EN charges
volume_up
{pluriel}

charges (aussi: expenses)
A költségek természetesen az egyes bankoknál eltérőek lehetnek.
However, in my opinion, the higher charges would immediately cancel out this benefit.
A magasabb költségek felmerülésével azonban - véleményem szerint - már azonnal el is veszne ez az előny.
I firmly believe that this will lead to a reduction in charges and that it will improve the competitive environment.
Határozottan hiszem, hogy ez a költségek csökkentéséhez fog vezetni, és javítani fog a versenyképes környezeten.
charges (aussi: expenditures, expenses)
Then there is the financial expenditure arising from environmental taxes and environmental charges.
A második a környezetvédelmi adókból és környezetvédelmi illetékekből származó pénzügyi kiadások.
The charges to the staff expenditure accounts shall be allocated monthly to Parts I and II of each financial plan.
A személyzeti kiadások számláinak terhére írt összegeknek a pénzügyi terv I. és II. része közötti elosztása havonta történik.

Exemples d'usage pour « charges » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe agents Jack brought down on bribery charges last year were friends of Mason.
Az ügynökök, akiket Jack tavaly elkapott vesztegetés miatt, Mason barátai voltak.
EnglishSo, aviation security charges of this kind must be administered transparently.
Tehát az ilyen jellegű légiközlekedés-védelmi díjakat átláthatóan kell kezelni.
EnglishCommunity aid is not going to be used to pay taxes, duties or other charges.
A közösségi támogatás nem az adók, a vámok vagy más díjak megfizetésére szolgál.
EnglishOur prisoner didn't really seem all that surprised at the charges, did he?'
Az egyik, hogy a derék pátriárka mintha nem nagyon lepődött volna meg a vádakon.
EnglishDon't know why the Great Council doesn't call you up on charges of witchcraft.
Nem is tudom, hogyhogy nem jelentettek még fel a Tízek Tanácsánál boszorkányságért.
EnglishWe itemize all of our charges... and break them down into different categories.
Amit tennünk kell, hogy vesszük a költségeket és különböző csoportokra osztjuk őket.
EnglishThe reduction or even total lifting of visa charges is currently under consideration.
Jelenleg megfontolás tárgya a vízumdíjak csökkentése, sőt akár teljes eltörlése.
EnglishHe set the charges, pulled the fuse cords, and dashed back around the corner.
Elhelyezte hát a tölteteket, kihúzta a zsinórokat és gyorsan eltűnt a sarok mögött.
English'That's why the kings are so willing to accept the infantile charges against Vanion.
Ezért képesek a királyok ilyen könnyen elfogadni a nevetséges vádakat Vanion ellen.
EnglishI think the increased charges for driving at peak hours are another positive feature.
Pozitívnak tartom azt is, hogy a csúcsforgalmi időkben magasabb díjakat vetnek ki.
EnglishI support the differentiation of charges according to environmental criteria.
Támogatom a díjak környezeti kritériumok szerint történő megkülönböztetését.
EnglishThe next clipping was an angry denial of Brannigar's charges by Charles Grondin.
A következő újságkivágásban Charles Grondin dühösen visszautasította Brannigar vádjait.
EnglishI support the rapporteur's initiative which considers full transparency of charges.
Támogatom az előadónak a díjak teljes átláthatóságát célzó kezdeményezését.
EnglishBut if we plot them out according to their charges, some beautiful patterns emerge.
Amikor azonban a töltésük szerint rajzoljuk fel őket, néhány csodaszép minta tűnik elő.
English'We'll call Duddits, okay I've got a phone and we can bill the charges to my number.'
- Rendben, fölhívjuk Dudditsot - van telefonom, a számlát arra terhelhetjük.
EnglishOn the contrary, it is a directive which limits and regulates national charges.
Ellenkezőleg: ez az irányelv nemzeti díjakat korlátozza és szabályozza.
EnglishWe can also include two more charges corresponding to the gravitational force.
Mert bele vehetünk még két további töltést is, amelyek a gravitációs erőnek felelnek meg.
EnglishCharles Bezoars barrister voice sounded nervous, too, as he read the charges.
Charles Bezoar ügyvédi hanghordozással olvasta fel a vádakat, de hallhatóan ideges volt.
EnglishI have heard that certain of your charges are exorbitant, said Aillas.
- Úgy hallottam, hogy bizonyos árak nagyon magasak nálad - jegyezte meg Aillas.
EnglishYou have refused to pay my charges; therefore I claim ownership of your horses.
Nem vagy hajlandó rendezni a tartozásodat, ezért a lovaidat követelem!