EN

boss {substantif}

volume_up
1. général
boss (aussi: chief, head, master, superior)
Come and let the boss touch you; the boss's touch heals scrofula.
Jöjjön, hadd tapintsa meg magát, a főnök úrnak arany keze van, a rühöt is gyógyítja.
A poet once wrote: Meet the new boss, same as the old boss.
Egy költő egyszer azt írta: "Íme az új főnök, ugyanolyan mint a régi volt."
They stood when the Boss came in, and introduced themselves with warm and charming smiles.
Fölálltak, amikor bejött a főnök, meleg elbűvölő mosollyal mutatkoztak be.
But there is a rather important point being missed here: you have been the boss; you have been the governor for the last five years.
De kimaradt egy elég fontos részlet: Ön volt a főnök; Ön volt a vezető az elmúlt öt évben.
But the incredible thing was that many of the new bosses had also worked for that same evil system before.
Ami hihetetlen a dologban, az az, hogy számos új vezető már korábban is ennek az ördögi rendszernek dolgozott!
boss
volume_up
góré {substantif} [argot]
Aki százados volt, most 'góré'.
- Dee Loc nem mondta, hogy ekkora góré a főnöke.
The Director of Intelligence had all manner of information on the intimate habits of world leaders, and the Bulgarian party boss was a man of the people in the most immediate of senses.
A hírszerzési igazgató sok ilyen szaftos információt tudott a világ vezető politikusairól, és a bolgár pártfőről volt mit összegyűjteni.
boss (aussi: ballooning)
boss (aussi: bilge, bulge, bulging)
boss
boss (aussi: nub)
boss
volume_up
fejes {substantif} [argot]
He's got a big job, which means he's got a big boss, lots of colleagues, typical Washington hotshot.
Fontos tisztsége van, ami azt jelenti, hogy még fontosabb főnökei, rengeteg kollégája, vagyis amolyan washingtoni fejes.
boss
boss (aussi: camber, nipple, shoulder, swell)
boss (aussi: bulge, hunch, knob, nipple)
volume_up
dudor {substantif}
It was evening before we reached the little town of Tavistock, which lies, like the boss of a shield, in the middle of the huge circle of Dartmoor.
Délután értünk Tavistockba, ebbe a kis városba, amely a kör alakú nagy dartmoori pusztaság kellős közepén terül el, mint a pajzson a dudor.
boss (aussi: foreman, overseer)
boss (aussi: hump, hunch, lump, shoulder)
volume_up
púp {substantif}
boss (aussi: guvnor)
volume_up
tulaj {substantif}
boss

Synonymes anglais de « boss »

boss

Exemples d'usage pour « boss » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSomeone intends to kill his boss or his wife, but they never go through with it.
Vannak akik szívesen megölnék a főnöküket vagy a feleségüket, de sosem teszik meg.
EnglishMarvin Shankle is the most prominent black lawyer in Memphis, Booker's future boss.
Marvin Shankle az egyik legelismertebb memphisi ügyvéd, Booker jövendőbeli főnöke.
EnglishRight now, he's about to take down... the city's most dangerous crime boss.
És most azon dolgozik, hogy lekapcsolja... a város legveszélyesebb bűnözőfőnökét.
EnglishI'm sorry, sir, but I can't post anything on the walls unless my boss tells me to.
Sajnálom, uram, de semmit sem tehetek ki a fába, csak akkor, ha a főnököm utasít rá.
EnglishBoxx, of course, stood firm behind his boss and believed everything he said.
Boxx természetesen sziklaszilárdan a főnöke mellett állt, és minden szavát elhitte.
EnglishA man can't say, Whoa up a minute or two, old boss, while I get my bearins!
Nem mondhatja, hogy "Hohó, álljon meg a menet egy percre, hadd tájolom be magam!".
EnglishHis boss liked doing things himself, not waiting for others to do things for him.
Főnöke jobb szerette maga intézni a dolgokat, és nem arra várni, hogy mások megtegyék.
EnglishI excitedly presented this to the big boss, and his reaction was, "Um, I don't get it."
Izgatottan mutattam meg a nagyfőnöknek, aki csak annyit mondott, "Őőő, nem értem."
EnglishI need to see the Boss right now, he told the President's execu- tive secretary.
Azonnal beszélnem kell a főnökkel mondta az elnök titkárságvezetőjének.
EnglishHis boss reported to a President in charge of an Administration run by fools.
Verheek főnöke annak a kormánynak küldi a jelentéseit, íz amelyet idióták irányítanak.
EnglishOn 'business' stuff I brief his national-security guy and he briefs his boss.
Csak hivatalból tájékoztattam a nemzetbiztonsági emberét, az majd referál a főnökének.
EnglishThen I told my boss to go fuck himself, and then I blackmailed him for almost $60,000.
Aztán elküldtem a főnököt a picsába, és kizsaroltam tőle majd 60.000 dollárt.
EnglishI talked to Bob Holtzman, Ryan told the Boss, prompted by a look from the chief of staff.
Beszéltem Bob Holtzmannal szólalt meg a stábfőnök tekintetétől ösztönzött Ryan.
English'I seen 'im yesterday, struttin' alongside of 'is boss fit ter burst a ligyment.
Láttam tegnap, a főnöke mellett páváskodott, majd az ina szakadt belé.
EnglishAnd maybe Michael's father was afraid she'd leave if he tried to boss her or control her.
Talán attól félt, hogy a felesége elhagyná, ha megpróbálná dirigálni vagy fékezni.
EnglishThey canonize the boss and crucify the troops who tried to follow his orders-though badly.
Tudod, a szenátus képtelen visszaemlékezni rá, ki vezette azokat a műveleteket.
EnglishThe pit boss asked if he wanted to become a gold member of the Nugget.
A krupié megkérdezte, nem akar-e aranykártyás tag lenni az Aranyrög kaszinóban.
EnglishHe offered to turn state's evidence against his boss and a slew of other mugs.
Bizonyítékokat ajánlott nekik a főnöke és néhány másik gazember ellen.
EnglishWe just copied something off CNN from Beijing that the Boss is going to be inter­ested in.
Most fogtunk el egy anyagot, amit egy Pekingben forgató stáb küldött át a CNN-nek.
EnglishBeside her was Marcus Cabot, Director of Central Intelligence, and Ryan's immediate boss.
Dr. Elliot asztalszomszédja Marcus Cabot volt, Ryan és a központi hírszerzés főnöke.