« brittle » traduction en hongrois

EN

« brittle » en hongrois

EN brittle
volume_up
{adjectif}

brittle (aussi: delicate, eager, flimsy, fragile)
Törékeny, sárga lapok elegyedtek puha, fehér lapokkal.
El gave the man a brittle smile and lunged with his blade.
El megajándékozta a harcost egy törékeny mosollyal és előrelendült.
I held it in both hands and brought my thumbs down against the brittle shell.
Két kezembe fogtam, és belenyomtam a két hüvelykujjamat a törékeny héjba.

Synonymes anglais de « brittle »

brittle

Exemples d'usage pour « brittle » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd there are brittle stars that produce bands of light that dance along their arms.
Kígyókarú csillagok is állítanak elő fényeket melyek a karjaik körül táncolnak.
EnglishThe brittle clipping made a crisp, scurrying-insect sound in his trembling fingers.
Reszkető ujjai között rohanó bogárlábakhoz hasonlatos hangot hallatott a lap.
EnglishBut only a soft snore answered him, and Morgaine's laughter was brittle.
Ám szavaira csupán halk horkantás volt a válasz, aztán Morgaine élesen felkacagott.
EnglishPreston, on the other hand, was tall and thin; he looked brittle, breakable.
Ugyanakkor Preston magas, vékony ember volt; szinte törékenynek látszott.
EnglishThe sound of the gun made a sharp slap, without body, a brittle crack in the sunlight.
Éles hangot adott a revolver, testetlen, gyönge kattanás volt a napfényben.
EnglishThe bars are now as brittle as old cheese, which I crumble and scatter, so.
- A rácsok most úgy porlanak szét, mint a száraz sajt, elmorzsolom és szétszórom, íme.
EnglishIts hair was soft, yet brittle, and the stitching of the wig was visible in many spots.
A haja puha volt, mégis merev szálú, több helyen látszottak a varratok.
EnglishBut Samir was being dragged away by Hancock and some other fellow with a brittle smile.
Samirt azonban időközben elvonszolta Hancock és néhányan az ő köréből.
EnglishWhen he mentioned it to Alacrity, the breakabout's voice became brittle with animosity.
Amikor megemlítette Alacritynek, az űrász arcára kiült az utálkozás.
EnglishRhulad stared down at him, and Trull saw a sudden hunger in those brittle eyes.
Rhuland lenézett rá, s Trull meglátta a mohóságot a szemében.
EnglishThen he had to drop it again before the brittle plastic would shatter.
Aztán másodszor is el kellett ejtenie, hogy a műanyag végre eltörjön.
EnglishThere is a metal as strong as iron, but far lighter, more flexible, and less brittle.
Van egy fém, amely olyan erős, mint a vas, de sokkal könnyebb, jóval rugalmasabb, kevésbé merev.
EnglishThe glove compartment contained a brittle map of Oregon to replace the one he had lost.
A kesztyűtartóban ráakadt egy foszladozó Oregon-térképre; jól jött, minthogy az övé elveszett.
EnglishThe voice was just brittle enough to simulate a frightened man holding it together.
- Elég rekedtes volt a hangja, úgy csengett, mint egy rémült emberé, aki csak nehezen tartja magát.
EnglishHer face might have been made of glass, it looked so brittle.
Még nem akart meghalni, nem akart egy marék radioaktív hamu lenni a szélben.
EnglishThe clouds of the day had broken up into patches and between them the stars were bright and brittle.
Az égen pamacsszerű felhőalakzatok úsztak, pontszerű csillagok fénylettek közöttük.
EnglishThe sky was bright, brittle blue, and the sun, cold and hard, hung above the eastern horizon.
Derűs, kék égbolt borult föléjük, és a nap jól láthatóan függött a keleti horizont felett.
EnglishOtherwise, it would be brittle mortar that would dry, crack, and flake away.
Különben a malter megrepedezik, és kipereg a téglák közül.
EnglishThe Red Wizard lowered the chapbook with a brittle smile to reveal a tight-rolled baton of parchment.
A vörös varázsló lejjebb engedte a könyvet, és felfedte a tekercstartót.
English... priest, an elderly man's brittle voice had said.
...a pap mondta érzelemtől fűtött, az idős emberekre jellemző, rekedtes hangon valaki.