« comprehensible » traduction en hongrois

EN

« comprehensible » en hongrois

EN

comprehensible {adjectif}

volume_up
comprehensible (aussi: clear, emphatic, intelligible, limpid)
We therefore need clear, workable and comprehensible models.
Ezért átlátható, működőképes és érthető modellekre van szükségünk.
The decision is simple, clear and universally comprehensible.
A döntés egyszerű, világos és mindenki számára érthető.
The citizens expect clear and comprehensible information too.
A polgárok egyértelmű és érthető információt is várnak.
But the thing is, in a comprehensible universe, if something isn't forbidden by the laws of physics, then what could possibly prevent us from doing it, other than knowing how?
De a helyzet az hogy egy felfogható univerzumban, ha a fizika törvényei nem tiltanak valamit, akkor mi más gátolhatna meg bennünket hogy megtegyük, azon kivül hogy nem tudjuk hogyan?

Synonymes anglais de « comprehensible »

comprehensible

Exemples d'usage pour « comprehensible » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn future air fares are to be set out in a comprehensible and transparent way.
A jövőben a légi közlekedési viteldíjakat átfogó és átlátható módon kell közzétenni.
EnglishInformation must be clear and comprehensible and must be given at the right time.
Az információnak világosnak és érthetőnek kell lenni, és a megfelelő időben kell nyújtanunk.
EnglishThey concern practical and comprehensible help for every citizen of the EU.
Az EU minden polgára számára gyakorlati és átfogó segítséget jelentének.
EnglishDespite his inborn intelligence, the events did not connect into a comprehensible pattern.
Veleszületett intelligenciája ellenére képtelen volt magyarázatot találni a történtekre.
EnglishThe exact way in which the security charges will be calculated must be comprehensible.
A védelmi díjak kiszámítása pontos módjának érthetőnek kell lennie.
EnglishThe ruling has its own logic and it is quite comprehensible to me.
A határozatnak megvan a maga logikája, amely számomra egészen egyértelmű.
EnglishFor instance, it is not comprehensible that a litre of milk now costs less than a litre of water.
Például érthetetlen, hogy egy liter tej kevesebbe kerül, mint egy liter víz.
EnglishUnifying them and making them comprehensible can only help operators and users alike.
Ezek egyesítése és érthetőbbé tétele segíti a gazdasági szereplőket és a felhasználókat egyaránt.
EnglishIn any case, these costs should be within sensible and comprehensible limits.
A költségeket ésszerű határokon belül kell meghatározni.
EnglishThe new instrument will make fares more transparent and comprehensible.
Ez az új eszköz az árakat átláthatóbbá és érthetőbbé teszi.
EnglishThe world she'd assumed all her life to be complete and comprehensible was here undone utterly.
A világ, melyet egész életében teljesnek és felfoghatónak ismert, itt teljesen a visszájára fordult.
EnglishOn the other side a series of even less comprehensible symbols.
A másik oldalon még értelmetlenebb szimbólumokat láthatott.
EnglishSecondly, the document should be comprehensible to them.
Másodszor, az is fontos, hogy maga a dokumentum közérthető legyen.
EnglishWell, in order for it to be living law, it needs to be understandable - comprehensible - to our citizens.
Nos, ahhoz, hogy élő jog lehessen, polgáraink számára érthetőnek, értelmezhetőnek kell lennie.
EnglishIt is up to Member States to make the information comprehensible by means of the relevant explanations.
A tagállamokon áll, hogy az információkat érthetővé teszik-e megfelelő magyarázatok segítségével.
EnglishI am not sure whether this kind of thing makes the European Union more comprehensible to its citizens.
Nem vagyok biztos abban, hogy az ilyen fajta gondolkodás közelebb viszi az Európai Uniót a polgáraihoz.
EnglishWhen you present the preliminary draft budget to us, do so in a simple and comprehensible way.
Amikor Önök előterjesztik az előzetes költségvetési tervezetet, kérem, hogy azt egyszerűen és érthetően tegyék.
EnglishIt was comprehensible to madame, but not to a mere reader.
Az asszonyom értette, de másnak aligha mond valamit.
EnglishThis will make European Union legislation more comprehensible and it will be easier for the Member States to implement it.
Így válik az uniós szabályozás érthetőbbé, a tagállamok számára könnyebben végrehajthatóvá.
EnglishIn order that the standards can be enforced more easily, they need to be more comprehensible and easier to use.
A szabványok könnyebb érvényre juttatása érdekében azoknak érthetőbbnek és könnyebben használhatónak kell lenniük.