EN consideration
volume_up
{substantif}

consideration (aussi: advisement, deliberation, cogitation, think)
volume_up
megfontolás {substantif}
Consideration will be given to this matter in the drawing-up of the strategy.
A stratégia kidolgozása során e kérdést megfontolás tárgyává tesszük.
The reduction or even total lifting of visa charges is currently under consideration.
Jelenleg megfontolás tárgya a vízumdíjak csökkentése, sőt akár teljes eltörlése.
That idea has already received some consideration in the Council and the Commission.
Ez az elképzelés már megfontolás tárgyát képezte a Tanácsban és a Bizottságban.
consideration (aussi: aspect, point of view, regard, respect)
volume_up
szempont {substantif}
At this time, the prime consideration is the need for swift implementation.
Jelenleg a legfontosabb szempont a gyors megvalósítás szükségessége.
One single consideration influenced all these human beings thrown together by chance.
Ugyanez a szempont vezette ezeket a véletlenül összeverődött embereket.
A major consideration is the strict regulatory system of labelling.
Lényeges szempont a szigorú címkézési szabályrendszer.
consideration (aussi: agent, coefficient, factor, modulus)
volume_up
tényező {substantif}
This was my one and only consideration dealing with the management company passport.
Ez volt az egyetlen olyan tényező, amelyet figyelembe vettem az alapkezelő-társasági útlevéllel kapcsolatban.
May I assure you that safety takes absolute priority in all our considerations and decision-making.
Szeretném biztosítani Önöket, hogy a biztonság a legfontosabb tényező minden döntésünk esetén.
This was the one thing that hadn't been fully considered, Ryan thought, but the truth of the matter was that full consideration would not have helped.
- Ez volt az egyetlen tényező, amit nem elemeztek ki elég alaposan, de nem is lett volna értelme.
consideration (aussi: attention, courtesy, note, notice)
volume_up
figyelem {substantif}
Why are innocent victims entitled to less consideration than delinquents?
Az ártatlan áldozatoknak miért jár kevesebb figyelem, mint a bűncselekmények elkövetőinek?
Just one thing was missing: greater consideration and respect for people and their rights.
Mindössze egy dolog hiányzott: az emberek és jogaik iránt tanúsított nagyobb figyelem és tisztelet.
consideration (aussi: compliance, courtesy, thoughtfulness, urbanity)
volume_up
előzékenység {substantif}
consideration (aussi: quid pro quo, remuneration, return, reward)

Synonymes anglais de « consideration »

consideration

Exemples d'usage pour « consideration » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAfter some consideration, they settled on a plan that relied mostly on surprise.
Némi tanakodás után egy tervet készítettek, amely javarészt a meglepetésre alapult.
EnglishMore consideration must be given to this when implementing future legislation.
Erre a jövőbeni jogszabályok végrehajtása során nagyobb figyelmet kell fordítani.
EnglishIt is going to be taken into consideration when we prepare the victims package.
Figyelembe fogjuk venni mindezt az áldozatokkal kapcsolatos csomag kidolgozásában.
EnglishI think we should give some consideration to Lord Darellon's line of thought.
Mindössze annyit, hogy érdemes lenne megfontolnunk Lord Darellon gondolatmenetét.
EnglishThis was not a consideration he was presently in any fit condition to entertain.
Ugyanakkor most nem volt abban az állapotban, hogy a szerencséjén merengjen.
EnglishAs I said, I feel that we should give these questions very serious consideration.
Amint mondtam, úgy érzem, ezeket a kérdéseket nagyon komolyan kell tanulmányoznunk.
EnglishThe subject of subsidiarity must also be given adequate consideration in this regard.
Ebben a vonatkozásban a szubszidiaritás témája is megfelelően figyelembe veendő.
EnglishThe important consideration is to extract them in an environmentally friendly way.
Feltétlenül mérlegelnünk kell, hogyan lehet ezeket környezetbarát módon kitermelni.
EnglishThe mandate and brief of the possible new coordinator are also under consideration.
Az esetleges új koordinátor megbízatását és eligazítását jelenleg mérlegelik.
EnglishThe European Union is sensitive enough to take such topics into consideration.
Az Európai Unió elég érzékeny ahhoz, hogy figyelembe vegye az ilyen témákat.
EnglishArchdeacon Simmons paused for a few minutes' consideration before the next call.
Simmons főesperes néhány percig mérlegelte, hová telefonáljon legközelebb.
EnglishWe also have to take into consideration research in the field of alternative fuels.
Figyelembe kell vennünk az alternatív üzemanyagok terén végzendő kutatást is.
EnglishHowever, when we look towards Asia, we should also take Japan into consideration.
Mindemellett, ha Ázsia felé fordulunk, Japánról sem szabad megfeledkeznünk.
EnglishI just tore up a perfectly valid parking ticket because of a political consideration.
-...azért politikai gesztusként összetéptem egy jogos és érvényes büntetésijegyet.
EnglishI hope the Commission and the Council will give the resolution serious consideration.
Remélem, hogy a Bizottság és a Tanács komolyan mérlegelni fogja az állásfoglalást.
EnglishGiven the absence of consideration of this matter, I abstained on the report.
Tekintve, hogy e kérdést nem mérlegelték, tartózkodtam e jelentést érintően.
EnglishYour observations on tax avoidance risk will be taken into consideration.
Az Ön adókikerülés kockázatával kapcsolatos megfigyeléseit is figyelembe vesszük.
EnglishThis resolution sends a clear message which we will need to take into consideration.
Az állásfoglalás egyértelmű üzenetet közvetít, amelyet figyelembe kell majd vennünk.
EnglishMy second consideration is the lack of any innovative financing proposals.
A második meglátásom az innovatív finanszírozási javaslatok hiányával kapcsolatos.
EnglishIf Monk had thought some consideration might be given to jet lag, he was mistaken.
Az esetleges fáradtsággal, amit az időeltolódás okozhatott Monknak, senki sem törődött.