« court of law » traduction en hongrois

EN

« court of law » en hongrois

volume_up
court of law {substantif}

EN court of law
volume_up
{substantif}

1. Droit

court of law (aussi: court, courthouse, bench)
volume_up
bíróság {substantif}
This guarantees that every European citizen can put their case before a court of law.
Ez biztosítja, hogy minden európai polgár bíróság elé vihesse az ügyét.
Anything you say can and will be used against you in a court of law.
Bármit mond, felhasználható ön ellen a bíróság előtt.
Anything you say can be used against you in a court of law.
Bármi, amit mond, felhasználható maga ellen a bíróság előtt.
court of law (aussi: court, court of justice, courthouse)
volume_up
törvényszék {substantif}
But how can a court of law find against a recorded contract?
De milyen ítéletet hozhat a törvényszék egy rögzített szerződés ellenében?
In a court of law your action in seizing the Trikkala and opening fire on us would be regarded as an act of piracy.'
A törvényszék a Trikkala elfoglalását és az ellenünk végrehajtott fegyveres támadást kalózkodásnak minősíti...
All caught up and enmeshed in the thing and finally all brought together in a court of law in London on a grey November day.
Mind belecseppentek és belekeveredtek az ügybe, végezetül pedig valamennyien a londoni törvényszék előtt kötöttek ki egy borongós novemberi napon.

Synonymes anglais de « court of law »

court of law

Traductions similaires pour « court of law » en hongrois

court substantif
to court verbe
law substantif

Exemples d'usage pour « court of law » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMurder committed by occult powers was not murder in an English court of law.
Az okkult erők által elkövetett gyilkosság az angol törvények szerint nem gyilkosság.
EnglishYoung Ragnar ran out and cried that he would proceed against me in a court of law.
A fiatal Ragnar kirohant az útra, és azt ordította, hogy beperel.
EnglishThat was unquestionably the worst presentation of a case I've ever heard in a court of law!
Kétségtelenül ez volt a legrosszabb védőbeszéd, amit valaha is hallottam!
EnglishAnd how are we going to assign what the responsibility and the causes are, outside of a court of law?
És hogyan döntjük el, ki miért felelős és ki mit okozott, a bíróságon kívül?
EnglishWord of honor: This was said by a judge in an American court of law.
Becsületszavamra: ezt mondta egy bíró egy amerikai törvényszéken.
EnglishHe knows quite well that I will not dishonor the name I bear by bringing him into a court of law.
Jól tudja, hogy a nevet, melyet magam is viselek, nem gyaláznám meg azzal, hogy üldözöm őt.
EnglishIn a court of law, for instance - The black beady eyes were boring into mine.
A mélyen ülő, apró, fekete szem az enyémbe mélyedt.
EnglishAnd when something is done, it will have to be in a court of law.''
Ha valamit teszek is, csak is a bíróságon keresztül tehetem.
EnglishFourthly, national legislation determines what can be used as evidence in a court of law.
Negyedszer: a nemzeti törvényi szabályozás határozza meg, hogy mi használható bizonyítékként a bíróságon.
EnglishHe was the type of man that is scared in any court of law.
Olyan típus volt, aki bármilyen bíróságon begyullad.
EnglishIt says that, in a court of law, two female witnesses are required against the testimony of a single male witness.
Ezen ideológia szerint a bíróságon két női tanúra van szükség egyetlen férfi tanú tanúvallomása ellenében.
EnglishWhen in due course I came to preside over a court of law, that other secret instinct of mine was encouraged to develop.
Amikor eljött az ideje, hogy törvényszéki elnök lettem, az a másik titkos ösztönöm nagymértékben megerősödött.
EnglishThe room became an impromptu court of law.
EnglishWe don't run 'em like a court of law, where you swear and then I swear and then a jury tries to figure who's lying.
Nem olyan eljárás ez, mint a bíróságon, ahol megesketnek téged, megesketnek engem, azután az esküdtszék eldönti, melyikünk hazudik.
English'Bring your claim in a court of law!'