EN

coupling {substantif}

volume_up
coupling (aussi: association)
coupling (aussi: association)
coupling (aussi: band, binding, bonding, dolly)
coupling (aussi: contact, fastening, joint, stud)
coupling (aussi: copulation)
coupling
coupling
coupling
coupling
coupling
coupling (aussi: joint, linkage, linking)
Automatic braking device which functions in the event of a coupling breakage (in the case of a trailer or semi-trailer)
Automatikus fékberendezés a kapcsolószerkezet törése esetén (pótkocsinál vagy félpótkocsinál)
coupling
coupling
coupling
coupling
coupling
coupling
coupling
coupling
coupling
Mint egy pici tengelykapcsoló.

Synonymes anglais de « coupling »

coupling

Exemples d'usage pour « coupling » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTHE COUPLING HEADS WILL THEREFORE BE AT THE EXTREMITY OF THOSE FLEXIBLE PIPES .
A kapcsolófejeket ezért a flexibilis vezetékek végén kell elhelyezni.
EnglishCharge coupling from the shaft walls to the e-cell handled the dynamics with ease.
A palotának ez az ősrégi szárnya több mint egy kilométer vastag volt.
EnglishR2 = CALIBRATING RESERVOIR , INCLUDING ITS COUPLING HEAD TC , TO BE 385 MORE OR LESS 5 CM3
R2 = 385 ± 5 cm3 kalibráló tartály beleértve a TC kapcsolófejet
EnglishR3 = CALIBRATING RESERVOIR , INCLUDING ITS COUPLING HEAD TC , TO BE 1 155 MORE OR LESS 15 CM3
R3 = 1155 ± 15 cm3 kalibráló tartály beleértve TC kapcsolófejet
EnglishHow exactly did this offspring-less coupling affect the two protagonists?
És milyen hatással lesz rájuk ez az utódtalan közösülés?
EnglishMaximum vertical load at the coupling point (hook or special threepoint coupling system)
Legnagyobb függőleges terhelés a kapcsolási ponton (horog vagy különleges hárompontos kapcsolórendszer)
EnglishBirth always followed the true coupling of a pair of true Taltos.
Ha két igazi táltos párzott, mindig gyermek született belőle.
EnglishI am firmly and belligerently against any interracial coupling...
English- A CLAMP WITH A FLAT VICE ( 23 BY 40 MM ) WHICH CAN BE ATTACHED TO THE STAND BY MEANS OF A DOUBLE COUPLING ,
- egy bilincs lapos szorítópofával (23 × 40 mm), amely kettős kapoccsal rögzíthető az állványhoz,
EnglishThe only way any Taltos can prove he is a Taltos is by coupling with another and producing the offspring.
A táltos egyetlen módon bizonyíthatja táltos voltát: ha párzik egy másikkal, és életet adnak a gyermeknek.
EnglishThe possibility of coupling the payment is valid both for suckler cows and for sheep and goats.
A támogatás területalapúvá történő alakításának lehetősége vonatkozik az anyatehenekre, a juhokra és a kecskékre is.
EnglishThis strong coupling dynamic led to resonances in the equations, wild fluctuations, even infinities.
Az alkotórészek erős koherenciája az egyenletekben is megmutatkozott, a számítások eredménye olykor végtelenné vált.
EnglishWhy on earth was I coupling them together in my mind?
EnglishI charge thee, do not let my throne be usurped by the fruit of the unclean coupling of my sister and the Primate of Cimmura.'
Nem engedheted, hogy a húgom és a primátus tisztátalan nászának fattya elbitorolja a koronát.
EnglishWheeled agricultural or forestry tractors: coupling device and reverse (codified version) (vote)
A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vontatószerkezete és hátrameneti berendezése (kodifikált változat) (szavazás)
EnglishIndeed, if they could seduce one of us into coupling with them, man or woman, the offspring was more often than not a Taltos.
Ha csábítással rávehették valamelyikünket a párzásra, az ivadék több mint valószínűleg táltos lett.
EnglishPermission to go outside and detach the coupling.
EnglishDylan's hand tightened around the Pontiac door handle, and in his mind a connection occurred with the solid ca-chunk of railroad cars coupling.
Dylan keze megfeszült a Pontiac kilincsén, mintha valami kapcsolatot sikerült volna találnia az autók között.
EnglishTC = COUPLING HEAD , CONTROL LINE
EnglishTA = COUPLING HEAD , SUPPLY LINE