EN

complacency {substantif}

volume_up
Father, is it complacency to assume the ones with whom we treat are honourable?
Atyám, önelégültség az, ha becsületesnek hiszünk valakit, akivel egyezményt írtunk alá?
In that regard complacency is likely to be our worst enemy.
Ezzel kapcsolatban jegyzem meg, hogy az önelégültség talán a legnagyobb ellenségünk.
Az önelégültség a katasztrófa melegágya.
complacency (aussi: satisfaction, complacence)
I believe that it suffers from excessive complacency in relation to the government in Colombo.
Véleményem szerint a colombói kormánnyal való túlzott megelégedettség jellemzi.
Our problem is not one of ignorance; it is one of complacency.
Problémánk nem a tudatlanság, inkább a megelégedettség.
complacency (aussi: arrogance, cockiness, conceit, confidence)
complacency (aussi: attention, chivalry, civility, courtesy)
complacency (aussi: calmness, ease, equanimity, imperturbability)
complacency (aussi: content, contentment, complacence)
But complacency does have a tendency to breed contempt.
De az elégedettség általában megvetést szül.
complacency (aussi: complaisance)

Synonymes anglais de « complacency »

complacency

Exemples d'usage pour « complacency » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHowever, here, as for the rest of the region, there is no room for complacency.
Ugyanakkor itt sem, mint a térség többi része esetében sincs helye önelégültségnek.
EnglishHe added with unbearable complacency, I know you better than you do yourself.
És tűrhetetlenül magabiztosan hozzátette: Én jobban ismerem, mint maga saját magát.
EnglishHowever, there is no room for complacency: the task is far from finished.
Megelégedettségnek azonban nincs helye: a feladat még távolról sincs befejezve.
EnglishWe can be proud of what we have decided, but there should be no room for complacency.
Büszkék lehetünk döntéseinkre, de nem érünk rá önelégültnek lenni.
EnglishThe conclusion is clear: there is no room for complacency in the matter.
A következtetés világos: e kérdésben nincs helye az elégedettségnek.
EnglishTheir brother, indeed, was the only one of the party whom she could regard with any complacency.
Az egész társaságban a fivérük volt az egyetlen, akire barátságos érzésekkel gondolt.
EnglishThis comfortable situation of ours, however, should not breed complacency.
A mi kényelmes helyzetünk azonban nem adhat elégedettségre okot.
EnglishThe ECB used to say that this is no time for complacency.
Az EKB-nál már jó ideje mondjuk, hogy még nem jött el az elégedett hátradőlés ideje.
EnglishAt least she knew she would no longer dwell with complacency under Gorlois's roof.
Legalább nem kell többé Gorlois fedele alatt laknia.
EnglishIt clicked quietly, in an almost gentle, mechanical complacency.
Az halkan, majdhogynem szelíd, mechanikus elégedettséggel kattant.
EnglishIt is possible, it is possible, said Poirot with complacency.
- Lehetséges, lehetséges - mondta Poirot némi önteltséggel hangjában.
EnglishI agree with those who said that there is no room for complacency.
Egyetértek azokkal, akik szerint nincs helye az önelégültségnek.
EnglishIn spite of what I have said, there is no room for complacency.
Az általam elmondottak ellenére nincs helye az elégedettségnek.
English'Guess again,' said Caroline, with intense complacency.
- Még kettőt találgathatsz - mondta Caroline mélységes elégedettséggel.
EnglishBut he was not getting any younger, and age brought a dulling of the senses that encouraged complacency.
De nem lett fiatalabb; a kor pedig tompítja az ítélőképességet és táplálja az önelégültséget.
EnglishThe ping of two bullets shattered the complacency of the room.
A két golyó süvítésétől egyszeriben odalett a jóleső izgalom.
EnglishBut they should not pass in quiet complacency, he thought angrily.
De nem tűnhetünk el csöndes alázattal, gondolta dühösen.
EnglishSo there is no room for complacency or letting our guard down.
Úgyhogy nem dőlhetünk hátra és éberségünk nem hagyhat alább.
EnglishI didn't allow for change or doubts or complacency.
Kétségből vagy önteltségből nem hagytam, hogy bármi megváltozzék.
EnglishYou can't risk this continued complacency, Dorsk 81 said, growing impatient.
Maga nem tudja, hogy Daala admirális támadása mit jelent mondta Dorsk 81, látva a polgármester lekezelő szkepticizmusát.