EN

chase {substantif}

volume_up
...üldözés zajlik a fővéna-autópályán.
Their chase might be a long one; and the black's great strength was not without its limits.
Lehet, hogy sokáig tart az üldözés, a csődör ereje is véges.
Eventine yelled to Flick to run for it, and the chase was on.
Eventine rákiáltott Flickre, hogy fusson, és az üldözés megkezdődött.
chase (aussi: hunt, hunting, shoot, shooting)
Tony's heartbeat accelerated a bit in anticipation of the chase to come.
Tony szívverése felgyorsult az elkövetkező vadászat előérzetére.
Minél fifikásabb a vad, annál izgalmasabb a vadászat.
chase (aussi: bag)
chase (aussi: booth, chamber, closet, compartment)
chase (aussi: booty, capture, haul, kill)
chase (aussi: cut, dike, ditch, duct)
volume_up
árok {substantif}
chase (aussi: furrow, gouge, groove, gutter)
chase (aussi: cut, cutting, furrow, incision)
chase
volume_up
falc {substantif}
chase (aussi: niche, tabernacle)
chase
chase (aussi: manhunt)
By now, although no adversary was in sight, Frank had no doubt that he was the object of a chase.
Mostanra, jóllehet, ellenség nem látszott, biztos volt benne, hogy ellene folyik a hajtóvadászat.
chase (aussi: score, gorge)
chase (aussi: cut, groove, gutter, mortice)
chase
volume_up
huzag {substantif}
chase (aussi: furrow, rifling, score, twist)
chase (aussi: frame, mount, rack, setting)
volume_up
keret {substantif}
chase (aussi: hunting, pursuit)
chase
chase (aussi: cove, drift, furrow, groove)

Exemples d'usage pour « chase » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishShe held the gun with two hands as Chase, her cop friend, had taught her to do.
Két kézzel fogta a pisztolyt, úgy, ahogyan Chase-től, a rendőr barátjától tanulta.
EnglishHe heard the roar of laughter coming all the way from Chevy Chase, Maryland.
A vonal marylandi vége, Chevy Chase felől mennydörgésszerű nevetés hallatszott.
EnglishHe applauded like an egotistical child as the chase set the chandelier swinging.
Önző kisgyerekként tapsolt, amikor a csillár is kilengett a fogócskázástól.
EnglishYet she couldn't abandon the chase, or the Tandu would capture the scoutship.
Mégsem hagyhat fel az üldözéssel, mert akkor a tanduk kaparintják meg a hajót.
English'Now do I most grudge a time of rest or any halt in our chase ' said Legolas.
- Most ugyancsak rossz néven vennék bármi pihenőt vagy megállást - mondta Legolas.
EnglishIt was the chase and the struggle that I was multiplying for my own pleasure.
Megsokszoroztam a vadászatot és a küzdelmet, hogy még nagyobb legyen a gyönyörűség.
EnglishThe suspicion was growing on her that the chase was being choreographed.
Teslában egyre erősödött a meggyőződés, hogy az üldözést csak megkoreografálták.
EnglishIf she'd rather play football than chase boys, I'm over the moon about that.
Ha focizik, sem mint fiúk után fut, akkor azzal nekem inkább örömet szerez.
EnglishLet's wait for the perfect moment when we need to send those clowns on a goose chase.
Várjuk meg a legmegfelelőbb pillanatot, aztán leküldjük gyufáért ezeket a bohócokat.
EnglishThe dog still came tottering out to chase them, his eyes filled with bravery and rage.
De csak előtámolyog, és kergeti az autókat; a szeme csupa vakmerőség és düh.
EnglishMoki had been on guard duty when this chase began, so his sled had torpedoes.
Moki őrségben volt, amikor a hajsza elkezdődött, ezért volt nála torpedó.
EnglishI'll chase one of them down and ask him, my Lord, Berit offered eagerly.
Üldözőbe veszem őket, és kikérdezem az egyiket, uram ajánlkozott buzgón Berit.
EnglishAl Konyers, Box 455, Mailbox America, 39380 Western Avenue, Chevy Chase.
Al Konyers, 455-ös postafiók, Mailbox America, 39380 Western sugárút, Chevy Chase.
EnglishHe shrugged, executed a lopsided somersault, and got up to chase Little Billy.
Vállat vont, egy rosszul sikerült bukfenccel talpra állt és tovább kergette Kicsi Billt.
EnglishThey charged up the valley slope, hearing the cries of the Northlanders chase after.
Rohantak hegynek fölfelé, hallották az utánuk csörtető északiak ordítását.
EnglishHe had had his chase for the day, and his body remembered even if his brain did not.
Aznapi vadászata már megvolt, s a teste emlékezett rá, ha az agya nem is.
EnglishAnd the longer the chase went on, the worse the attrition on both sides!
Viszont minél tovább mennek így, annál több lesz a súrlódás mindkét oldalon!
EnglishNot much, but they certainly didn't teach us how to chase ambulances.
Nem valami sokat, de azt egész biztosan nem, hogyan kell felhajtani az ügyeket.
EnglishIt had not gone far when Corbell recovered his breath and resumed the chase.
Nem jutott messze, mire Corbell levegőhöz jutott és folytatta a hajszát.
EnglishShe pointed it directly at him and stretched out her arms as Chase had taught her to do.
Célba vette a férfit, és kinyújtotta a karját, úgy, ahogy Chase tanította.