EN conceit
volume_up
{substantif}

conceit (aussi: arrogance, haughtiness, perkiness, pride)
volume_up
gőg {substantif}
I was given good principles, but left to follow them in pride and conceit.
Helyes elveket oltottak belém, de hagyták, hogy a gőg és az önhittség útját kövessem.
Milyen önhittség és gőg!
volume_up
önteltség {substantif}
Such conceit, to believe the Letherü could master the living wood.
Micsoda önteltség azt hinni, hogy a letherek uralni tudják az élő fát!
conceit (aussi: brainchild, gimmick, idea, notion)
volume_up
ötlet {substantif}
volume_up
önhittség {substantif}
I was given good principles, but left to follow them in pride and conceit.
Helyes elveket oltottak belém, de hagyták, hogy a gőg és az önhittség útját kövessem.
Milyen önhittség és gőg!
- Nem hát - mondta Trent minden beképzeltség nélkül.
There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world.
Talán nincs jobb mód bemutatni az emberi beképzeltség ostobaságát, mint ez a távoli kép az apró világunkról.
conceit
volume_up
elmés hasonlat {substantif}
conceit
volume_up
elmés ötlet {substantif}
conceit
volume_up
jó vélemény {substantif}
conceit
conceit (aussi: crack)
conceit (aussi: esteem, estimate, eye, judgement)
volume_up
vélemény {substantif}

Synonymes anglais de « conceit »

conceit

Exemples d'usage pour « conceit » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis conceit was a source of considerable difficulty to persons unacquainted with the locality.
Az elképzelés jelentős nehézségeket okozott azoknak, akik nem ismerték a helyszínt.
EnglishWell, forgive me if I delight in challenging that antiquated conceit.
A Királyi Gárda tagjai csakis a királynak felelnek, senki másnak.
EnglishHe hath shewed might in his arm: he hath scattered the proud in the conceit of their heart.
Jézus így válaszolt: "Böjtölhet a násznép, míg vele a vőlegény?
EnglishFoolish conceit, for Tomad could not miss it and he leaned forward.
Meggondolatlan kijelentés volt Tomad kapott rajta, s előrehajolt.
EnglishWhat a high price we expect our constituents to pay for our conceit!
Választópolgáraink nagy árat fognak fizetni Önteltségünkért!
EnglishHow can I continue the conceit of being in charge?
Hogyan tehetnék továbbra is úgy, mintha én lennék, aki a parancsokat adja?
EnglishOur taxpayers will pay a heavy price for our conceit.
Az adófizetőink nagy árat fognak fizetni az önteltségünkért.
EnglishIt was Scabandaris conceit to think this worlds gods had not the power to oppose him.
Szkabandari ostobán azt hitte, hogy ennek a világnak az istenei nem rendelkeznek elég erővel ahhoz, hogy szembeszálljanak vele.
EnglishAll conceit, of course, but that is not relevant.
EnglishRevered Father Shadow, oh, such an absurd conceit.
EnglishNo, it is not selfishness or conceit, said he, answering, as was his wont, my thoughts rather than my words.
Szó sincs önzésről vagy önhittségről mondta ő, szokása szerint nem is a szavaimra, hanem a gondolataimra válaszolva.
EnglishRosamund cried: Ken, you mass of conceit!
- Ken, hát én ilyen öntelt embert még nem láttam!
EnglishConceit's that little man's middle name.
EnglishChallenge him, someday, Accolon said, laughing, I did so, and he took all the conceit out of me in five minutes!
- Próbáld csak meg egyszer kihívni - nevetett Accolon -, én megtettem, és öt perc alatt kivert belőlem minden önteltséget!
EnglishI supposed in my colossal conceit and self-deception that my own grief for my dead brother was the only true emotion.
Féktelen elbizakodottságomban azt hittem, hogy csak az én érzéseim igaziak, csak az én bánatom őszinte halott fivéremért.
EnglishAlways the conceit of the moment.
Englishto put sb out of conceit with sb's own work
EnglishA title of such profound conceit, as thoroughly bound into the arrogance of the Letherü as the belief in their own immutable destiny.
Elbizakodott elnevezés, tökéletesen illett a letherek végtelen arroganciájához, az önnön küldetésükbe vetett hithez.
EnglishShe rang the bell and executed a cheerful little rat-a-tat-tat on the knocker - a quaint conceit in the form of a toad's head.
Megnyomta a csengőt, a kopogtatóval pedig, amely igen eredeti módon egy varangy fejét kívánta mintázni, vidám ritmust vert ki.
EnglishA conceit of being intelligent, almost preter-naturally aware of the multitude of perspectives that was possible in all things.
A vélt intelligencia a szinte természetfeletti tudatosság, hogy mennyi szemszögből szemlélhető az élet minden egyes történése.