« cackling » traduction en hongrois

EN

« cackling » en hongrois

volume_up
cackling {substantif}

EN cackling
volume_up
{substantif}

cackling (aussi: gabble, garrulity, gossiping, prattle)
volume_up
locsogás {substantif}

Exemples d'usage pour « cackling » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe fox in the poultry-run cannot be blamed for the cackling of the pullets.
A baromfiudvarba beszabadult rókát nem lehet azért vádolni, mert a tyúkok kotkodácsolnak.
EnglishAs Greedo stood up, Goa emitted a maniacal cackling noise and lunged for the rifle.
Ahogy Greedo felállt, Goa eszelős, károgó hangot hallatott, és a fegyverre vetette magát.
EnglishRegan with her head back, cackling demonically, then howling like a wolf.
Regan hátravetette a fejét, és előbb démoni kacaj, aztán farkasüvöltés tört ki belőle.
EnglishWell, one day more, she said in a cackling sigh, and turned away again.
- Nos, újra egy nappal több - sóhajtotta rekedten, és ismét elfordult.
EnglishThe demon put its head back, cackling maniacally, then broke off.
A démon mániákus vihogás közepette hátravetette a fejét, aztán hirtelen elhallgatott.
English(Dolly Jean was nodding and cackling all through this speech.)
(Dolly Jean egyfolytában kotkodácsolt és bólogatott ez alatt a beszéd alatt.)
EnglishA blur of numbers scrolled up, and the slicer began cackling.
A böngésző ujjai boszorkányos gyorsasággal nyomkodták a billentyűket.
EnglishMiss Birdie's occasional cackling rips through the humid air.
Miss Birdie kotkodácsolása belehasít a párás levegőbe.
EnglishI placed. it, and as I started to rise, I heard faint, cackling laughter seeping up through the earth.
A helyére raktam, és mikor épp felálltam volna, halvány, elcsukló nevetést hallottam átszivárogni a földrétegen.
EnglishHe gave a dry cackling laugh and nodded his head.
Magenus kotkodácsolva, szárazon nevetett, és bólintott.
EnglishThen she broke into dry cackling laughter.
EnglishDaddy had stepped away, cackling wildly.
English[ Cackling ] They don't have to spy on me.
EnglishHe suddenly gave a cackling laugh.
EnglishDr Van Helsing was a most elegant guy, and there was the very Claude Rains who had played Caesar at the downtown theater now cackling madly as The Invisible Man.
Van Helsing doktor roppant elegáns hapsi volt, és ugyanaz a Claude Rains, aki Caesart alakította a belvárosi moziban, most bolondul kotkodácsolt, mint Láthatatlan ember.
EnglishA solid line of blue, rising and falling like the back of a caterpillar in haste, would swing up through the quivering dust and trot past to a chorus of quick cackling.
Majd egy élesen határolt kék vonal bontakozott ki a kavargó porfelhőkből föl-alá hullámozva, mint a hernyó háta, és gyorsan elhaladt mellettük hangos kopácsolás ütemére.