« clack » traduction en hongrois

EN

« clack » en hongrois

volume_up
clack {substantif}

EN clack
volume_up
{substantif}

clack (aussi: babble, chatter, clash, gab)
volume_up
fecsegés {substantif}
clack (aussi: crack, ticking)
volume_up
kattogás {substantif}
The clacking receded as they walked; then they came at a right angle, and turning the corner, they seemed to approach the sound.
A kattogás egyre halkult, ahogy haladtak; majd ahogy befordultak jobbra egy sarkon, úgy tűnt, közelebb kerültek a hanghoz.
No recorded voice telling her all circuits were currently busy or that the number was out of service; no wailing siren sound that indicated a line interruption; no boops or beeps or clicks or clacks.
Se magnóhang, hogy a vonalak jelenleg foglaltak, vagy hogy a szám megváltozott; se vonalzavart jelző síró szirénahang; se búgás, se sípolás, se kattanás, se kattogás.
clack (aussi: clatter, rattle, rustle, rustling)
volume_up
zörgés {substantif}

Synonymes anglais de « clack »

clack

Exemples d'usage pour « clack » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe soft clack of harness buckles against the floorboards was the only sound she made.
Egyedül az övén lógó karabinerek adtak hangot, amint a padlóhoz csapódtak.
EnglishRopes of muscle had hooked here and here, had brought the teeth together in flesh so clack.
Izomkötegek hurkolódtak itt meg ott, kattantották húsba a fogakat klakk.
EnglishImagine an engine going clack, clack, clack, clack, clack, clack, clack.
Képzeljék el, ahogy a motor ezt a hangot adja ki: klakk, klakk, klakk, klakk, klakk, klakk, klakk.
EnglishMrs Gardener, the Brewster woman - nothing to do but to clack their tongues all day.
Mrs. Gardenernek meg ennek a Brewsternek egyéb dolga sincs egész nap, mint hogy a nyelvüket köszörülik.
EnglishSoon the rhythmic clack-clack-clack of wheels on rails became hypnotic.
A kerekek ritmikus kattogásától Pittman gyorsan elálmosodott.
EnglishThey could hear the old lady's tongue clack as steadily as a rice-husker.
Szüntelen hallhatták az öregasszony nyelvének kerepelését.
EnglishShe could hear the Nerek behind her, low moans, the clack of the wagons slowing, then halting.
Hallotta, hogy a nerekek nyüszítenek a háta mögött, a szekerek lassítottak, majd meg is álltak.
EnglishI could hear voices in the background and the clack of a typewriter.
Hangokat hallottam a háttérből, ezenkívül egy írógép kopogását.
EnglishThe rumble of men's voices and a clack-clacking sound, hauntingly familiar.
Férfiak mormolása, kísértetiesen ismerős kopogás.
EnglishThe clack of a typewriter came from the open door of the patrol office.
Az őrszobából kihallatszott az írógép kattogása.
EnglishThe clack-'clack-clack of the train on the rails became like a mantra and helped Pittman to focus his concentration.
A vonatkerekek monoton kattogása segített kizárni agyából minden zavaró mellékgondolatot.
EnglishI dreamed I was back on the train, with its clickety-clack, clickety-clack, ding-ding-ding and whoo-ah.
Álmomban újra a vonaton voltam, hallottam, hogy taramur-taramur, taramm-taramur, csing-ling-ling és hú-úúú.
EnglishThere was the clack of heels inside, and the door opened.
Cipősarok kopogása hallatszott, és az ajtó kinyílt.
EnglishHe heard the clack as she put the rifle on the table.
Paul hallotta, hogy a fegyver megcsörren az asztalon.
EnglishA deadbolt turned with a rasp and a clack, and the door opened.
EnglishAmerica was blackness and clackety-clack.
EnglishReich walked toward him, nervous, strained, flinching at the loud clack of his footsteps in the silence.
Reich izgalomtól remegve, idegesen ment feléje, próbált lábujjhegyen lépkedni, hogy léptei zajával ki ne zökkentse foglalatoskodásából.
EnglishWhispers in alleyways, clack and clamor in the bazaars, and cold debate in the mercantile offices of the noble house of her birth.
Suttogásokat a sötét sikátorokban, csörgést és csattogást a piacon és fagyos vitákat nemesi családjának kereskedelmi irodáiban.
EnglishThe office was quiet now because of the board meeting, the only sound the distant clack of a typewriting machine from an adjoining room.
Az irodában az igazgatósági ülés miatt néma csend uralkodott, amit csak néha tört meg egy írógép zaja a szomszédos szobából.
EnglishClackety- clack, day and night.