« to corroborate » traduction en hongrois

EN

« to corroborate » en hongrois

EN to corroborate
volume_up
[corroborated|corroborated] {verbe}

Exemples d'usage pour « to corroborate » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWhen I had finished, Jennings called Bert to corroborate my story.
Amikor befejeztem, Jennings Bertet szólította, hogy alátámassza a történetemet.
EnglishAnd in this letter you certainly have a very strong piece of evidence to corroborate your view.
Ezzel a levéllel is kétségkívül az ön álláspontjának bizonyítékai szaporodnak.
EnglishYoung Mark had collapsed in exhaustion and wasn’t much of a witness to corroborate his tale.
A kis Mark a kimerültségtől elájult, így nem tudta megerősíteni Gordon állításait.
EnglishThey'll corroborate that, and the Burks woman wouldn't lie me an alibi even if Rawlie would.
Ezt meg fogják erősíteni, és ez a Burks csaj nem hazudna nekem alibit, még ha Rawlie megtenné is.
EnglishNobody to corroborate our evidence, except Jenny.
És Jenny kivételével nincs senki, aki alátámasztaná a vallomásunkat.
EnglishAgain, as a disinterested spectator, I must corroborate Melancthe's statement, said Shimrod.
- Továbbra is mint egyszenű megfigyelő, kénytelen vagyok megerősíteni Melancthe állítását - vetette közbe Shimrod.
EnglishGabrielle couldn't corroborate this: we had only Fitzstephan's word for it; but it may have been so.
Gabriella ezt nem erősíthette meg, arra voltunk ráutalva, amit Fitzstephan vallott, de feltehető, hogy így volt.
EnglishStandard procedure required other sources to corroborate the information before countermeasures could be considered.
Előírás szerint egy információt csak akkor fogadhatnak el hitelesnek, ha más forrás is megerősíti.
EnglishI longed to corroborate Tessa's stories.
Mindenképpen bizonyságot akartam találni Tessa történeteire.
EnglishOnly he won't answer his phone to corroborate.
Csakhogy nem veszi fel a telefont, hogy megerősítsen.
EnglishI need you to corroborate that she was at the Tomb.
EnglishThere's nothing to corroborate your story.
EnglishThe Russians corroborate that, by the way.
EnglishIf they were as blasted as you seem to think, they'll hardly be able to corroborate what you've said.
Ha ez a párocska tényleg olyan holtrészeg volt, ahogy maguk vélik, ők aligha képesek megerősíteni mindazt, amit maguk itt összehordtak.
EnglishDo you have... anyone who can corroborate that?
EnglishThat helps corroborate it.
EnglishMy dear fellow, said he, it was one of the first solutions which occurred to me, but I was soon able to corroborate the doctor's tale.
-Kedves barátom - kezdte - eleinte én is gondoltam erre a megoldásra, de aztán láttam, hogy az orvos történetét a nyomok megerősítik.
EnglishSo far, the family has had scattered reports that corroborate what you've found out-genetic abnormality in mother and child.
Egyelőre a család szórványos jelentéseket kapott, amelyek azt támasztják alá, amit maga mondott: genetikai abnormalitások az anyában és a gyerekben.
EnglishMr Busk has just stated the figures, and I can corroborate them: one child in five in Europe is overweight or at risk of obesity.
Busk úr most sorolta fel a számokat, és ezeket csak megerősíthetem: öt európai gyermekből egy túlsúlyos vagy ki van téve a túlsúlyosság veszélyének.
EnglishJust as a matter of form, is there any one who can corroborate the fact that you were typing in your room between - er - ten minutes to eleven and ten minutes to twelve?
Csak éppen a rend kedvéért, lenne szíves megnevezni valakit, aki megerősíthetné, hogy a szobájában gépelt... hm... tíz óra ötven és tizenegy óra ötven között?