EN

close {substantif}

volume_up
1. général
2. Anglais britannique
close (aussi: gut, lane, mews, alley)
close (aussi: alleyway, interstice, lane, space)
volume_up
köz {substantif}

Exemples d'usage pour « close » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishApart from its gargantuan size, it was close in appearance to a commonplace moth.
Gigászi méretétől eltekintve többé-kevésbé olyan volt, mint egy közönséges moly.
EnglishIt is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
Úgy tűnik, mintha a Bizottság mindenáron meg akarta volna kötni a megállapodást.
EnglishI let my eyes close, forsaking all the dancing flames that besprinkled the gloom.
Behunytam a szememet, kirekesztve magamat a táncoló gyertyalángok fényözönéből.
EnglishThe flood of excitement she felt at being close to him suddenly drained from her.
Izgalma, amely idáig fűtötte, hirtelen ellobbant, és ő kiürült a kétségbeeséstől.
EnglishLook, if the Girls were that close to ruined, there wasn't much they could do.
Nézd, ha a lányok ennyire a kipusztulás szélén álltak, akkor nem sokat tehettek.
EnglishThe picture was on the cover of Life, and came close to winning a Pulitzer Prize.
A kép a Life magazin címlapjára került, és kis híján megkapta a Pulitzer-díjat.
EnglishOn the other hand, many small farms in disadvantaged regions are having to close.
Más részről a hátrányos helyzetű régiókban számos kis gazdaságot be kell zárni.
EnglishTrull and Rhulad came close with their own gear and all was bound to the rope.
Trull és Rhuland is odamentek a saját holmijukkal, s az is a kötél végére került.
EnglishKarpov knew that Marchenko had a villa close to Peredelkino, not far from his own.
Tudta, hogy Marcsenko villája Peregyelkino közelében van, nem messze az övétől.
EnglishClose my eyes and put the coin in my mouth that you'll find under the pillow.
Csukd le a szemem, és tedd a nyelvemre azt a pénzt, amit a párnám alatt találsz.
EnglishMerely close this contact, engage this arm, throw in this togglethen you daze.
Csupán zárom a kört, bekötöm ezt a kart, kihúzom ezt a pecket... és te elkábulsz.
EnglishShe snuggled close, feeling the warmth of his hand now, lying idly on her breast.
A férfihoz simult, élvezte kezének melegét, ahogy ernyedten pihen az ő mellén.
EnglishHe sneaked up on the truck, and got close enough to see Ricky and Libby kissing.
Odakúszott a kocsihoz, és meglátta Rickyt és Libbyt, amint éppen csókolóztak.
EnglishThe hospital's keeping two security guards by the door, and another one close by.
Két kórházi biztonsági őr áll az ajtónál, egy harmadik meg ott van a közelben.
EnglishAllanon warned them to stay close to him, but the warning was quite unnecessary.
Allanon, merőben szükségtelenül, figyelmeztette őket, hogy ne távolodjanak el tőle.
EnglishZiller wore a close-fitting dark suit, with only his head, hands and feet showing.
Ziller szk, sötét védruhát viselt, amely csak kéz- és lábfejét hagyta szabadon.
EnglishFinally, and to close, some Members have raised the question of border controls.
Végül és lezárásul, néhány képviselő felvetette a határellenőrzések kérdését.
EnglishThe car was close to the mansion's driveway as Tess darted through the door.
Az autó már a kocsifelhajtó közelébe ért, amikor Tess besurrant az ajtónyíláson.
EnglishThe cop holstered his pistol and came close, with his right hand up and out flat.
A zsaru eltette a pisztolyát, és közelebb jött, feléjük nyújtva a jobb kezét.
EnglishSo what has actually happened in the USA to close the door on some of these issues?
Mi történt valójában az USA-ban, ami bezárta az ajtót e kérdések némelyike előtt?