held a gleaming, big-bore pistol, pointing it unwaveringly at Sam.
A rendőr rezzenéstelen kezében csillogó, nagy kaliberű pisztoly meredt Samre.
EnglishA line of transfer booths in the mall bore the familiar flickering Pelton logo.
A transzferfülkék sora a sétányon az ismerősen villogó Pelton logót viselte.
EnglishBut I won't bore you with shop - unless you'll come and have some lunch with me?
De nem untatlak a munkahelyi dolgokkal, hacsak nem jössz el, velem valahova ebédelni.
EnglishEngarl struggled to keep his feet as the wind tugged at the long lance he bore.
Engarl a talpon maradásért küzdött, amikor a szél belekapaszkodott hosszú dárdájába.
EnglishThe Simbul's will bore down on distant creatures... and her magic took them.
Simbul eközben távoli teremtményeket szólított meg... akik feleltek a hívására.
EnglishIt bore the woman's name—Ellen Nguyen—and an address in Deerdell Village.
A cédulán a nő nevét olvashatta - Ellen Nguyen - és egy Deerdell Village-i címet.
EnglishSeveral pounds of metal moving at full bore caused him to crash to the ground.
Épp halántékon találta vele az egyik támadót, aki az ütés erejétől a földre roskadt.
EnglishSuldrun bore him a son-he who was taken to the Forest of Tantrevalles for safety.
Suldrun fiat szült neki... azt, akit biztonsági okokból elvittek Tantrevalles erdejébe.
EnglishThe jungle bore fruit: small oranges, breadfruit, several kinds of nuts.
A dzsungelben gyümölcsök termettek: apró narancsok, majomkenyér, mindenféle dió.
EnglishTwo forces came together which bore down on Marius, straining all his courage.
Két erő egyesült és csapott le Mariusra, nagyon igénybe véve a bátorságát.
EnglishIt bore no relationship to anything she had ever read about telepathy.
Semmi köze nem volt azokhoz az érzésekhez, amikről a telepátia kapcsán olvasott.
EnglishNot as bad as what they do not know ... that I bore my brother's child.
De annyira nem komisz, mint amit nem tudnak... hogy gyereket szültem az öcsémtől.
EnglishAll the large shabby chairs bore the impress of resting bodies in them over the years.
A hatalmas, elnyűtt karosszékek megőrizték az évek során bennük ölt testek formáját.
EnglishA guard of twelve men was drawn up before massive iron doors that bore the hammer device.
A kalapács jelét viselő masszív vaskapu előtt tizenkét tagú őrség sorakozott föl.
EnglishAnd we made the very first bore hole through the largest floating ice shelf on the planet.
Lefúrtunk a bolygó legnagyobb lebegő selfjegébe, amire korábban nem volt példa.
EnglishIt bore the running horse, white upon green, that was the emblem of the House of Eorl.
A pajzsot zöld alapon vágtató fehér lóalak díszítette, Éorl házának címere.
EnglishSpade went into a reception-room whose door bore the legend Wise, Merican & Wise.
Spade a Wise, Merican & Wise feliratú ajtón át egy várószobába lépett.
EnglishHis helmet had no visor, but rather bore heavy cheekpieces and a formidable nose guard.
Sisakja rostély helyett nehéz arclemezekkel, valamint vastag orrvédővel volt ellátva.
EnglishEdging closer, he stared down at the gaunt horrid thing that bore his name.
Közelebb húzódva lenézett a komor külsejű alakra, aki az ő nevét viselte.
EnglishHe leaned his head in his hands, as if the burden he bore were too great for endurance.
- A kezébe hajtotta a fejét, mintha nem bírná viselni a rá nehezedő terhet.